Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нка характеристик педагог≥чного колективу
≤Ќ—“–” ÷≤я

ќц≥н≥ть за дес€тибальною шкалою в≥дпов≥дн≥сть наведених нижче тверджень стану справ у ¬ашому колектив≥: 0- повн≥стю не в≥дпов≥даЇ;...; 9 - повн≥стю в≥дпов≥даЇ.

ƒовго не задумуйтесь. ѕ≥дходьте до кожного твердженн€ окремо, в≥дклад≥ть њх анал≥з до завершенн€ оц≥нки. ѕрагн≥ть бути €комога б≥льше обТЇктивним, щоб мати можлив≥сть побачити на чому сл≥д зосередити свою увагу.

¬≥дм≥тьте вибран≥ ¬ами вар≥анти.

1. ¬с≥ вчител≥ в наш≥й школ≥ прагнуть виконувати роботу €комога краще. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. ¬ нашому колектив≥ вс≥х хвилюЇ €кою буде наша школа в майбутньому. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.  ожен вчитель в наш≥й школ≥ прагне бути об≥знаним з≥ всього нового з≥ своЇњ спец≥альност≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. ¬ наш≥й школ≥ вс≥ педагоги сумл≥нно виконують своњ обовТ€зки. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. ¬чител€м дл€ узгодженн€ своњх д≥й не потр≥бна допомога директора школи чи його заступника. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. ¬ир≥шуючи колективн≥ завданн€, вчител≥ швидко знаход€ть сп≥льну мову. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. ¬ наш≥й школ≥ кожний вчитель почуваЇ себе в≥дпов≥дальним за сп≥льн≥ результати 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. ¬ нашому колектив≥ конфл≥кт м≥ж учител€ми був би Днадзвичайною под≥ЇюУ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. ѕрацююч≥ в нашому колектив≥, вчител≥ можуть реал≥зувати своњ зд≥бност≥ краще, н≥ж у будь-€кому ≥ншому м≥сц≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. ѕедагог, €кий почне працювати Дз прохолодоюУ, в нашому колектив≥ в≥дчуЇ несхваленн€ своњх колег. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. ¬чител≥-новатори користуютьс€ повагою в нашому колектив≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Ќаш≥ вчител≥ турбуютьс€ про п≥двищенн€ власноњ профес≥йноњ майстерност≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. ƒл€ забезпеченн€ сумл≥нноњ роботи вчител≥в кер≥вництву школи не потр≥бно звертатись до жорсткого контролю. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. ѕ≥д час розпод≥лу навантаженн€ м≥ж вчител€ми не виникаЇ проблем, €к≥ потребували б адм≥н≥стративного втручанн€. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. ѕ≥дсумки роботи школи за р≥к завжди активно обговорюютьс€ в нашому колектив≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. ¬с≥ члени нашого колективу зг≥дн≥ з ц≥л€ми, €к≥ ставить перед собою школа. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. ¬ колектив≥ не буваЇ серйозних суперечок через незручний розклад урок≥в. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18. ¬с≥ члени колективу - патр≥оти нашоњ школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19. ¬с≥ вчител≥ прагнуть до того, щоб школа мала найкращу репутац≥ю. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. ћи прагнемо до того, щоб вс≥ наш≥ випускники могли усп≥шно скласти вступн≥ ≥спити у вищ≥ навчальн≥ заклади. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21. Ќаш≥ вчител≥ ц≥кавл€тьс€ педагог≥чними новинками, €к≥ зТ€вл€ютьс€ в ≥нших школах. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. Ѕагато вчител≥в, €кщо це необх≥дно дл€ школи, з власноњ ≥н≥ц≥ативи виконують те, що не входить у перел≥к њхн≥х безпосередн≥х обовТ€зк≥в. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. ¬заЇмодопомога - характерна риса нашого колективу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. якщо р≥шенн€, €к≥ приймаЇ адм≥н≥страц≥€ школи, не знаход€ть п≥дтримки в колектив≥, то завжди шукаЇтьс€ компром≥с. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25. ѕ≥д час оц≥нки загальних результат≥в д≥€льност≥ нашоњ школи м≥ж учител€ми р≥дко коли виникають розб≥жност≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26. Ѕудь-€к≥ розб≥жност≥ в погл€дах щодо роботи в наш≥й школ≥ не переростають в конфл≥кти м≥ж педагогами. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27. ћожливостей дл€ профес≥йного росту в наш≥й школ≥ в педагог≥в не менше, н≥ж у будь-€к≥й ≥нш≥й. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28. ” вс≥х вчител≥в нашоњ школи висок≥ вимоги до результат≥в своЇњ д≥€льност≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29. ¬с≥ вчител≥ нашоњ школи пост≥йно щось покращують в своњй робот≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30. ¬читель, €кий не займаЇтьс€ самоосв≥тою, в нашому колектив≥ буде почувати себе Дб≥лою вороноюУ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31. —умл≥нн≥сть в нашому колектив≥ ц≥нуЇтьс€ дуже високо. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32. Ќ≥ в кого з педагог≥в не виникаЇ труднощ≥в при потреб≥ узгодити своњ д≥њ з ≥ншими. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33. якщо м≥ж окремими вчител€ми нашоњ школи виникаЇ конфл≥кт, то ≥нш≥ прагнуть €кнайшвидше загасити його. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34. ¬ нашому колектив≥ ≥снуЇ Їдн≥сть у розум≥нн≥ проблем школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35. ¬ нашому колектив≥ вс≥ вчител≥ тактовно ставл€тьс€ один до одного. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36. ћабуть що в ≥ншому колектив≥ нашим учител€м не було б так ц≥каво працювати. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
37. ¬чител≥ нашоњ школи прагнуть до таких результат≥в роботи, €кими можна було б пишатис€. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
38. Ќа педрадах та загальних з≥бранн€х у нас буваЇ багато конструктивноњ критики ≥ пропозиц≥й щодо вдосконаленн€ нашоњ роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
39. Ќаш≥ вчител≥ охоче переймають досв≥д своњх колег. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40. ¬ нашому колектив≥ ≥снуЇ Їдине розум≥нн€, €кими повинн≥ бути стосунки м≥ж учн€ми та вчителем. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
41. Ќ≥хто з учител≥в не буде з упередженн€м сприймати поради свого колеги. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
42.  ожного вчител€ в наш≥й школ≥ ц≥кавить наск≥льки добре ≥нш≥ вчител≥ робл€ть свою частину сп≥льноњ роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43. ¬с≥ вчител≥ Їдин≥ в розум≥нн≥ вимог, €к≥ ставл€тьс€ до сучасноњ школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44. ѕ≥д час вир≥шенн€ суперечок у нашому колектив≥ кожна сторона уважно вислуховуЇ протилежну. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
45. ѕ≥д час пор≥вн€нн€ нашого колективу з ≥ншими кожний з вчител≥в знайде в ньому багато переваг. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
46. ¬ нашому колектив≥ пониженн€ р≥вн€ усп≥шност≥ будь-€кого учн€ обовТ€зково стане предметом обговоренн€ дл€ педагог≥в, €к≥ працюють в цьому клас≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
47. ¬ нашому колектив≥ хороша атмосфера творчост≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
48. ¬ нашому колектив≥ не знайде п≥дтримку та людина, €ка вважаЇ, що вже дос€гла своњх ДвершинУ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
49. ¬ нашому колектив≥ п≥д час невдач н≥хто не буде перекладати в≥дпов≥дальн≥сть на ≥нших. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50. ¬чител≥ доброзичливо ставл€тьс€ до нових прац≥вник≥в ≥ допомагають њм €кнайшвидше ув≥йти в колектив. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
51. ¬с≥ вчител≥ завжди активно обговорюють результати перев≥рки роботи школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
52. ¬ нашому колектив≥ ≥снуЇ Їдине баченн€ майбутнього школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
53. —еред вчител≥в не виникаЇ серйозних розб≥жностей п≥д сач розпод≥лу педагог≥чного навантаженн€. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
54. ѕ≥д час обговоренн€ важливих питань завжди прислуховуютьс€ до думки кожного вчител€. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
55. ¬чител€м нашоњ школи не байдуже, €к добре працюють њхн≥ колеги. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
56.  ожний вчитель в наш≥й школ≥ впевнений, що €кщо в≥н запропонуЇ ≥дею €кого-небудь експерименту, то зустр≥не зац≥кавлене ставленн€ своњх колег. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
57. ѕрофес≥йна майстерн≥сть дуже ц≥нитьс€ в нашому колектив≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
58. ¬ наш≥й школ≥ немаЇ прац≥вник≥в, €к≥ працюють не сумл≥нно. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
59. ¬ кер≥вник≥в школи р≥дко виникають проблеми через неузгоджен≥сть д≥й окремих педагог≥в, €к≥ працюють разом. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60. ќц≥нюючи €к≥сть прац≥ вчител≥в, адм≥н≥страц≥€ завжди прислуховуЇтьс€ до думки колективу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
61. ¬ нашому колектив≥ ≥снуЇ Їдн≥сть погл€д≥в на орган≥зац≥ю навчально-виховного процесу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
62. ¬ наш≥й школ≥ д≥лов≥ стосунки м≥ж вчител€ми зм≥цнюютьс€ хорошими людськими взаЇмов≥дносинами. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
63. Ќашим учител€м пощастило у житт≥ оск≥льки вони працюють в нашому колектив≥. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
64. Ќа€вн≥сть невстигаючих учн≥в ус≥ вчител≥в в наш≥й школ≥ розгл€дають €к власне недопрацюванн€ та недопрацюванн€ своњх колег. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
65. Ѕути не новатором у нашому колектив≥ престижно. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
66. ” нас у школ≥ заведено вчитис€ на уроках своњх колег. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
67. ƒосв≥дчен≥ учител≥ з власноњ ≥н≥ц≥ативи допомагають своњм колегам. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
68. якщо педагог≥чний колектив вважаЇ, що адм≥н≥страц≥€ школи прийн€ла несправедливе р≥шенн€ стосовно будь-кого з учител≥в, в≥н буде добиватис€ перегл€ду такого р≥шенн€. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
69. ¬ нашому колектив≥ вчител≥в багато що повТ€зуЇ, а тому перех≥д когось в ≥ншу школу малоймов≥рний. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

јЌјЋ≤« –≈«”Ћ№“ј“≤¬

ѕ≥драхуйте загальну суму бал≥в. ¬она й буде загальною оц≥нкою р≥вн€ розвитку ¬ашого колективу.

ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в, €ка може бути отримана в рамках даного теста - 648. ÷е результат €кий характеризуЇ ≥деальний р≥вень розвитку ¬ашого колективу. ≤ чим нижчий буде отриманий ¬ами показник, тим б≥льше ¬аш колектив в≥др≥зн€Їтьс€ в ц≥й сфер≥ в≥д ≥деалу.

«агальний р≥вень розвитку колективу залежить в≥д р≥вн€ розвитку його ≥нтегральних та первинних характеристик. “ому дл€ анал≥зу фактор≥в, €к≥ визначають загальну оц≥нку, внес≥ть отриман≥ ¬ами результати в наведену нижче таблицю, кожен ≥з 9 стовпчик≥в €коњ м≥стить номери тверджень, €к≥ стосуютьс€ даноњ з первинних характеристик колективу. ѕри цьому первинн≥ характеристики обТЇднан≥ в групи наступним чином.

ј - ц≥нн≥сно-ор≥Їнтац≥йна зр≥л≥сть колективу включаЇ:

а1 - ор≥Їнтован≥сть колективу на б≥жуч≥ дос€гненн€;

а2 - ор≥Їнтован≥сть колективу на розвиток способ≥в д≥€льност≥;

а3 - ор≥Їнтован≥сть вчител≥в на саморозвиток.

Ѕ- орган≥зован≥сть колективу включаЇ:

б1 - в≥дпов≥дальн≥сть;

б2 - злагоджен≥сть;

б3 - включен≥сть член≥в колективу в управл≥нн€.

¬ - згуртован≥сть колективу включаЇ:

в1 - Їдн≥сть ор≥Їнтац≥й;

в2- сум≥сн≥сть член≥в колективу;

в3 - потенц≥йна стаб≥льн≥сть.

¬каж≥ть пор€д кожного номера запитанн€ ¬ашу оц≥нку з теста ≥ п≥драхуйте к≥льк≥сть бал≥в кожноњ з характеристик. –езультат запиш≥ть в нижньому р€дку кожного стовпчика.

ѕор≥вн€нн€ м≥ж собою отриманих бал≥в у кожному ≥з стовпчик≥в дозвол€Ї ви€вити €к сильн≥, так ≥ слабк≥ сторони колективу, вид≥лити фактори, €к≥ найб≥льше знижують загальний р≥вень його розвитку ≥ вимагають серйозного вивченн€.

ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в, €ка може бути отримана в межах одного стовпчика - 72. ÷е супер результат, €кий Ї св≥дченн€м ≥деального р≥вн€ розвитку даноњ характеристики колективу. ≤ чим нижчий буде отриманий ¬ами показник, тим б≥льше ¬аш колектив в≥др≥зн€Їтьс€ в дан≥й сфер≥ в≥д ≥деалу.

ƒл€ п≥двищенн€ ефективност≥ оц≥нок характеристик колективу та загального р≥вн€ його розвитку кер≥вникам доц≥льно власну оц≥нку доповнювати оц≥нками член≥в колективу. якщо оц≥нки кер≥вника ≥ член≥в колективу в окремих позиц≥€х будуть суттЇво в≥др≥зн€тис€, це - серйозна п≥дстава дл€ стурбованост≥ ≥ критичного анал≥зу своњх оц≥нок.

ј Ѕ ¬  
а1 а2 а3 б1 б2 б3 в1 в2 в3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
ј= Ѕ= ¬=  
                   
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 268 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

734 - | 558 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.