Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”правл≥нн€ осв≥тн≥м закладом
 ритер≥њ оц≥нюванн€:

6.1. ¬иробленн€ кер≥вництвом закладу на основ≥ наукових, творчих засад концепц≥њ, €ка. маЇ висв≥тлювати основн≥ ц≥л≥ закладу, його специф≥ку, основн≥ завданн€ та етапи становленн€ ≥ функц≥онуванн€ навчального закладу.

6.2. ћодель управл≥нн€: принципи, стиль, роль та. взаЇмод≥€ з дорадчими структурами, роль нац≥онально-психолог≥чних /з огл€ду на ментал≥тет/ чинник≥в.

6.3. ѕсихолог≥чна готовн≥сть кер≥вника до управл≥нськоњ д≥€льност≥ /мотивац≥йний компонент/.

6.4. ƒоб≥р педагог≥в на конкурсн≥й основ≥ за спец≥альними критер≥€ми /високий ≥нтелект, профес≥онал≥зм, творчий потенц≥ал, ор≥Їнтац≥€ на гуман≥стичн≥ ≥ нац≥ональн≥ ≥деали та. ц≥нност≥, розум≥нн€ основноњ м≥с≥њ закладу тощо/ в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ про конкурсний в≥дб≥р учител≥в та педагог≥в-куратор≥в.

6.5. —истема добору учн≥в з урахуванн€м њхн≥х зд≥бностей ≥ нахил≥в та проф≥лю закладу /зг≥дно з правилами прийому/.

6.6. —творенн€ в≥дпов≥дного до основних завдань навчального закладу соц≥ально-психолог≥чного кл≥мату в педагог≥чному ≥ учн≥вському колективах, показником €кого мають бути:

а) ц≥нн≥сно-ор≥Їнтац≥йна Їдн≥сть;

б) дух творчост≥, пошуку ≥ майстерност≥, дотриманн€ демократичних ≥ гуман≥стичних принцип≥в, партнерство, повага м≥ж учител€ми, учн€ми, батьками

в) в≥дкрит≥сть, дов≥ра.

6.7. ”правл≥нський цикл, реал≥зац≥€ прогностичних, д≥агностичних, координац≥йних, науково-методичних ≥ контрольних функц≥й.

6.8.  онтроль, механ≥зм запровадженн€.

3. ќстанн≥м компонентом модел≥ оц≥нюванн€ Ї пор≥вн€нн€. ¬икористовуючи визначен≥ критер≥њ, пор≥внюЇтьс€ стан навчального закладу з його попередн≥м станом та. з ≥деальною моделлю.

«азначена, модель оц≥нки д≥€льност≥ осв≥тнього закладу реал≥зуЇтьс€ в ход≥ наступних етап≥в:

1.  онструюванн€ ≥деальноњ модел≥ навчального закладу, передбачивши вс≥ його функц≥њ.

2. ќпис сучасного стану закладу, анал≥з його. ¬изначенн€ критер≥њв оц≥нки.

3. ѕовторенн€ анал≥зу стану осв≥тнього закладу через певний час.

4. ѕор≥вн€нн€ "зр≥з≥в" ≥з використанн€м визначених критер≥њв. ќбробка ≥нформац≥њ.

5. ‘ормуванн€ оц≥нного судженн€ на п≥дстав≥ пор≥вн€нн€ ≥ анал≥зу.

6. ‘ормуванн€ к≥лькох вар≥ант≥в р≥шень на п≥дстав≥ оц≥нки ≥ виб≥р одного з них.

ќ–≤™Ќ“ќ¬Ќј ћќƒ≈Ћ№ јЋ√ќ–»“ћ” јЌјЋ≤«” ѕ≤ƒ—”ћ ≤¬ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ Ќј¬„јЋ№Ќќ√ќ «ј Ћјƒ”

јнал≥з п≥дсумк≥в д≥€льност≥ осв≥тнього закладу за навчальний р≥к под≥л€Їтьс€ на три пер≥оди:

≤. ѕ≥дготовчий пер≥од.

2. ѕер≥од анал≥зу одержаноњ ≥нформац≥њ.

3. «авершальний.

зм≥стом анал≥зу д≥€льност≥ осв≥тнього закладу за навчальний р≥к виступають:

≤. ѕров≥дн≥ завданн€ навчального року, ступ≥нь њх реал≥зац≥њ.

2. јнал≥з проблеми, над €кою працювала школа.

3. —туп≥нь реал≥зац≥њ мети осв≥ти, головних завдань.

4. –≥вень роботи з вихованн€ морально псих≥чно ≥ ф≥зично здорового покол≥нн€.

5. —творенн€ умов дл€ здобутт€ загальноњ осв≥ти на. р≥вн≥ державних стандарт≥в. як≥сть знань, ум≥нь та навичок учн≥в.

6. –озвиток природних нахил≥в, зд≥бностей ≥ обдарованост≥, творчого мисленн€, потреби ≥ вм≥нн€ самовдосконалюватись, формуванн€ громад€нськоњ позиц≥њ, власноњ г≥дност≥, готовност≥ до трудовоњ д≥€льност≥, в≥дпов≥дальност≥ за своњ д≥њ.

7. як≥сть методичноњ роботи в школ≥.

8. –езультативн≥сть роботи школи з батьками.

9. ¬икористанн€ навчально-матер≥альноњ бази предметних каб≥нет≥в.

10. ≈фективн≥сть роботи громадських та учн≥вських орган≥зац≥й.

11. ¬заЇмозв'€зок школи з навколишн≥м середовищем.

12. ѕсихолог≥чний кл≥мат у школ≥, соц≥альний захист учител€. ѕол≥пшенн€ умов його прац≥.

≤«. як≥сть управл≥нськоњ д≥€льност≥.

14. ¬исновки та пропозиц≥њ.

ћ≈“ќƒ»„Ќ»… ≤Ќ—“–”ћ≈Ќ“ј–≤… јЌјЋ≤«” ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ Ќј¬„јЋ№Ќќ√ќ «ј Ћјƒ”

≤. ќц≥нити повноту ≥ глибину п≥дсумк≥в роботи за попередн≥й навчальний р≥к.

ѕќ¬Ќќ“ј

≤. јнал≥з основних напр€м≥в роботи:

- п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ;

- самоосв≥та;

- ефективн≥сть вс≥х форм комплексноњ методичноњ роботи, в тому числ≥ результативн≥сть зас≥дань методоб'Їдналь;

- вивченн€ ≥ узагальненн€ досв≥ду;

- вивченн€ стану викладанн€, знань, ум≥нь та навичок учн≥в;

- робота з молодими вчител€ми;

- позакласна виховна робота з предмета;

- розвиток каб≥нетноњ системи.

2. –≥зносторонн≥сть анал≥зу:

- оц≥нка стану методичноњ роботи;

- впровадженн€ в практику дос€гнень науки ≥ передового досв≥ду;

- результативн≥сть заход≥в з п≥двищенн€ методичних знань вчител≥в;

- можлив≥ недол≥ки в орган≥зац≥њ ≥ проведенн≥ методичноњ роботи.

√Ћ»Ѕ»Ќј

1. ќц≥нка дос€гнутих результат≥в, в тому числ≥ оц≥нка результат≥в в розв'€занн≥ задач методичноњ допомоги /роботи/ за попередн≥й навчальний р≥к.

2. ¬и€вленн€, на€вн≥сть причинно-насл≥дкових зв'€зк≥в в процес≥ анал≥зу:

- загальна характеристика п≥дсумк≥в роботи;

- визначенн€ фактор≥в, €к≥ позитивно чи негативно впливають на орган≥зац≥ю методичноњ роботи;

- розкритт€ причин по€ви фактор≥в, €к≥ позитивно чи негативно впливають на. зд≥йсненн€ р≥зних напр€м≥в методичноњ роботи.

2. ¬изначити ступ≥нь обірунтованост≥ постановки задач методичноњ / роботи на р≥к:

- чи випливають задач≥ з анал≥зу результат≥в роботи;

- чи вони конкретн≥, чи реальними Ї њх виконанн€ на прот€з≥ одного навчального року, чи можливо проконтролювати ≥ оц≥нити њх виконанн€;

- чи дотримуЇтьс€ наступн≥сть в постановц≥ задач.

3. ќц≥нити €к≥сть ≥ зм≥ст роботи:

- в≥дпов≥дн≥сть системи заход≥в з п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних кадр≥в визначеним завданн€м;

- на€вн≥сть Їдност≥, науково-теоретичноњ ≥ методичноњ п≥дготовки в робот≥ з кадрами;

- на€вн≥сть зв'€зку самоосв≥ти педкадр≥в з колективними нормами методичноњ роботи;

- в≥дпов≥дн≥сть структури плану за попередн≥й р≥к рекомендац≥€м.

4. —кладанн€ дов≥дки за результатами анал≥зу:

- загальна характеристика д≥€льност≥ закладу за зв≥тний пер≥од;

- дос€гненн€ ≥ недол≥ки з ус≥х напр€м≥в роботи;

- оц≥нка фактор≥в, €к≥ обумовили дос€гненн€ чи недол≥ки в робот≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 293 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

1453 - | 1257 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.