Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ вимоги та методичн≥ рекомендац≥њ щодо виконанн€ маг≥стерських дипломних роб≥т, виданн€ друге, доповнене. Ц ƒн≥пропетровськ: ƒƒ‘ј, 2012. Ц 55 с.
ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни

       
   
ƒн≥пропетровська державна ф≥нансова академ≥€
 

 

 


«агальн≥ вимоги

“а методичн≥ рекомендац≥њ

ўодо ¬иконанн€

ћаг≥стерських дипломних роб≥т

 

ƒн≥пропетровськ Ц 2012


ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” », ћќЋќƒ≤ “ј —ѕќ–“” ” –јѓЌ»

ƒЌ≤ѕ–ќѕ≈“–ќ¬—№ ј ƒ≈–∆ј¬Ќј ‘≤ЌјЌ—ќ¬ј ј јƒ≈ћ≤я

«агальн≥ вимоги

“а методичн≥ рекомендац≥њ

ўодо ¬иконанн€

ћаг≥стерських дипломних роб≥т

–озгл€нуто та схвалено

на зас≥данн≥ ¬ченоњ ради академ≥њ

ѕротокол є 4 в≥д 24.12.2012 р.

 

 

ƒн≥пропетровськ Ц 2012


«агальн≥ вимоги та методичн≥ рекомендац≥њ щодо виконанн€ маг≥стерських дипломних роб≥т, виданн€ друге, доповнене. Ц ƒн≥пропетровськ: ƒƒ‘ј, 2012. Ц 55 с.

 

«агальн≥ вимоги та методичн≥ рекомендац≥њ щодо виконанн€ маг≥стерських дипломних роб≥т розроблен≥ з урахуванн€м закон≥в ”крањни Уѕро вищу осв≥туФ, Уѕро видавничу справуФ, в≥дпов≥дно до ƒержстандарту ”крањни ƒ—“” 3008-95 Уƒокументац≥€. «в≥ти у сфер≥ науки ≥ техн≥ки. —труктура ≥ правила оформленн€Ф. ¬они м≥ст€ть методичн≥ рекомендац≥њ щодо пор€дку виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, збору, систематизац≥њ матер≥алу, вих≥дних джерел ≥нформац≥њ, правил оформленн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи та процедури њњ захисту.

 

јвтори-укладач≥: ј.√. Ѕабенко Ц д.е.н., професор, зав≥дувач кафедри управл≥нн€ персоналом та економ≥ки прац≥;
  ¬.™. ¬ласюк Ц д.е.н., професор, зав≥дувач кафедри ф≥нанс≥в п≥дприЇмств та банк≥вськоњ справи;
  ќ.ќ. √етьман Ц к.е.н., доцент, заступник зав≥дувача кафедри управл≥нн€ персоналом та економ≥ки прац≥ з науковоњ роботи
  “.ќ. ƒул≥к Ц к.е.н., доцент, зав≥дувач кафедри податк≥в;
  Ћ.¬. Ћис€к Ц д.е.н., професор, зав≥дувач кафедри ф≥нанс≥в та державного управл≥нн€;
  ≤.ƒ. ѕадер≥н Ц д.е.н., професор, зав≥дувач кафедри економ≥ки п≥дприЇмств;
     
–ецензенти: ¬.ѕ.  ап≥тон Ц д.ф≥лос.н., професор, зав≥дувач кафедри гуман≥тарних дисципл≥н ƒн≥пропетровськоњ державноњ ф≥нансовоњ академ≥њ
     
  ј.ј.ћещер€ков Ц д.е.н., доцент, зав≥дувач кафедри ф≥нанс≥в ≥ кредиту јкадем≥њ митноњ служби ”крањни
     
¬≥дпов≥дальний за випуск:   ј.Ћ. Ѕикова   Ц перший проректор Ц проректор з науково-педагог≥чноњ роботи

«ћ≤—“

 

ѕередмоваЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
1 ѕ≥дготовка до виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботиЕЕЕЕЕЕЕ..  
1.1 «агальн≥ положенн€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
1.2 ¬иб≥р ≥ затвердженн€ теми маг≥стерськоњ дипломноњ роботиЕЕЕЕЕЕ  
2 ¬имоги до написанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
2.1 —труктура та зм≥ст маг≥стерськоњ дипломноњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
2.2 Ќаукове кер≥вництво маг≥стерськими дипломними роботамиЕЕЕЕЕ..  
2.3 ќрган≥зац≥€ виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботиЕЕЕЕЕЕЕ...  
2.4 «б≥р ≥ обробка фактичного матер≥алу, робота з джереламиЕЕЕЕЕЕ...  
2.5 ¬икористанн€ ≥нформац≥йних технолог≥й та метод≥в математичного моделюванн€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
3 ¬имоги до оформленн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
3.1 «агальн≥ вимогиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
3.2 ѕор€док нумерац≥њ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи та оформленн€ ≥люстрац≥й, таблиць, формул, одиниць вим≥руЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
3.3 «агальн≥ правила цитуванн€ та посиланн€ на використан≥ джерелаЕЕЕ.  
3.4 ѕор€док оформленн€ списку використаних джерел та додатк≥вЕЕЕЕ..  
4 ѕор€док п≥дготовки маг≥стерськоњ дипломноњ роботи до захистуЕЕЕЕЕ  
4.1 ѕ≥дготовка супров≥дноњ документац≥њ до маг≥стерськоњ дипломноњ роботиЕЕ..  
4.2 ѕ≥дготовка маг≥стерськоњ дипломноњ роботи до попереднього захисту та захисту роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
5 ѕроцедура захисту маг≥стерськоњ дипломноњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
6 ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в захисту маг≥стерських дипломних роб≥тЕЕЕЕЕ..  
7 ѕор€док та правила повторного захисту маг≥стерськоњ дипломноњ роботи....  
8 ѕор€док збер≥ганн€ маг≥стерських дипломних роб≥тЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
ƒодаткиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  

 


передмова

 

«агальн≥ вимоги та методичн≥ рекомендац≥њ щодо виконанн€ маг≥стерських дипломних роб≥т студентами, €к≥ навчаютьс€:

за галуззю знань 0305 Ђ≈коном≥ка та п≥дприЇмництвої

за спец≥альност€ми:

- 8.03050801 Ђ‘≥нанси ≥ кредитї;

- 8.03050803 Ђќподаткуванн€ї;

- 8.03050802 ЂЅанк≥вська справаї;

- 8.03050401 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї;

- 8.03050501 Ђ”правл≥нн€ персоналом та економ≥ка прац≥ї

та галуззю знань 1501 Ђƒержавне управл≥нн€ї

за спец≥альн≥стю:

- 8.15010002 Ђƒержавна службаї

розроблен≥ у в≥дпов≥дност≥ до вимог галузевоњ компоненти стандарт≥в вищоњ осв≥ти з п≥дготовки фах≥вц≥в осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ Ђмаг≥стрї й призначен≥ дл€ наданн€ допомоги студентам у виконанн≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи в≥дпов≥дно до чинних стандарт≥в ”крањни ≥ м≥ст€ть основн≥ вимоги, €к≥ висуваютьс€ до зм≥сту та оформленн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, орган≥зац≥њ њњ виконанн€, пор€дку захисту та оц≥нюванн€.

¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро вищу осв≥туї маг≥стр Ц осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вищоњ осв≥ти особи, €ка на основ≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ бакалавра здобула повну вищу осв≥ту, спец≥альн≥ ум≥нн€ та знанн€, достатн≥ дл€ виконанн€ профес≥йних завдань та обовТ€зк≥в (роб≥т) ≥нновац≥йного характеру певного р≥вн€ профес≥йноњ д≥€льност≥, що передбачен≥ дл€ первинних посад у певному вид≥ економ≥чноњ д≥€льност≥.

—укупн≥сть теоретичноњ ≥ практичноњ п≥дготовки дозвол€Ї маг≥стру об≥ймати посади, передбачен≥ його осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йною характеристикою. ¬иконанн€ перерахованих вимог до маг≥стра контролюЇтьс€ за результатами ≥спит≥в, проходженн€ переддипломноњ практики ≥ написанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, а €к≥сть п≥дготовки фах≥вц€ такого р≥вн€ п≥дтверджуЇтьс€ сукупн≥стю екзаменац≥йних оц≥нок, оц≥нкою проходженн€ переддипломноњ практики та за результатами захисту маг≥стерськоњ дипломноњ роботи.

ћаг≥стр повинен мати широку ерудиц≥ю, фундаментальну теоретичну п≥дготовку, зд≥бност≥ до самост≥йноњ науково-досл≥дноњ, науково-педагог≥чноњ чи управл≥нськоњ д≥€льност≥ у в≥дпов≥дн≥й галуз≥ економ≥ки, волод≥ти методолог≥Їю наукового досл≥дженн€, сучасними ≥нформац≥йними технолог≥€ми, науковими методами п≥знанн€ обТЇктивноњ реальност≥, отриманн€ ≥ обробки науковоњ ≥нформац≥њ та њњ творчого використанн€.

ћаг≥стерська дипломна робота Ї випускною науково-досл≥дною роботою студента, за €кою зд≥йснюЇтьс€ його державна атестац≥€ та €ка даЇ змогу визначити р≥вень засвоЇнн€ ним теоретичних знань ≥ отриманоњ практичноњ п≥дготовки, здатн≥сть до самост≥йноњ роботи за обраною спец≥альн≥стю. ќсновне завданн€ њњ автора Ц продемонструвати р≥вень своЇњ теоретичноњ та практичноњ п≥дготовки, ум≥нн€ самост≥йно вести пошук ≥ вир≥шувати конкретн≥ науков≥ завданн€.

ћетою виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи Ї Ц демонстрац≥€ студентом-маг≥стром набутих у процес≥ навчанн€ теоретичних знань ≥ практичних навичок дл€ самост≥йного вир≥шенн€ конкретноњ актуальноњ проблеми з в≥дпов≥дноњ галуз≥ знань на п≥дстав≥ критичного анал≥зу, систематизац≥њ, розширенн€ й узагальненн€ ≥снуючоњ ≥нформац≥њ; розвиток вм≥нь та навичок ≥ндив≥дуальноњ науковоњ роботи студента; д≥агностика р≥вн€ п≥дготовки студента до самост≥йноњ науково-досл≥дноњ, науково-педагог≥чноњ чи управл≥нськоњ д≥€льност≥ у в≥дпов≥дн≥й галуз≥ економ≥ки.

ќсновними завданн€ми маг≥стерськоњ дипломноњ роботи Ї:

- поглибленн€ (або вивченн€) та узагальненн€ теоретико-методолог≥чних засад з обраного напр€му досл≥дженн€;

- проведенн€ всеб≥чноњ д≥агностики обТЇкта ≥ предмета досл≥дженн€ ≥з застосуванн€м наукового методолог≥чного ≥нструментар≥ю п≥знанн€ та сучасних ≥нформац≥йних технолог≥й;

- розробка та застосуванн€ альтернативних п≥дход≥в до вир≥шенн€ певних науково-досл≥дних завдань;

- наукове обірунтуванн€ запропонованих альтернативних р≥шень з використанн€м ситуац≥йного анал≥зу;

- п≥дготовка допов≥д≥ та наочних матер≥ал≥в, що передають основний зм≥ст та наукову новизну роботи, висновки та пропозиц≥њ автора, з подальшим њх публ≥чним захистом.

ѕовнота й особливост≥ реал≥зац≥њ цих завдань залежать в≥д обраного напр€му досл≥дженн€ в≥дпов≥дноњ галуз≥ знань.

ќск≥льки маг≥стерська дипломна робота Ї роботою наукового характеру, а будь-€к≥ результати науковоњ д≥€льност≥ повинн≥ бути введен≥ до наукового об≥гу, то обовТ€зковим елементом навчанн€ за маг≥стерською програмою з певноњ спец≥альност≥ Ї оприлюдненн€ результат≥в досл≥дженн€.

–езультати науковоњ д≥€льност≥ узагальнюютьс€ в тезах допов≥дей, статт€х, монограф≥€х та ≥н. јпробац≥€ результат≥в досл≥дженн€ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом п≥дготовки допов≥дей та виступ≥в на науково-методичних, науково-практичних, п≥дсумкових наукових та наукових студентських конференц≥€х.

ќволод≥нн€ техн≥кою написанн€ наукових статей, монограф≥й, тез допов≥дей ≥ п≥дготовка допов≥дей на конференц≥њ потребуЇ виконанн€ певних вимог щодо структури побудови допов≥д≥ або статт≥, њњ форми, стилю й мови, оск≥льки к≥нцевим результатом будь-€кого досл≥дженн€ Ї широке використанн€ його положень у певн≥й галуз≥ науки чи практики.

ƒо виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи допускаютьс€ студенти, €к≥ виконали вс≥ вимоги навчального плану осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ Умаг≥стрФ за в≥дпов≥дною спец≥альн≥стю.

—труктурно-лог≥чна схема п≥дготовки та захисту маг≥стерськоњ дипломноњ роботи вигл€даЇ €к узгоджений процес, в €кому орган≥чно поЇднуютьс€ постановочно-узгоджувальн≥ процедури, досл≥дно-анал≥тичн≥ процедури та власне процес п≥дготовки маг≥стерськоњ дипломноњ роботи.


1 ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ ј ƒќ ¬» ќЌјЌЌя

маг≥стерськоњ ƒ»ѕЋќћЌќѓ –ќЅќ“»

 

«агальн≥ положенн€

 

ћаг≥стерська дипломна робота Ї важливою складовою навчального плану п≥дготовки маг≥стр≥в та виконуЇтьс€ на завершальному етап≥ навчального процесу. ¬она Ї нев≥дТЇмною компонентою попередньоњ ≥ндив≥дуальноњ науковоњ роботи студента (курсових та конкурсних роб≥т, тез допов≥дей на науково-практичну конференц≥ю, наукових статей, участ≥ в науково-досл≥дн≥й робот≥ кафедри тощо), самост≥йним, завершеним науковим досл≥дженн€м у певн≥й галуз≥ знань, маЇ внутр≥шню лог≥ку, ч≥тко структурована та м≥стить сукупн≥сть результат≥в, положень, що пропонуютьс€ дл€ публ≥чного захисту.

«а в≥домост≥, викладен≥ в робот≥, достов≥рн≥сть використаного фактичного матер≥алу та ≥ншоњ ≥нформац≥њ п≥д час њњ виконанн€, за обірунтован≥сть висновк≥в ≥ положень, що в н≥й захищаютьс€, несуть в≥дпов≥дальн≥сть безпосередньо студент - автор роботи та науковий кер≥вник.

ќсновн≥ вимоги до маг≥стерських дипломних роб≥т:

- актуальн≥сть теми досл≥дженн€, в≥дпов≥дн≥сть њњ сучасному стану, практичним завданн€м та стратег≥њ розвитку певноњ галуз≥ знань;

- наукова спр€мован≥сть роботи, що пол€гаЇ в узагальненн≥ ≥снуючоњ теоретичноњ ≥нформац≥њ, на€вност≥ критичного анал≥зу монограф≥чних ≥ пер≥одичних видань, законодавчоњ бази з теми досл≥дженн€;

- науково-обірунтована характеристика досл≥джуваноњ проблеми в ≥сторичн≥й ретроспектив≥ та њњ сучасного стану, а також позитивного заруб≥жного досв≥ду у в≥дпов≥дн≥й галуз≥ знань;

- ч≥тке формулюванн€ мети, завдань, обТЇкта ≥ предмета досл≥дженн€, њх характеристика;

- на€вн≥сть елемент≥в науковоњ новизни, що пол€гаЇ у пошуку нових знань у певн≥й галуз≥ знань та њх творчому використанн≥ в процес≥ вир≥шенн€ конкретних прикладних завдань;

- анал≥тичний характер роботи, на€вн≥сть актуальноњ статистичноњ ≥нформац≥њ щодо функц≥онуванн€ в≥дпов≥дноњ галуз≥ економ≥ки, њњ критичного анал≥зу, упор€дкован≥сть зг≥дно з науковою методолог≥Їю накопичених факт≥в та доведенн€ њх науковоњ ц≥нност≥ або практичноњ значущост≥;

- демонстрац≥€ в≥льного волод≥нн€ њњ автором ≥снуючими у певн≥й галуз≥ знань та профес≥йноњ д≥€льност≥ сучасними ≥нформац≥йними технолог≥€ми;

- досл≥дно-практична спр€мован≥сть роботи, висновк≥в ≥ пропозиц≥й, системн≥сть ≥ комплексн≥сть вир≥шенн€ наукових проблем (завдань);

- належний р≥вень оформленн€ роботи за допомогою використанн€ сучасних ≥нформац≥йних технолог≥й. √раф≥чний ≥ демонстрац≥йний матер≥ал (таблиц≥, рисунки, граф≥ки, д≥аграми, схеми тощо) повинн≥ бути виконан≥ за допомогою прикладного пакету програм Microsoft Office. √раф≥чний матер≥ал обов'€зково повинен супроводжуватис€ в≥дпов≥дними коментар€ми на основ≥ його економ≥чного анал≥зу чи економ≥чноњ д≥агностики;

- на€вн≥сть необх≥дних супров≥дних документ≥в (додатк≥в, дов≥дки (акту) про впровадженн€ результат≥в наукових досл≥джень в практичну д≥€льн≥сть досл≥джуваних субТЇкт≥в господарюванн€, в≥дгуку наукового кер≥вника, зовн≥шньоњ реценз≥њ тощо);

- своЇчасн≥сть виконанн€ роботи ≥ њњ поданн€ на в≥дпов≥дну випускову кафедру в терм≥н, передбачений граф≥ком навчального процесу.

ќтже, маг≥стерська дипломна робота повинна засв≥дчити профес≥йну та загальнонаукову п≥дготовку випускника, а також продемонструвати його вм≥нн€ застосовувати здобут≥ знанн€ дл€ вир≥шенн€ конкретних науково-практичних завдань, здатн≥сть до проведенн€ наукових досл≥джень, систематизац≥њ нових знань, практичн≥ навички науковоњ роботи.

–≥вень виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи залежить в≥д ум≥нн€ викладати думки ч≥тко, стисло, грамотно, посл≥довно, л≥тературною мовою та зг≥дно ≥з реальними фактами, а також ум≥нн€ узагальнювати результати досл≥джень, будувати лог≥чну систему наукових п≥дход≥в до вир≥шенн€ проблемних ситуац≥й та п≥дготовки обірунтованих рекомендац≥й щодо пол≥пшенн€ (удосконаленн€) предмета досл≥дженн€.

Ќа €к≥сть виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, насамперед, впливаЇ виб≥р метод≥в та способ≥в обірунтуванн€ власного вир≥шенн€ завдань на основ≥ наукових досл≥джень ≥ узагальненн€ практики. Ќайб≥льш повно ц€ можлив≥сть реал≥зуЇтьс€ на основ≥ з≥браного п≥д час проходженн€ переддипломноњ практики фактограф≥чного матер≥алу щодо обТЇкта та предмета досл≥дженн€.

ќсновними етапами виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи Ї:

- виб≥р теми досл≥дженн€ (прот€гом першого м≥с€ц€ навчанн€), њњ затвердженн€ на зас≥данн≥ випусковоњ кафедри та наказом ректора академ≥њ (за м≥с€ць до початку переддипломноњ практики);

- п≥дготовка науковим кер≥вником завданн€ до виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи науково-досл≥дного характеру зг≥дно з њњ темою та його затвердженн€ зав≥дувачем кафедри (за м≥с€ць до початку переддипломноњ практики);

- зб≥р та систематизац≥€ матер≥алу за темою роботи, проведенн€ досл≥джень;

- систематичн≥ консультац≥њ з науковим кер≥вником (за граф≥ком консультац≥й);

- опрацюванн€ теоретичноњ ≥ статистичноњ ≥нформац≥њ з проблематики досл≥дженн€ та викладенн€ результат≥в наукових досл≥джень зг≥дно з планом, €кий затверджуЇтьс€ науковим кер≥вником;

- оформленн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи (вступу, висновк≥в, основних розд≥л≥в) в≥дпов≥дно до встановлених вимог та њњ перев≥рка науковим кер≥вником, отриманн€ в≥дгуку;

- представленн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи на кафедру дл€ реЇстрац≥њ та зовн≥шнього рецензуванн€ (не п≥зн≥ше 15 дн≥в до першого зас≥данн€ ƒ≈ );

- попередн≥й захист маг≥стерськоњ дипломноњ роботи на випусков≥й кафедр≥ (за окремим граф≥ком);

- допуск зав≥дувачем випусковоњ кафедри виконаноњ роботи до захисту;

- захист маг≥стерськоњ дипломноњ роботи на зас≥данн≥ ƒ≈ .

ћаг≥стерська дипломна робота маЇ бути написана украњнською мовою.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 482 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

561 - | 582 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.036 с.