Лекции.Орг


Поиск:
Соціально-психологічна характеристика
Щодо службово-посадового призначення

(військове звання, П.І.Б.)

Соціальне - демографічні дані

Народився "__" ______ 19__ року в ______________________

Проживав_____________________________________________

За національністю ______________________, Українською мовою володіє

 

 

Сімейний стан та умови виховання

Із родини ____________________________________________________________

Сімейний стан_______________________________________________

Виріс у _______________ сім'ї_______________________________________ в сім'ї він ________________ дитина _____________________________________

Виховувався_________________________________________________

Стосунки в сім'ї вважає _______________________________________

Має рідних і близьких, які проживають __________________________________

Позитивні чинники впливу на формування і становлення особистості;

 

Негативні чинники впливу на формування і становлення особистості: ____

Інші аспекти, які необхідно врахувати в індивідуально-виховний

Висновок___________________________________________________________

 

Загально - освітній рівень, професійна підготовка і трудова діяльність, здібності, навички та уподобання.

Загально - освітній рівень _____________________________________________

Професійна підготовка та трудова діяльність______________________________

Військове - спеціальна підготовка _______________________________________

Здібності та навички___________________________________________________

Уподобання_________________________________________________________

Необхідно врахувати:__________________________________________________

Фізичний розвиток та стан здоров’я

Вплив спадкових факторів_____________________________________

Заявлені скарги на стан здоров’я________________________________________

Заключення ВЛК частини (затверджено головою комісії___________________

Висновок лікаря - психіатра (____________________________________)

Висновки інших фахівців - психіатрів (_________________________________)

Результати поглибленого медичного обстеження (________________________)

Висновок______________________________________________________

Відношення до військової служби

Та перспектив її проходження.

Позитивні фактори: __________________________. ________________________

Фактори, що потребують уваги:_________________________________________

Має бажання проходити службу:________________________________________

Подальші наміри:_____________________________________________________

Висновок:___________________________________________________________

Індивідуальні риси, нахили, переконання

Власними позитивними рисами, якостями вважає _________________________

Власними недоліками вважає___________________________________________

За власною самооцінкою вважає для себе доцільним:

проводити свій особистий час ________________________________________

у взаєминах з оточуючими___________________________________________

у спілкуванні з оточуючими _________________________________________

у разі виникнення конфліктних ситуацій з оточуючими __________________

у разі виникнення, під час служби, життєвих труднощів і особистих негараздів_________________________________________________________

на неправильне ставлення до себе, з боку командирів (начальників) та спів службовців, реагувати ________

Розлуку з рідними і а близькими переносить ______________________________

Рівень суспільно - політичної активності до призову на військову службу_____

Відношення до релігії_________________________________________________

Позитивними чинниками індивідуальних рис та нахилів військовослужбовця є:

Негативними чинниками суспільне - громадської поведінки та нахилів військовослужбовця, до призову на військову службу, с: __________________________________________________

 

Висновок____________________________________________________________

Висновки за результатами психологічного тестування

Рівень нервово - психічної стійкості (за анкетою "Прогноз" та опитувальником "Айзенка"): Група НПС«______»

 

Темперамент військовослужбовця (за опитувальником "Айзенка" - спрямованість психіки на зовнішній світ чи внутрішній переконання):

 

Наявність акцентуації характеру (за опитувальником "Леангарда- Шмішека" - певні загострення окремих рис характеру, на межі психічного зриву, в критичних ситуаціях):

Висновок___________________________________________________________

 

Морально - психологічний стан та особиста поведінка, рівень опанування навичками військової служби ї під час проходження учбового збору.

Морально - психологічний стан _______________________________________

Особиста поведінка _________________________________________________

Рівень опанування програмою учбового збору___________________________

Висновок__________________________________________________________

Загальний висновок, щодо професійно - психологічної придатності, доцільності та обмежень службово-посадового призначення.

Засвоїми соціальне - психологічними та морально - діловими якостями придатний до проходження служби:

в частинах_______________________________________________________

в підрозділах ____________________________________________________

на посадах_______________________________________________________

за фахом________________________________________________________

При визначенні службово-посадового призначення і в подальшій службі доцільно врахувати:

Наявними чинниками обмеження службового - посадового призначення являються:

В цілому___________________________________________________________

Командир підрозділу ___________________(200_ р.)

КАРТКА

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

_________________________________________________________

звання, прізвище, ім'я та по батькові

Дата опитування Призов___________________________

_________________

    ->                              
                                 
                                 
                                 
                                 

 


Шкала достовірності __________

Шкала І-ІПС__________________

Оцінка достовірності __________

Група НПС___________________


 

 


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 382 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

759 - | 701 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.