Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ос≥б, що керують стр≥льбою та обслуговують њњ
ƒодаток 1

ƒо пункту 1.9  урсу стр≥льб з≥ стр≥лецькоњ зброњ ≥ бойових машин

ќЅќ¬Тя« »

ос≥б, що керують стр≥льбою та обслуговують њњ

 

—тарший кер≥вник стр≥льби в≥дпов≥даЇ за дотриманн€ п≥дрозд≥лами, що стр≥л€ють, встановленого пор€дку проведенн€ зан€ть, вимог безпеки та умов виконанн€ вправ стр≥льб, п≥дготовку особового складу, що обслуговуЇ стр≥льбу. …ому п≥дпор€дковуютьс€ кер≥вники стр≥льби на д≥л€нках (директрисах, вогневих м≥стечках, навчальних м≥сц€х) та особовий склад, що обслуговуЇ стр≥льбу.

¬≥н повинен:

напередодн≥ стр≥льби:

знати вимоги ≤нструкц≥њ ≥з заход≥в безпеки пол≥гона, розробленоњ на кожному пол≥гон≥ в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ з≥ служби пол≥гон≥в —ухопутних в≥йськ «бройних —ил ”крањни;

отримати не п≥зн≥ше н≥ж за тиждень до початку навчань (п≥д час п≥дготовки до проведенн€ стр≥льб Ц не п≥зн≥ше н≥ж за три доби) вит€г з наказу командира в≥йськовоњ частини щодо орган≥зац≥њ проведенн€ стр≥льб (навчань);

перев≥рити доведенн€ наказу до посадових ос≥б, що призначен≥ дл€ кер≥вництва стр≥льбою та њњ обслуговуванн€, орган≥зувати њх п≥дготовку та забезпеченн€ вс≥м необх≥дним дл€ несенн€ служби, перев≥рити готовн≥сть до виконанн€ завдань та знанн€ ними функц≥ональних обовТ€зк≥в;

зТ€сувати, €к≥ вправи стр≥льб ≥ на €ких навчальних обТЇктах будуть виконуватис€;

зТ€сувати маршрути руху, м≥сц€ зан€ть (стр≥льб), м≥сц€ розташуванн€ п≥дрозд≥л≥в, бойовоњ та ≥ншоњ техн≥ки, кордони пол≥гона, орган≥зац≥ю служби на ньому;

напередодн≥ несенн€ служби у визначений час представити начальнику пол≥гона на ≥нструктаж посадових ос≥б, €к≥ призначен≥ дл€ кер≥вництва стр≥льбою та њњ обслуговуванн€ (на ≥нструктаж залучаютьс€: старший кер≥вник стр≥льби, начальник оточенн€ ≥ особовий склад оточенн€, кер≥вник польотами на вертол≥тн≥й директрис≥, черговий л≥кар (фельдшер).  ер≥вники стр≥льби на д≥л€нках (директрисах, вогневих м≥стечках, навчальних м≥сц€х) залучаютьс€ до ≥нструктажу начальника пол≥гона у випадках, що передбачен≥ ≤нструкц≥Їю ≥з заход≥в безпеки пол≥гона. «а на€вност≥ зм≥н у њх призначенн≥ Ц надати вит€ги з в≥дпов≥дних наказ≥в командир≥в в≥йськових частин щодо внесенн€ зм≥н;

до початку стр≥льби:

орган≥зувати виставленн€ оточенн€, отримати допов≥дь в≥д начальника оточенн€ про виставленн€ пост≥в;

орган≥зувати спостереженн€ за навчальними обТЇктами та м≥шеневими пол€ми, уточнити завданн€ посадовим особам, €к≥ призначен≥ дл€ обслуговуванн€ стр≥льби;

отримати в≥д начальник≥в навчальних обТЇкт≥в допов≥дь про готовн≥сть навчальних обТЇкт≥в до проведенн€ стр≥льб (навчань), у раз≥ потреби перев≥рити акти готовност≥ навчальних обТЇкт≥в до проведенн€ зан€ть;

отримати допов≥дь в≥д командир≥в п≥дрозд≥л≥в, що стр≥л€ють, про прибутт€ п≥дрозд≥лу на навчальний обТЇкт, в≥домост≥ про на€вн≥сть особового складу на навчальному обТЇкт≥;

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

провести ≥нструктаж (п≥д п≥дпис) кер≥вник≥в стр≥льб на д≥л€нках (директрисах, вогневих м≥стечках, навчальних м≥сц€х) про пор€док проведенн€

стр≥льб, нагадати њм вимоги безпеки, у раз≥ потреби видати картки обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули;

отримати в≥д командир≥в п≥дрозд≥л≥в, що стр≥л€ють (кер≥вник≥в стр≥льби на д≥л€нках, директрисах, вогневих м≥стечках, навчальних м≥сц€х), допов≥д≥ про готовн≥сть до стр≥льби;

не п≥зн≥ше н≥ж за 10 хв до початку стр≥льби пов≥домити (у випадку в≥дсутност≥ пр€мого звТ€зку Ц через чергового пол≥гона або оперативного чергового) районний диспетчерський центр обслуговуванн€ пов≥тр€ного руху
(дал≥ Ц –ƒ÷ ќѕ–) про початок стр≥льби;

допов≥сти начальнику пол≥гона про готовн≥сть до стр≥льби та отримати дозв≥л на в≥дкритт€ вогню;

п≥сл€ допов≥д≥ кер≥вник≥в стр≥льби на д≥л€нках (директрисах, м≥стечках, навчальних м≥сц€х) про готовн≥сть до стр≥льби впевнитис€ у в≥дсутност≥ перешкод дл€ стр≥льби, подати команду на поданн€ звукового сигналу У—лухайте вс≥Ф ≥ виставленн€ на командному пункт≥ в≥дпов≥дного в≥зуального сигналу (вдень Ц кола червоного кольору зовн≥шнього ¬—ѕ або прапора червоного кольору, вноч≥ Ц л≥хтар€ червоного св≥тла);

надати кер≥вникам стр≥льби на д≥л€нках (директрисах, вогневих м≥стечках, навчальних м≥сц€х) дозв≥л на проведенн€ стр≥льб (в≥дкритт€ вогню) на навчальних обТЇктах;

п≥д час стр≥льби:

стежити за суворим дотриманн€м вимог безпеки та  урсу стр≥льб;

у раз≥ порушенн€ вимог безпеки, по€ви на м≥шеневому пол≥ людей, машин або тварин, виникненн€ пожеж≥ на м≥шеневому пол≥, отриманн€ допов≥д≥ в≥д начальника оточенн€ про порушенн€ вимог безпеки, по€ви в≥зуального сигналу б≥лого кольору на бл≥ндаж≥ (укритт≥) або в ≥ншому випадку, передбаченому ≤нструкц≥Їю ≥з заход≥в безпеки пол≥гона, негайно подати сигнал У¬≥дб≥йФ, зам≥нити в≥зуальний сигнал на командному пункт≥ та вжити заход≥в щодо припиненн€ стр≥льби;

дозвол€ти у випадках та пор€дку, визначеному ≤нструкц≥Їю ≥з заход≥в безпеки пол≥гона, вих≥д особового складу на м≥шенев≥ пол€ п≥д час продовженн€ стр≥льб на ≥нших навчальних обТЇктах;

ужити заход≥в щодо усуненн€ причин перешкод стр≥льб≥ в≥дпов≥дно до вимог ≤нструкц≥њ ≥з заход≥в безпеки пол≥гона;

п≥сл€ усуненн€ перешкоди стр≥льб≥ подати команду на продовженн€ стр≥льб;

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

упевнитис€, що на вс≥х д≥льничних пунктах управл≥нн€ (командних пунктах) в≥дкрит≥ кола б≥лого кольору зовн≥шнього сигнального пристрою;

подати команду на в≥дкритт€ кола б≥лого кольору зовн≥шнього ¬—ѕ командного пункту та на поданн€ сигналу У¬≥дб≥йФ;

не п≥зн≥ше н≥ж через 5 хвилин п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби пов≥домити –ƒ÷ ќѕ–;

отримати допов≥д≥ в≥д кер≥вник≥в стр≥льби на д≥л€нках (директрисах, вогневих м≥стечках, навчальних м≥сц€х) про результати стр≥льби;

отримати в≥д кер≥вник≥в стр≥льб картки обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули (€кщо вони видавалис€). ” раз≥ на€вност≥ боЇприпас≥в, що не роз≥рвалис€, силами п≥дрозд≥л≥в, що стр≥л€ли, орган≥зувати њх пошук та позначенн€;

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

зробити запис у журнал≥ обл≥ку навчань, стр≥льб (зан€ть) про результати стр≥льб;

допов≥сти начальнику пол≥гона про зак≥нченн€ стр≥льб, отримати дозв≥л на зак≥нченн€ несенн€ служби оточенн€м, здати до штабу пол≥гона (начальнику пол≥гона) картки обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули.

 ер≥вник стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥) в≥дпов≥даЇ за суворе дотриманн€ пор€дку проведенн€ зан€ть, умов виконанн€ вправ стр≥льб ≥ вимог безпеки тими, хто навчаЇтьс€. ѕ≥д час стр≥льби йому п≥дпор€дковуЇтьс€ електрик-оператор д≥льничного пункту управл≥нн€ та вс≥ посадов≥ особи, €к≥ призначен≥ дл€ обслуговуванн€ стр≥льби на д≥л€нц≥.

¬≥н повинен:

до початку стр≥льби:

знати вимоги ≤нструкц≥њ ≥з заход≥в безпеки пол≥гона у частин≥, що його стосуЇтьс€;

отримати ≥нструктаж в≥д старшого кер≥вника стр≥льби про пор€док проведенн€ стр≥льби, вимоги безпеки, у раз≥ потреби отримати картки обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули;

прибути з п≥дрозд≥лом, що стр≥л€Ї, на навчальний обТЇкт не п≥зн≥ше н≥ж за
30 хв до початку стр≥льби, про що допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льби;

перев≥рити готовн≥сть навчального обТЇкта до зан€ть;

поставити завданн€ тим, хто стр≥л€Ї;

довести вимоги безпеки, особливо сигнали припиненн€ вогню, та перев≥рити њх знанн€ тими, хто навчаЇтьс€;

призначити спостер≥гача на д≥льничному пункт≥ управл≥нн€ (командному пункт≥) та поставити йому завданн€;

перев≥рити звТ€зок з≥ старшим кер≥вником стр≥льби (Ѕћ, бл≥ндажами);

п≥д час п≥дготовки до виконанн€ вправ стр≥льб на плаву перев≥рити готовн≥сть евакуац≥йно-р€тувальноњ групи;

орган≥зувати проведенн€ зан€ть на навчальних м≥сц€х;

отримати допов≥дь в≥д спостер≥гача про результати огл€ду небезпечноњ зони, в≥д чергового звТ€зк≥вц€ Ц про стан звТ€зку з Ѕћ (бл≥ндажами), в≥д артилер≥йського майстра (техн≥ка) Ц про результати огл€ду озброЇнн€, що застосовуЇтьс€ п≥д час стр≥льб;

допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льби про готовн≥сть до стр≥льби п≥сл€ того, €к чергова зм≥на тих, хто стр≥л€Ї, зайн€ла вих≥дне положенн€;

п≥сл€ отриманн€ в≥д старшого кер≥вника стр≥льби дозволу на стр≥льбу подати команду на в≥дкритт€ нап≥вк≥л червоного кольору зовн≥шнього ¬—ѕ д≥льничного пункту управл≥нн€ (командного пункту);

подати команду чергов≥й зм≥н≥ УЌа зазначен≥ позиц≥њ, впередФ. ѕ≥сл€ зайн€тт€ тими, хто стр≥л€Ї, вогневих позиц≥й впевнитис€ у безпец≥ стр≥льби, в≥ддати вказ≥вку на поданн€ команди У¬огоньФ;

п≥д час стр≥льби:

спостер≥гати за пор€дком виконанн€ вправ стр≥льб тими, хто стр≥л€Ї, керувати показом ц≥лей;

вести обл≥к виконанн€ вправ стр≥льб особовим складом п≥дрозд≥лу;

вимагати суворого дотриманн€ вимог безпеки та  урсу стр≥льб ус≥м особовим складом, що перебуваЇ на д≥л€нц≥;

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

у раз≥ порушенн€ вимог безпеки, по€ви на м≥шеневому пол≥ людей, машин або тварин, виникненн€ пожеж≥ на м≥шеневому пол≥, по€ви в≥зуального сигналу б≥лого кольору на командному пункт≥ (бл≥ндаж≥, укритт≥) або в ≥ншому випадку, передбаченому ≤нструкц≥Їю ≥з заход≥в безпеки пол≥гона, негайно подати сигнал У¬≥дб≥йФ, зам≥нити в≥зуальний сигнал на д≥льничному пункт≥ управл≥нн€ (командному пункт≥) ≥ вжити заход≥в щодо припиненн€ стр≥льби;

уживати заход≥в щодо усуненн€ перешкоди стр≥льб≥, при цьому д≥€ти у пор€дку, визначеному ≤нструкц≥Їю з вимог безпеки пол≥гона;

п≥сл€ усуненн€ перешкод дл€ продовженн€ стр≥льби отримати дозв≥л в≥д старшого кер≥вника стр≥льби;

контролювати веденн€ обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули;

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

подати команду на в≥дкритт€ нап≥вк≥л б≥лого кольору зовн≥шнього ¬—ѕ д≥льничного пункту управл≥нн€;

допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льби про припиненн€ стр≥льби;

орган≥зувати збиранн€ стр≥л€них г≥льз, огл€д Ѕћ, стр≥лецькоњ зброњ та переконатис€ у в≥дсутност≥ в них боЇприпас≥в ≥ г≥льз. ѕерев≥рити роздавально-здавальну в≥дом≥сть боЇприпас≥в (форма 9а) та п≥дписати њњ особисто, зв≥рити в≥дпов≥дн≥сть витрати боЇприпас≥в, що вказан≥ у роздавально-здавальн≥й в≥домост≥, з даними в≥домост≥ обл≥ку результат≥в виконанн€ навчальних (контрольних, бойових) стр≥льб;

зробити запис у журнал≥ обл≥ку стр≥льб (зан€ть) навчального обТЇкта про результати стр≥льби та надати ц≥ дан≥ старшому кер≥внику стр≥льби;

допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льби про на€вн≥сть снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули, сп≥льно з начальником навчального обТЇкта силами п≥дрозд≥лу, що навчавс€, орган≥зувати пошук та позначенн€ вибухонебезпечних предмет≥в, п≥сл€ чого здати старшому кер≥внику стр≥льби картки обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули;

ужити заход≥в щодо в≥дновленн€ виведених з ладу п≥д час стр≥льб (навчань) пол≥гонного обладнанн€ ≥ Ќ“«, споруд, дор≥г, л≥н≥й електропостачанн€ ≥ звТ€зку.

 ер≥вник польотами п≥д час виконанн€ вправ стр≥льб з вертольот≥в призначаЇтьс€ з≥ складу оф≥цер≥в ав≥ац≥йноњ в≥йськовоњ частини, що забезпечуЇ виконанн€ вправ стр≥льб з вертольот≥в. …ому п≥дпор€дковуЇтьс€ особовий склад, €кий призначений дл€ забезпеченн€ польот≥в вертольот≥в.

¬≥н повинен:

до початку стр≥льби:

зТ€сувати характер та особливост≥ польот≥в на пол≥гон≥ за вар≥антами (виписками) плановоњ таблиц≥;

вивчити запланован≥ ек≥пажам польотн≥ завданн€ та вимоги безпеки п≥д час њх виконанн€;

уточнити в≥дпов≥дн≥сть м≥шеневоњ обстановки пол≥гона нам≥ченим завданн€м;

уточнити дан≥ роботи засоб≥в звТ€зку та –“« польот≥в на пол≥гон≥;

отримати ≥нструктаж у старшого штурмана (начальника пол≥гона, старшого кер≥вника стр≥льби);

пройти медичний контроль;

прибути на пол≥гон не п≥зн≥ше н≥ж за 30 хв до початку пов≥тр€ноњ розв≥дки погоди;

 

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

оц≥нити можлив≥сть виконанн€ запланованих завдань в≥дпов≥дно до фактичних ≥ оч≥куваних метеоумов;

особисто переконатис€ в готовност≥ пол≥гона, засоб≥в керуванн€, пошуково-р€тувальних засоб≥в та чергових зм≥н до забезпеченн€ польот≥в;

визначити завданн€ чергов≥й зм≥н≥ командного пункту пол≥гона та спостер≥гачам на забезпеченн€ польот≥в, розТ€снити характер майбутн≥х польот≥в ≥ вимоги безпеки;

уточнити пор€док веденн€ в≥зуального та рад≥олокац≥йного контролю, особливо на найб≥льш в≥дпов≥дальних д≥л€нках польоту;

уточнити розрахунки рубеж≥в дозволу (заборони) застосуванн€ зброњ;

допов≥сти кер≥внику польот≥в на аеродром≥ про фактичний стан погоди та готовн≥сть пол≥гона до роботи;

п≥д час виконанн€ стр≥льби:

передавати ек≥пажам умови виконанн€ завданн€ (висоту п≥дходу, пов≥тр€ну обстановку, метеоумови тощо);

керувати рухом вертольот≥в у район≥ пол≥гона;

контролювати рух вертольот≥в на бойовому курс≥;

дозвол€ти (заборон€ти) застосуванн€ зброњ;

контролювати правильн≥сть виконанн€ ек≥пажами заход≥в на ц≥ль та дотриманн€ ними вимог безпеки;

надавати допомогу ек≥пажам у раз≥ особливих випадк≥в у польот≥;

стежити за станом погоди, про њњ зм≥ни ≥нформувати ек≥паж≥ та допов≥дати кер≥внику польот≥в на аеродром≥;

заборон€ти виконанн€ завдань у раз≥ нев≥дпов≥дност≥ метеоумов р≥вню п≥дготовки ек≥пажу та завданню, загрози безпец≥ польот≥в у район≥ пол≥гона, в≥дмови нав≥гац≥йних систем, порушенн€ ек≥пажем заданих параметр≥в виконанн€ маневр≥в;

ф≥ксувати результати застосуванн€ зброњ та виконанн€ ек≥пажем тактичних прийом≥в;

вести обл≥к допущених ек≥пажами помилок;

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

допов≥сти кер≥внику польот≥в на аеродром≥ (начальнику пол≥гона, старшому кер≥внику стр≥льби) про зак≥нченн€ польот≥в та недол≥ки п≥д час виконанн€ польотних завдань;

орган≥зувати огл€д м≥шеней (ц≥лей) та уточнити результати бойового застосуванн€;

записати в журнал кер≥вника польот≥в на пол≥гон≥ ус≥ порушенн€ правил польот≥в ≥ помилки, €к≥ допустили ек≥паж≥ п≥д час виконанн€ завдань, а також недол≥ки при забезпеченн≥ польот≥в на пол≥гон≥;

брати участь у повному розбор≥ польот≥в та виконанн€ завдань п≥д час проведенн€ стр≥льб.

„ерговий л≥кар (фельдшер) призначаЇтьс€ з≥ складу оф≥цер≥в (сан≥нструктор≥в) медичноњ служби. ¬≥н в≥дпов≥даЇ за своЇчасне наданн€ першоњ медичноњ допомоги та евакуац≥ю поранених до медичного закладу. …ому п≥дпор€дковуЇтьс€ вод≥й сан≥тарного автомоб≥л€.

¬≥н повинен:

до початку стр≥льби:

 

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

прибути на сан≥тарному автомоб≥л≥ не п≥зн≥ше н≥ж за 30 хв до початку стр≥льби до командного пункту, про що допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льби;

перев≥рити на€вн≥сть сан≥тарних ≥нструктор≥в на навчальних обТЇктах, де провод€тьс€ стр≥льби, њх знанн€ та забезпеченн€ засобами наданн€ першоњ медичноњ допомоги;

допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льби про готовн≥сть медичного забезпеченн€ стр≥льби;

п≥д час стр≥льби:

пост≥йно бути поруч з≥ старшим кер≥вником стр≥льби в готовност≥ д≥€ти за його командою;

у раз≥ пораненн€, травмуванн€ або ураженн€ електричним струмом особового складу за командою старшого кер≥вника стр≥льби прибути на м≥сце под≥њ дл€ наданн€ першоњ медичноњ допомоги;

про стан справ допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льби;

евакуювати постраждалих та доставити њх до л≥карського закладу.

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

вибути до пункту пост≥йноњ дислокац≥њ т≥льки з дозволу старшого кер≥вника стр≥льби.

Ќачальником пункту бойового постачанн€ призначаЇтьс€, €к правило, старшина роти або п≥дготовлений сержант з≥ складу п≥дрозд≥лу, що стр≥л€Ї. ¬≥н в≥дпов≥даЇ за збер≥ганн€ боЇприпас≥в п≥д час њх перевезенн€ до району зан€ть ≥ п≥д час проведенн€ стр≥льб, дотриманн€ правил поводженн€ з боЇприпасами та п≥дготовку боЇприпас≥в до стр≥льби, видачу боЇприпас≥в особовому складу ≥ отриманн€ в≥д нього стр≥л€них г≥льз та невикористаних боЇприпас≥в, веденн€ обл≥ку боЇприпас≥в на пункт≥ бойового постачанн€.

¬≥н повинен:

до початку стр≥льби:

вивчити правила поводженн€ з боЇприпасами, що застосовуютьс€ п≥д час стр≥льби;

вм≥ти п≥дбирати боЇприпаси за ваговими ознаками снар€д≥в;

за вказ≥вкою кер≥вника стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥) розгорнути пункт бойового постачанн€ у п≥дготовлених прим≥щенн€х (п≥д час проведенн€ “Ќ з Ѕ— Ц у зазначеному м≥сц≥) в≥дпов≥дно до вимог ≤нструкц≥њ про орган≥зац≥ю обл≥ку, збер≥ганн€ ≥ видач≥ стр≥лецькоњ зброњ та боЇприпас≥в у «бройних —илах ”крањни, затвердженоњ наказом ћ≥н≥стра оборони ”крањни в≥д 29.06.05 є 359;

п≥д час стр≥льби:

видавати боЇприпаси чергов≥й зм≥н≥ тих, хто стр≥л€Ї, в≥дпов≥дно до роздавально-здавальноњ в≥домост≥ боЇприпас≥в (форма 9а), €ка повинна бути зареЇстрована у служб≥ ракетно-артилер≥йського озброЇнн€ в≥йськовоњ частини;

спостер≥гати за дотриманн€м правил п≥дготовки боЇприпас≥в до стр≥льби та виконанн€м вимог безпеки;

приймати невикористан≥ боЇприпаси та г≥льзи поштучно;

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

допов≥сти командиру п≥дрозд≥лу, що навчавс€, про к≥льк≥сть використаних боЇприпас≥в, њх залишок, на€вн≥сть стр≥л€них г≥льз;

 

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

перев≥рити роздавально-здавальну в≥дом≥сть боЇприпас≥в (форма 9а), п≥дписати њњ особисто в командира п≥дрозд≥лу, що навчавс€, та кер≥вника стр≥льби, зв≥рити в≥дпов≥дн≥сть витрати боЇприпас≥в, що вказан≥ у роздавально-здавальн≥й в≥домост≥, з даними в≥домост≥ обл≥ку результат≥в виконанн€ вправ стр≥льб;

стежити за тим, щоб на пункт≥ бойового постачанн€ не спалювали упаковки в≥д боЇприпас≥в.

јртилер≥йський техн≥к (майстер) призначаЇтьс€ з числа техн≥к≥в (старших техн≥к≥в) п≥дрозд≥л≥в або спец≥ал≥ст≥в з ремонту озброЇнн€. ¬≥н в≥дпов≥даЇ за проведенн€ перев≥рки готовност≥ озброЇнн€ Ѕћ до стр≥льби та своЇчасне усуненн€ несправностей, що виникли п≥д час стр≥льби*.

¬≥н повинен:

до початку стр≥льби:

провести огл€д озброЇнн€ Ѕћ, перев≥рити готовн≥сть озброЇнн€ до стр≥льби та в≥дпов≥дн≥сть його д≥йсного стану актам техн≥чного стану;

допов≥сти результати огл€ду кер≥внику стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥);

п≥д час стр≥льби:

пост≥йно перебувати у визначеному м≥сц≥ та не покидати його без дозволу кер≥вника стр≥льби;

зд≥йснювати контроль за техн≥чним станом озброЇнн€, вживати заход≥в щодо усуненн€ несправностей, що виникли;

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

провести огл€д озброЇнн€ Ѕћ та допов≥сти кер≥внику стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥) про його результати.

Ќачальник метеопоста в≥дпов≥даЇ за визначенн€ метеоролог≥чних даних у район≥ стр≥льб.

¬≥н повинен:

до початку стр≥льби:

за вказ≥вкою кер≥вника стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥) розгорнути метеопост у зазначеному м≥сц≥, п≥дготувати до роботи прилади та приступити до визначенн€ метеоролог≥чних даних у район≥ стр≥льб (атмосферного тиску, температури пов≥тр€, температури зар€д≥в, напр€мку в≥тру в≥дносно до площини стр≥льби (дирекц≥йний кут) ≥ його швидкост≥);

п≥д час стр≥льби:

через визначен≥ пром≥жки часу допов≥дати метеоролог≥чн≥ дан≥ кер≥внику стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥).

Ќачальник поста осв≥тленн€ в≥дпов≥даЇ за безпечне застосуванн€ засоб≥в осв≥тленн€ м≥сцевост≥ та дотриманн€ пор€дку осв≥тленн€ в≥дпов≥дно до умов вправ.

¬≥н повинен:

напередодн≥ стр≥льби:

вивчити умови вправ, що будуть виконуватис€ п≥д час зан€ть;

твердо засвоњти пор€док ≥ правила осв≥тленн€ м≥сцевост≥ дл€ забезпеченн€ веденн€ приц≥льного вогню з р≥зних вид≥в зброњ (озброЇнн€);

 

_____________

* јртилер≥йський техн≥к (майстер) забезпечуЇтьс€ комплектом ≥нструменту та запасних частин, що призначен≥ дл€ перев≥рки ≥ ремонту артилер≥йського та стр≥лецького озброЇнн€ в польових умовах.

 

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

до початку стр≥льби:

отримати на пункт≥ бойового постачанн€ засоби осв≥тленн€ зг≥дно з розрахунком;

провести ≥нструктаж особового складу поста осв≥тленн€ щодо вимог безпеки п≥д час застосуванн€ засоб≥в осв≥тленн€, пор€дку поводженн€ ≥з засобами осв≥тленн€ та пор€дку осв≥тленн€ м≥сцевост≥ п≥д час зан€ть.

п≥д час стр≥льби:

за командою кер≥вника стр≥льби на д≥л€нц≥ застосовувати засоби осв≥тленн€ м≥сцевост≥;

керувати д≥€ми особового складу поста осв≥тленн€;

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

здати невикористан≥ засоби осв≥тленн€ м≥сцевост≥ та стр≥л€н≥ г≥льзи до пункту бойового постачанн€;

допов≥сти кер≥внику стр≥льби на д≥л€нц≥ про результати роботи поста, к≥льк≥сть використаних засоб≥в осв≥тленн€, њх здаванн€ до пункту бойового постачанн€.

Ќачальник оточенн€ в≥дпов≥даЇ за проведенн€ огл€ду небезпечноњ п≥д час стр≥льби д≥л€нки м≥сцевост≥, запоб≥ганн€ проникненню людей на небезпечну д≥л€нку м≥сцевост≥ п≥д час стр≥льби, п≥дготовку та бездоганне несенн€ служби особовим складом оточенн€ ≥ виконанн€ ним вимог безпеки.

¬≥н повинен:

напередодн≥ стр≥льби:

знати вимоги ≤нструкц≥њ ≥з заход≥в безпеки пол≥гона у частин≥, що його стосуЇтьс€, схему розташуванн€ пост≥в оточенн€ ≥ пор€док звТ€зку з ними, обовТ€зки посадових ос≥б оточенн€;

зТ€сувати пор€док отриманн€ засоб≥в звТ€зку, сигнальних засоб≥в, забезпеченн€ транспортним засобом тощо;

орган≥зувати п≥дготовку особового складу оточенн€ та забезпеченн€ його вс≥м необх≥дним дл€ несенн€ служби, перев≥рити готовн≥сть до виконанн€ завдань та знанн€ ним функц≥ональних обовТ€зк≥в;

представити у визначений час особовий склад оточенн€ начальнику пол≥гона дл€ перев≥рки готовност≥ до несенн€ служби та ≥нструктажу;

подати п≥д час ≥нструктажу начальнику пол≥гона вит€г ≥з наказу командира в≥йськовоњ частини (по стройов≥й частин≥) про призначенн€ особового складу оточенн€ з в≥дм≥ткою про проходженн€ ним медичного огл€ду;

отримати в≥д начальника пол≥гона схему руху оточенн€ п≥д час висуванн€ на пости;

до початку стр≥льби:

у визначений час особисто виставити пости оточенн€;

уточнити на м≥сцевост≥ завданн€ тим, хто несе службу, забезпечити њх сигнальними засобами, довести сигнали припиненн€ вогню, встановити ≥ пост≥йно п≥дтримувати з ними рад≥озвТ€зок;

п≥д час виставленн€ пост≥в оточенн€ особисто огл€нути небезпечн≥ д≥л€нки м≥сцевост≥;

допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льби ≥ черговому пол≥гона про виставленн€ оточенн€ та результат огл€ду небезпечних д≥л€нок пол≥гона;

поставити завданн€ спостер≥гачу старшого кер≥вника стр≥льби;

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

п≥д час стр≥льби:

пост≥йно бути на командному пункт≥ старшого кер≥вника стр≥льби та д≥€ти за його вказ≥вками;

п≥дтримувати пост≥йний звТ€зок з постами оточенн€;

контролювати несенн€ служби спостер≥гачем старшого кер≥вника стр≥льби;

пер≥одично перев≥р€ти несенн€ служби на постах оточенн€ з дозволу старшого кер≥вника стр≥льби;

у раз≥ порушенн€ вимог безпеки, по€ви на м≥шеневому пол≥ людей, машин або тварин, виникненн€ пожеж≥ на м≥шеневому пол≥, п≥сл€ подач≥ сигналу про припиненн€ вогню постом оточенн€ негайно допов≥сти про це старшому кер≥внику стр≥льби та д≥€ти у пор€дку, визначеному ≤нструкц≥Їю ≥з заход≥в безпеки пол≥гона;

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

отримати дозв≥л в≥д старшого кер≥вника стр≥льби на зн€тт€ пост≥в оточенн€;

огл€нути м≥сцев≥сть, м≥сц€ несенн€ служби п≥д час руху по маршруту дл€ збору оточенн€;

допов≥сти старшому кер≥внику стр≥льб (навчань) про зак≥нченн€ служби оточенн€м, результати огл€ду небезпечних д≥л€нок пол≥гона та отримати дозв≥л на поверненн€ до пункту пост≥йноњ дислокац≥њ.

¬≥йськовослужбовець, що несе службу на посту оточенн€, в≥дпов≥даЇ за неухильне виконанн€ вимог ≤нструкц≥њ щодо пор€дку несенн€ служби на посту оточенн€, затвердженоњ командиром в≥йськовоњ частини, €кому п≥дпор€дковано пол≥гон.

¬≥н повинен:

твердо знати ≥ бездоганно виконувати своњ обовТ€зки;

уважно спостер≥гати за дорученою д≥л€нкою, не допускати без дозволу начальника оточенн€ прох≥д (проњзд) на територ≥ю пол≥гона людей, тварин ≥ транспортних засоб≥в;

не залишати поста без дозволу начальника оточенн€;

у раз≥ порушенн€ вимог безпеки або в ≥нших випадках, що визначен≥ ≤нструкц≥Їю з вимог безпеки пол≥гона, негайно допов≥сти начальнику оточенн€ та подати сигнал на припиненн€ вогню;

п≥дтримувати на посту пор€док ≥ дбайливо ставитис€ до його обладнанн€.

—постер≥гач в≥дпов≥даЇ за своЇчасне ви€вленн€ в сектор≥ спостереженн€ сигнал≥в, що встановлен≥ на час стр≥льби, людей, тварин ≥ транспортних засоб≥в; негайне пов≥домленн€ кер≥вника стр≥льби на д≥л€нц≥ про порушенн€ заход≥в безпеки тими, хто стр≥л€Ї, та за веденн€ обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули.

¬≥н повинен:

до початку стр≥льби:

огл€нути м≥шеневе поле у визначеному сектор≥ з метою ви€вленн€ людей, тварин ≥ транспортних засоб≥в;

вивчити пор€док д≥й тих, хто стр≥л€Ї, та заход≥в безпеки;

допов≥сти кер≥внику стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥) або старшому кер≥внику стр≥льби про результати спостереженн€;

п≥д час стр≥льби:

бути на д≥льничному пункт≥ управл≥нн€ (командному пункт≥), вести спостереженн€ у визначеному сектор≥;

 

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

негайно допов≥дати кер≥внику стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥) або старшому кер≥внику стр≥льби про по€ву в небезпечн≥й зон≥ людей, тварин ≥ транспортних засоб≥в, порушенн€ пор€дку д≥й тими, хто стр≥л€Ї, та заход≥в безпеки, виникненн€ пожеж≥ на м≥шеневому пол≥ та про поданн€ сигналу припиненн€ вогню постом оточенн€;

вести картку обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули, €ку в≥н отримуЇ в≥д кер≥вника стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥);

п≥сл€ зак≥нченн€ стр≥льби:

допов≥сти кер≥внику стр≥льби на д≥л€нц≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку, навчальному м≥сц≥) або старшому кер≥внику стр≥льби про результати спостереженн€, повернути картку обл≥ку снар€д≥в (м≥н, гранат), що не вибухнули.

”с≥ посадов≥ особи, €к≥ керують та обслуговують стр≥льбу, повинн≥ мати на л≥вому рукав≥ повТ€зку з б≥лоњ тканини на нап≥вжорстк≥й основ≥ завдовжки
30Ц40 см ≥ завширшки 10 см або б≥лий нагрудний знак. Ќа пов'€зку (нагрудний знак) наноситьс€ чорною фарбою або нашиваЇтьс€ з тканини напис, наприклад: У ер≥вник стр≥льби на д≥л€нц≥Ф.

 

ѕерел≥к документац≥њ, €ка повинна бути на робочому м≥сц≥ старшого кер≥вника стр≥льби, командному пункт≥ в≥йськового стр≥льбища (директрис≥, вогневому м≥стечку, д≥л€нц≥), на д≥льничному пункт≥ управл≥нн€ (навчальному м≥сц≥), на пункт≥ бойового постачанн€

Ќа командному пункт≥ старшого кер≥вника стр≥льби:

вит€г з ≤нструкц≥њ ≥з заход≥в безпеки пол≥гона;

схема пол≥гона;

≥нструкц≥€ старшому кер≥внику стр≥льби;

≥нструкц≥€ начальнику оточенн€;

схема пост≥в оточенн€;

схема звТ€зку з постами оточенн€;

схема звТ€зку з районним диспетчерським центром обслуговуванн€ пов≥тр€ного руху;

≥нструкц≥€ спостер≥гачу;

≥нструкц≥€ черговому л≥карю (фельдшеру);

≥нструкц≥њ кер≥вник≥в стр≥льби на в≥йськовому стр≥льбищ≥ (директрисах, вогневих м≥стечках, д≥л€нках, навчальних м≥сц€х);

журнал ≥нструктажу кер≥вник≥в стр≥льби на навчальних обТЇктах (д≥л€нках, навчальних м≥сц€х);

журнал обл≥ку навчань, стр≥льб (зан€ть), €к≥ проведен≥ на пол≥гон≥ (стр≥льбищ≥, директрис≥);

граф≥к використанн€ навчальних обТЇкт≥в на тиждень;

ключ в≥д кришок люк≥в бойових машин, з €ких виконуютьс€ вправи стр≥льб (один комплект).

Ќа командному пункт≥ в≥йськового стр≥льбища (директриси, вогневого м≥стечка):

≥нструкц≥€ з вимог безпеки в≥йськового стр≥льбища (директриси, вогневого м≥стечка);

 

 

ѕродовженн€ додатка 1

 

≥нструкц≥€ кер≥внику стр≥льби на в≥йськовому стр≥льбищ≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку);

≥нструкц≥€ артилер≥йському техн≥ку (майстру);

≥нструкц≥€ спостер≥гачу;

≥нструкц≥€ черговому звТ€зк≥вцю;

≥нструкц≥€ начальнику метеопоста;

≥нструкц≥€ кер≥внику польотами (на вертол≥тн≥й директрис≥);

схема навчального обТЇкта з позначенн€м ус≥х його елемент≥в, обладнанн€, кордон≥в тощо;

журнал обл≥ку навчань, стр≥льб (зан€ть), €к≥ проведен≥ на стр≥льбищ≥ (директрис≥, вогневому м≥стечку);

ключ в≥д кришок люк≥в бойових машин, з €ких виконуютьс€ вправи стр≥льб (один комплект);

акти готовност≥ м≥шеневого пол€ до виконанн€ вправ стр≥льб, акти техн≥чного стану техн≥ки (озброЇнн€, зброњ), м≥шен≥, по €ких проводилас€ пристр≥лка озброЇнн€ Ѕћ (збро€), дл€ стр≥лецькоњ зброњ Ц перев≥рочн≥ м≥шен≥.

Ќа д≥льничному пункт≥ управл≥нн€ (навчальному м≥сц≥, де проводитьс€ стр≥льба):

≥нструкц≥€ з вимог безпеки на д≥л€нц≥ (навчальному м≥сц≥);

≥нструкц≥€ кер≥внику стр≥льби на д≥л€нц≥ (навчальному м≥сц≥);

≥нструкц≥€ спостер≥гачу;

≥нструкц≥€ черговому звТ€зк≥вцю;

≥нструкц≥€ артилер≥йському техн≥ку (майстру);

≥нструкц≥€ начальнику поста осв≥тленн€;

≥нструкц≥€ електрику-оператору;

схема д≥л€нки з позначенн€м ус≥х њњ елемент≥в, обладнанн€, кордон≥в тощо;

вар≥анти показу ц≥лей (в≥дпов≥дно до умов вправ, що виконуютьс€);

журнал обл≥ку навчань, стр≥льб (зан€ть), €к≥ проведен≥ на д≥л€нц≥ (навчальному м≥сц≥);

ключ в≥д кришок люк≥в Ѕћ, з €ких виконуютьс€ вправи стр≥льб (один комплект);

акти готовност≥ м≥шеневого пол€ до виконанн€ вправ стр≥льб, акти техн≥чного стану техн≥ки (озброЇнн€, зброњ), м≥шен≥, по €ких проводилас€ пристр≥лка озброЇнн€ Ѕћ (зброњ), дл€ стр≥лецькоњ зброњ Ц перев≥рочн≥ м≥шен≥.

Ќа пункт≥ бойового постачанн€:

≥нструкц≥€ начальнику пункту бойового постачанн€;

правила поводженн€ з боЇприпасами;

плакати (малюнки) з≥ зразками боЇприпас≥в, €к≥ дозволено використовувати на навчальному обТЇкт≥, та њх маркуванн€;

зразок роздавально-здавальноњ в≥домост≥ боЇприпас≥в (форма 9а);

вит€г з  арного кодексу ”крањни про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за крад≥жку боЇприпас≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 473 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

1441 - | 1272 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.126 с.