Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дсумковий модульний контроль є1 4 страница
A. *ћетаплаз≥€

B. √≥перплаз≥€ еп≥тел≥ю

C. ѕлоскокл≥тинний рак

D. Ћейкоплак≥€

E. √≥пертроф≥€ еп≥тел≥ю

 

207. ” хворого при гастроскоп≥чному досл≥дженн≥ в д≥л€нц≥ малоњ кривизни ви€влено пухлинне утворенн€ д≥аметром 1,5 см на н≥жц≥. який характер зростанн€ пухлини?

A. *≈кзоф≥тний

B. ≈кспансивний

C. ≤нф≥льтруючий

D. јпозиц≥йний

E. ≈ндоф≥тний

 

208. ” хворого, €кий впродовж тривалого часу зловживав табакокур≥нн€м, з'€вивс€ кашель з вид≥ленн€м в'€зкого слизу, слабк≥сть п≥сл€ незначних ф≥зичних навантажень, бл≥д≥сть шк≥рних покрив≥в, за останн≥ два м≥с€ц≥ схудлий на 12 кг. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату був встановлений д≥агноз Ђплоскокл≥тинний ракї. ¬изначите характер патолог≥чного процесу, €кий передував виникненню пухлини.

A. *ћетаплаз≥€

B. √≥поплаз≥€

C. √≥перплаз≥€

D. Ќекроз

E. —клероз

 

209. ” б≥оптат≥ слизовоњ оболонки бронха хворого 50 рок≥в, €кий 20 рок≥в страждав хрон≥чним бронх≥том, ви€влено стоншуванн€ слизовоњ, к≥стозн≥ зм≥нен≥ залози, д≥л€нки зам≥ни призматичного еп≥тел≥ю на багатошаровий плоский. який з перерахованих патолог≥чних процес≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *ћетаплаз≥€

B. √≥перплаз≥€

C. √етеротип≥€

D. √етероплаз≥€

E. ƒисплаз≥€

 

210. ѕри досл≥дженн≥ б≥оптату ≥з слизистоњ шлунку ви€влен≥ ознаки тканинного ≥ кл≥тинного атип≥зму, що дозволило встановити д≥агноз: "аденокарцинома". як≥ з перерахованих ознак з'€вилис€ вир≥шальними в постановц≥ д≥агнозу?

A. *«алози вистилають пол≥морфними кл≥тками з крупними €драми ≥ зб≥льшеною к≥льк≥стю €дерець, патолог≥чн≥ м≥този

B. «алози в шлунку мають р≥зн≥ розм≥ри ≥ форму, р≥зну ширину просв≥т≥в.

C. Ѕагато залоз розташовано т≥сно, "спинка до спинки"

D. «алози розташован≥ безладно

E. ћ≥сц€ми в≥дм≥чаЇтьс€ розташуванн€ багатор€дност≥ кл≥ток в залоз≥

 

211. ѕри ректоманоскоп≥њ в пр€м≥й кишц≥ ви€влен≥ др≥бн≥ вузли на тонк≥й н≥жц≥ на слизов≥й. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату слизистоњ оболонки визначаютьс€ розростанн€ сполучноњ тканини ≥ залоз. ѕро €кий процес йдетьс€?

A. *√≥перпластичний пол≥п

B. √≥пертроф≥€

C. ћетаплаз≥€

D. јтроф≥€

E. —клероз

 

212. ѕри ендоскоп≥чному досл≥дженн≥ сечового м≥хура проведена б≥опс≥€ пухлини, що складаЇтьс€ з тонких, таких, що г≥лкуютьс€ сосочк≥в, покритих перех≥дним еп≥тел≥Їм. Ќазв≥ть пухлину.

A. *ѕап≥лома

B. Ѕазал≥ома

C. ѕерех≥днокл≥тинна карцинома

D. ѕлоскокл≥тинна карцинома

 

213. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату з товстоњ кишки ви€влен≥ атипов≥ залозист≥ структури р≥зноњ форми ≥ розм≥ру.  л≥тини пол≥морфн≥, €дра г≥перхромн≥, визначаютьс€ патолог≥чн≥ м≥този. Ѕазальна мембрана залоз зруйнована. ¬аш д≥агноз?

A. *јденокарцинома

B. Ѕазальний-кл≥тинний рак

C. —ол≥дний рак

D. —лизовий рак

E. Ќедиференц≥йований рак

 

214. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату шийки матки ви€влена кл≥тинна ≥ €дерна атип≥€ багатошарового плоского еп≥тел≥ю, патолог≥чн≥ м≥този, а також рогов≥ "перлини" в глибин≥ еп≥тел≥альних пласт≥в. ¬аш д≥агноз?

A. *ѕлоскокл≥тинний рак з орогов≥нн€м

B. ѕерех≥днокл≥тинний рак

C. ѕлоскокл≥тинний рак без орогов≥нн€

D. «алозистий рак

E. јнапластичний рак

 

215. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ вузла у видален≥й молочн≥й залоз≥ серед строми ви€влен≥ р≥зних розм≥р≥в ≥ форми комплекси атипових пол≥морфних еп≥тел≥альних кл≥тин з на€вн≥стю просв≥т≥в в центрах комплекс≥в.  л≥тини - з крупними €драми, на€вн≥стю атипових м≥тоз≥в. ѕоставте д≥агноз.

A. *јденокарцинома

B. ѕлоскокл≥тинний нерогов≥ючий рак

C. —ол≥дний рак

D. ‘≥броаденома молочноњ залози

E. Ќедиференц≥йований пол≥морфнокл≥тинний рак

 

216. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ пухлини шлунку ви€влено безл≥ч перстневидних кл≥тин. Ќазв≥ть г≥столог≥чний вар≥ант раку.

A. *—лизовий

B. —ол≥дний

C. јденокарцинома

D. —аркома

E.  арциноњд

 

217. ” хворого з'€вилас€ охрипл≥сть голосу, п≥д час ларингоскоп≥њ визначена пухлина гортан≥, с≥ро-б≥лого кольору, з сосочковою поверхнею. ћ≥кроскоп≥чно: розростанн€ сполучноњ тканини, покритоњ багатошаровим плоским еп≥тел≥Їм з вираженим орогов≥нн€м, без кл≥тинного атип≥зму. Ќазв≥ть пухлину:

A. *ѕап≥лома

B. ‘≥брома

C. ѕол≥п

D. јнг≥ома

E. јнг≥оф≥брома

 

218. ” хворого 67 рок≥в з кл≥н≥чним д≥агнозом "хрон≥чний бронх≥т, пневмосклероз, серцево-легенева недостатн≥сть" уз€тий б≥оптат з п≥дозр≥лоњ д≥л€нки слизистоњ правого головного бронха. √≥столог≥чно встановлений кл≥тинний ≥ тканиний атип≥зм, по€ва структур у вигл€д≥ "ракових перлин". якому патолог≥чному процесу в≥дпов≥дають вказан≥ г≥столог≥чн≥ зм≥ни?

A. *ѕлоскокл≥тинний рак бронха з орогов≥нн€м

B. ’рон≥чний пол≥позний бронх≥т

C. Ѕронхоектаз

D. √острий бронх≥т

E. ѕлоскокл≥тинна метаплаз≥€ слизистоњ бронха

 

219. ” чолов≥ка 62 рок≥в видалили нирку, в €к≥й при макроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€влена пухлина у вигл€д≥ вузла д≥аметром до 8 см. “канина пухлини на розр≥з≥ строката, з множинними крововиливами, некрозами. √≥столог≥чно пухлина складаЇтьс€ з св≥тлих кл≥тин, €к≥ утворюють альвеол€рн≥ ≥ сосчков≥ структури, з пом≥рно вираженим ≥нвазивним зростанн€м. ” багатьох кл≥тинах пухлини визначаютьс€ патолог≥чн≥ м≥този, г≥перхромн≥ €дра. ѕоставте д≥агноз.

A. *—в≥тлокл≥тинний рак

B. —в≥тлокл≥тинна аденома

C. јденокарцинома

D. Ќефробластома

E. јцидоф≥льна аденома з мал≥гн≥зац≥Їю

 

220. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ бронхоб≥оптату визначена пухлина, €ка побудована згн≥здовидних скупчень атипових кл≥тин багатошарового плоского еп≥тел≥ю, м≥сц€ми з характерними "перлинами". ¬аш д≥агноз?

A. *ѕлоскокл≥тинний рак з орогов≥нн€м

B. ѕлоскокл≥тинний рак без орогов≥нн€

C. —ол≥дний рак

D. —лизовий рак

E. —к≥рр

 

221. ” хворого видалено новоутворенн€ шк≥ри, €ке маЇ вид вузла з сосочковою поверхнею, нагадуЇ цв≥тну капусту, щ≥льноњ консистенц≥њ. ћ≥кроскоп≥чно пухлина складаЇтьс€ з безл≥ч≥ сосочк≥в. ѕаренх≥ма сформована з покривного еп≥тел≥ю ≥з зб≥льшеним числом шар≥в. ” еп≥тел≥њ збережена пол€рн≥сть кл≥ток, стратиф≥кац≥€, ц≥л≥сн≥сть базальноњ мембрани. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *ѕап≥лома

B. ‘≥брома

C. јденома

D. ‘≥броаденома

E. ÷истоаденома

 

222. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ зло€к≥сноњ пухлини молочноњ залози ви€влено, що пухлина побудована з низькодиферец≥йованих атипових кл≥тин еп≥тел≥ального походженн€, €к≥ утворюють трабекули, розд≥лен≥ м≥ж собою прошарками сполучноњ тканини, сп≥вв≥дношенн€ кл≥тин ≥ строми приблизно 1:1. Ќазв≥ть г≥столог≥чний вар≥ант раку.

A. *—ол≥дний

B. јденокарцинома

C. ѕлоскокл≥тинний

D. ‘≥брозний

E. ћ≥лкокл≥тинний

 

223. ” немолодоњ ж≥нки з метрорарг≥Їю в менопауз≥ при патог≥столог≥чному досл≥дженн≥ в ст€з≥ з слизовоњ оболонки шийки матки ви€влен≥ розростанн€ атипового еп≥тел≥ю з утворенн€м так званих "ракових перлин". ¬аш д≥агноз?

A. *ѕлоскокл≥тинний рак з орогов≥нн€м

B. јденокарцинома

C. ѕлоскокл≥тинний рак без орогов≥нн€

D. —лизовий рак

E. Ќедиференц≥йований рак

 

224. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату леген≥в ви€влен≥ атипов≥ кл≥тини, €к≥ формують множинн≥ ацинарн≥ структури ≥ продукують слиз. яка г≥столог≥чна форма раку леген≥в маЇ м≥сце у хворого?

A. *¬исокодиференц≥≥йована аденокарцинома

B. ѕом≥рнодиеренц≥йована аденокарцинома

C. Ќедиференц≥йований рак

D. ѕом≥рнодифференц≥йований плоскокл≥тинний рак

E. «алозисто-плоскокл≥тинний рак

 

225. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату з д≥л€нки пухлини слизистоњ оболонки правого бронха встановлений кл≥тинний ≥ тканинний атип≥зм, по€ва структур у вигл€д≥ "ракових перлин". ¬изначите характер патолог≥чного процесу.

A. *«ло€к≥сна пухлина

B. ƒобро€к≥сна пухлина

C. √≥перплаз≥€

D. ћетаплаз≥€

E. √≥поплаз≥€

 

226. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату ваг≥нальноњ частини шийки матки у хвороњ 47 рок≥в з тривало незаживаючою ероз≥Їю ви€влен≥ ознаки кл≥тинного атип≥зму, базальна мембрана - без зм≥н. ѕоставте д≥агноз.

A. *–ак на м≥сц≥

B. ≈роз≥€

C. јденокарцинома

D. ѕап≥лома

E. ≈ндометр≥оз

 

227. ” хворого 55 рок≥в з'€вилис€ рецидивуюч≥ матков≥ кровотеч≥. Ѕуло проведено д≥агностичне вискоблюванн€ порожнини матки. ” скоб≥ ендометр≥ю серед елемент≥в кров≥ визначаютьс€ залозист≥ елементи р≥зноњ величини ≥ форми, утворен≥ атиповими кл≥тинами з г≥перхромними €драми ≥ численними м≥тозами (у тому числ≥ ≥ патолог≥чними). ѕро €кий процес можна думати?

A. *јденокарцинома

B. «алозиста г≥перплаз≥€ ендометр≥ю

C. ’ор≥онеп≥тел≥ома

D. јденоматозний пол≥п

E. ќзнака перерваноњ ваг≥тност≥

 

228. ѕри бронхоскоп≥њ у хворого 62 рок≥в в початковому в≥дд≥л≥ верхньодольового бронху правоњ леген≥ ви€влен пол≥повидне утворенн€ д≥аметром до 1,0 см. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ визначаЇтьс€ пухлина, €ка побудована з др≥бних л≥мфоцитопод≥бних кл≥тин з г≥перхромними €драми, кл≥тки оточен≥ пластами ≥ т€жами. ¬каж≥ть, €кий з перерахованих вид≥в пухлин найб≥льш можливий?

A. *Ќедиференц≥йований м≥лкокл≥тинний рак

B. Ќедиференц≥йований крупнокл≥тинний рак

C. ѕлоскокл≥тинний рак

D. јденокарцинома

E. залозисто-плоскокл≥тинний рак

 

229. ” хворого на мал≥й кривизн≥ в преп≥лоричному в≥дд≥л≥ ви€влено утворенн€ кратеропод≥бноњ форми. « краЇвоњ д≥л€нки уз€та б≥опс≥€. √≥столог≥чно утворенн€ представлене залозистопод≥бними структурами р≥зноњ форми ≥ величини, вростаючими в навколишню тканину, з вираженим атип≥змом кл≥тин. Ќазв≥ть г≥столог≥чний вар≥ант даноњ пухлини.

A. *јденокарцинома

B. ѕлоскокл≥тинний рак

C. —к≥рр шлунку

D. —лизовий рак шлунку

E. —ол≥дний рак шлунку

 

230. „олов≥к 40 рок≥в, що страждав хрон≥чним бронх≥том, помер в≥д виснаженн€. Ќа розтин≥ в леген€х в просв≥т≥ бронх≥в ви€влене ендоф≥тно розташоване утворенн€ слизовњ св≥тло-с≥рого кольору. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ серед розростань атипового плоского еп≥тел≥ю ви€влен≥ "раков≥ перлини". ¬аш д≥агноз?

A. *ѕлоскокл≥тинний рак з орогов≥нн€м

B. ѕлоскокл≥тинний рак без орогов≥нн€

C. јденокарцинома

D. Ќедиференц≥йований рак

E. јденома

 

231. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка 63 рок≥в, померлого в≥д раку леген≥, ви€влен≥ множинн≥ метастази. як≥ з них можна розц≥нити €к ≥мплантац≥њ (контактн≥) по механ≥зму розвитку?

A. *ћ≥лк≥ множинн≥ пухлинн≥ вузлики на плевр≥

B. ћетастази в перибронх≥альн≥, б≥фуркац≥онн≥, паратрахельн≥ л≥мфатичн≥ вузли

C. ћетастази в головному мозку

D. ћетастази в наднирниках

E. ѕроростанн€ пухлини з бронха в стравох≥д

 

232. ” хворого унасл≥док обтюрац≥њ середньодольового бронху вузлом м'€коњ консистенц≥њ утворивс€ ателектаз середньоњ частки правоњ леген≥. ѕри бронхоб≥опс≥њ в зон≥ обтурац≥њ ви€влено розростанн€ залозистого атипового еп≥тел≥ю з патолог≥чними м≥тозами, ≥нф≥льтрац≥Їю в т≥, що п≥дл€гають тканин≥ ≥ хр€щев≥. якому захворюванню найдостов≥рн≥ше в≥дпов≥дають ц≥ дан≥?

A. *Ѕронхогенний рак леген≥в

B. ƒеформуючий бронх≥т

C. «апальний пол≥п

D. ƒисплаз≥€ еп≥тел≥ю бронха

E. —аркома бронха

 

233. ” хворому 45 рок≥в визначен≥ зб≥льшен≥ надключичн≥ л≥мфатичн≥ вузли. ѕри досл≥дженн≥ матер≥алу б≥опс≥њ з л≥мфатичного вузла ви€влений метастаз перстневидно-кл≥тинного раку. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дну локал≥зац≥ю первинноњ пухлини.

A. *–ак шлунку

B. –ак стравоходу

C. –ак щитовидноњ залози

D. –ак леген≥в

E. –ак шийки матки

 

234. ” ж≥нки 38 рок≥в в товщ≥ привушноњ залози ви€влена пухлина, €ка складаЇтьс€ з окремих вузлик≥в, розд≥лених прошарками сполучноњ тканини. ѕатог≥столог≥чно ви€влен≥ кл≥тини еп≥дермоњдного типу, €к≥ утворюють сол≥дн≥ структури.  л≥тини формують т€ж≥, €к≥ вистилають порожнини, заповнен≥ слизом. “рет≥м елементом пухлини Ї др≥бн≥ кл≥тки з г≥перхромними €драми. ѕро €ку пухлину сл≥д думати?

A. *ћукоеп≥дермоњдна пухлина

B. јцинокл≥тинна пухлина

C. ѕап≥л€рна€ цистаденома

D. јденол≥мфома

E. јденок≥стозна карцинома

 

235. ” хвороњ на шк≥р≥ особи поступово розвинулас€ бл€шка з некрозом ≥ виразкою в центр≥. ѕри патог≥столог≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату ви€влен≥ розростанн€ атипових еп≥тел≥альних кл≥тин з великою к≥льк≥стю патолог≥чних м≥тоз≥в. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *–ак шк≥ри

B. —аркома

C. ѕап≥лома

D. “роф≥чна виразка

E. ‘≥брома

 

 

236. ѕри ≥нтраоперац≥йн≥й б≥опс≥њ молочноњ залози ви€влен≥ ознаки тканинного атип≥зму, паренх≥ми, що виражаютьс€ в порушенн≥ сп≥вв≥дношенн€, ≥ строми, з переважанн€м останньою, ≥з залозистими структурами р≥зних розм≥р≥в ≥ форми, що вистилають одношаровим прол≥феруючим еп≥тел≥Їм. ¬аш гаданий д≥агноз.

A. *‘≥броаденома

B. ѕап≥лома

C. Ќе≥нф≥льтруючий рак

D. ≤нф≥льтруючий рак

E. ћастит

 

237. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ пухлини верхньоњ губи, ви€влено, що вона побудована з численних щ≥линопод≥бних порожнин, ст≥нка €ких вистилаЇ сплощеним ендотел≥Їм, заповнених р≥дкою кров'ю. ѕоставити д≥агноз.

A. * ап≥л€рна геманг≥ома

B. ¬енозна геманг≥ома

C.  авернозна геманг≥ома

D. √еманг≥оперицитома

E. √ломус-анг≥ома

 

238. „ерез дек≥лька рок≥в п≥сл€ удару л≥кт€ у хлопчика 12 рок≥в з'€вилос€ пухлинопод≥бне розростанн€ в област≥ еп≥ф≥зу плечовоњ к≥стки, що не маЇ ч≥тких меж. ѕри досл≥дженн≥ б≥оптату ви€влена велика к≥льк≥сть пол≥морфних кл≥тин остеобластного типу з великою к≥льк≥стю патолог≥чних м≥тоз≥в. ¬изначите д≥агноз.

A. *ќстеосаркома

B. ’ондросаркома

C. ќстеоњд-остеома

D. ‘≥бросаркома

E. —инов≥альна саркома

 

239. ’ворий 46 рок≥в доставлений в кл≥н≥ку ≥з спонтанним переломом г≥лки нижньоњ щелепи. ” м≥сц≥ перелому к≥стка зам≥щена щ≥льною б≥л€стого кольору тканиною з бурими включенн€ми. ѕри патог≥столог≥чному досл≥дженн≥ ви€влен≥ еп≥тел≥альн≥ остр≥вц≥ округлоњ форми, в≥дмежован≥ цил≥ндровими ≥ куб≥чними еп≥тел≥оцитами. ” центр≥ - пол≥гональн≥, з≥рчаст≥, овальн≥ кл≥тини, €к≥ утворюють с≥тку. як називаЇтьс€ дана пухлина?

A. *јмелобластома

B. јденоматоњдна пухлина

C. ќдонтогенна карцинома

D.  омплексна одонтома

E. ќдонтоамелобластома

 

240. ” шк≥р≥ ви€влена щ≥льна, рухома, ч≥тко в≥дмежована в≥д навколишн≥х тканин пухлина. Ќа розр≥з≥ вона б≥лого кольору, представлена волокнистою тканиною. ћ≥кроскоп≥чно представлена хаотично переплетеними колагеновими волокнами, кл≥тин мало. Ќазв≥ть пухлину?

A. *‘≥брома

B. ћ≥ома

C. √≥ст≥оцитома

D. ƒерматоф≥брома

E. ƒесмоњд

 

241. ” хворого 75 рок≥в ≥з зачеревноњ кл≥тковини видалена пухлина розм≥рами 16х8х6см. ћ≥кроскоп≥чно представлена анаплазованими жировими кл≥тинами з ознаками кл≥тинного атип≥зму, пол≥морф≥зму. «устр≥чаютьс€ величезн≥ потворн≥ кл≥тини, €к≥ мають в цитоплазм≥ жиров≥ крапельки. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *Ћ≥посаркома

B. Ћ≥пома

C. ‘≥бросаркома

D. ћ≥осаркома

E. ћезотел≥ома

 

242. ƒл€ г≥столог≥чного досл≥дженн€ доставлена видалена на операц≥њ матка. ѕ≥д слизистою оболонкою визначен≥ численн≥ округлоњ форми вузли, €к≥ ч≥тко в≥дмежован≥ в≥д навколишньоњ тканини. ћ≥кроскоп≥чно пухлина побудована з пучк≥в гладкоњ мускулатури з €вищами тканинного атип≥зму. ¬аш д≥агноз?

A. *Ћейом≥ома

B. –ак матки

C. ‘≥бром≥ома

D. ’ор≥онеп≥тел≥ома

E. Ћейом≥осаркома

 

243. ” хворого 17 рок≥в ≥нтраоперац≥йно на нижн≥й поверхн≥ печ≥нки ви€влена пухлина розм≥рами 4,5х5,0х3,5см з субсерозною локал≥зац≥Їю, темно-червоного кольору, на розр≥з≥ представлена порожнинами ≥з значним зм≥стом кров≥. ѕоставити попередн≥й д≥агноз.

A.  авернозна геманг≥ома

B.  ап≥л€рна геманг≥ома

C. √еманг≥оперицитома

D. √еманг≥оендотел≥ома

E. Ћ≥мфанг≥ома

 

244. ” молодоњ людини в м'€ких тканинах л≥вого стегна з'€вилос€ безбол≥сне новоутворенн€ без ч≥тких меж. ћакроскоп≥чно утворенн€ нагадуЇ риб'€че м'€со, г≥столог≥чно складаЇтьс€ з незр≥лих ф≥броблачтопод≥бних кл≥тин з безл≥ччю м≥тоз≥в, з проростанн€м в м'€зи. ¬аш д≥агноз?

A. *‘≥бросаркома

B. ћ≥осаркома

C. ‘≥брома

D. –ак

E. ћ≥ома

 

245. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ пухлини шк≥ри ви€влен≥ р≥зних розм≥р≥в часточки з жировоњ тканини, розд≥лен≥ нер≥вном≥рними прошарками сполучноњ тканини. ѕоставити д≥агноз.

A. *Ћ≥пома

B. ‘≥брома

C. √≥грома

D. ѕап≥лома

E. √еманг≥ома

 

246. ѕри макроскоп≥чному досл≥дженн≥ пухлина матки м'€коњ консистенц≥њ, з крововиливами ≥ д≥л€нками некрозу, на розр≥з≥ нагадуЇ Ђриб'€че м'€сої. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ встановлен≥ ознаки вираженого кл≥тинного ≥ тканинного атип≥зму, зустр≥чаютьс€ кл≥тки з патолог≥чними ф≥гурами м≥тоз≥в. ѕоставити д≥агноз.

A. *—аркома

B. јденокарцинома

C. јнг≥ома

D. ‘≥брома

E. Ћ≥пома

 

247. ” товщ≥ шк≥ри ви€влена щ≥льне, рухоме утвренн€. ћ≥кроскоп≥чно утворенн€ представлене хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою к≥льк≥стю веретенопод≥бних кл≥тин. ¬каж≥ть пухлину?

A. *ў≥льна ф≥брома

B. Ћейом≥ома

C. ћеланома

D. Ћ≥пома

E. √ломусанг≥ома

 

248. ” дитини 6 м≥с€ц≥в на шк≥р≥ шињ ви€влений плоский вузол червоного кольору, при натисканн≥ склом вузол бл≥дне. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *√еманг≥ома

B. ѕ≥гментний невус

C. ћеланома

D. Ћейом≥ома

E. Ћ≥мфанг≥ома

 

249. ѕ≥д шк≥рою п≥днижньощелепноњ д≥л€нки у ж≥нки 55 рок≥в ви€влена рухоме утворенн€ 1,0x0,7 см з ч≥ткими межами т≥стопод≥бноњ консистенц≥њ, з пов≥льним зростанн€м. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ утворенн€ визначаютьс€ л≥поцити, €к≥ формують часточки, в≥дмежован≥ тонкими прошарками сполучноњ тканини з судинами. ¬становити д≥агноз.

A. *Ћ≥пома

B. ‘≥брома

C. јнг≥ома

D. Ћ≥посаркома

E. ‘≥бросаркома

 

250. ƒл€ г≥столог≥чного досл≥дженн€ доставлене очне €блуко, в судинн≥й оболонц≥ €кого ви€влено пухлинопод≥бне утворенн€ 1 х 0,4 см чорного кольору. ” кл≥тинах - множинн≥ патолог≥чн≥ м≥този ≥ в цитоплазм≥ багато з них визначаЇтьс€ п≥гмент жовто-бурого кольору. ¬аш д≥агноз?

A. *ћеланома

B. Ќевринома

C. јнг≥осаркома

D. Ќейробластома

E. √англ≥онейробластома

 

251. ƒл€ патог≥столог≥чного досл≥дженн€ доставлено очне €блуко: у с≥тк≥вц≥ ока в проекц≥њ очного нерва пухлина 1х1см, щ≥льноњ консистенц≥њ, коричневого кольору. ћ≥кроскоп≥чно пухлина складаЇтьс€ з пол≥морфних кл≥тин з прозорою цитоплазмою, згрупованих в альвеол€рн≥ структури, з на€вн≥стю патолог≥чних м≥тоз≥в, м≥сц€ми з накопиченн€м бурого п≥гменту. ¬аш д≥агноз:

A. *ћеланома

B. Ўваннома

C. √ломусна пухлина

D. ѕарагангл≥ома

E. јнг≥осаркома

 

252. ” чолов≥ка 46 рок≥в на шк≥р≥ визначалас€ пл€ма, €ка мала темний кол≥р, кл≥н≥чно не турбувало. « часом пл€ма почала зб≥льшуватис€, з'€вивс€ б≥ль, зм≥нивс€ кол≥р (чорно-коричневий), пальпувавс€ вузлик. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ видаленоњ тканини визначалис€ веретенопод≥бн≥ ≥ пол≥морфн≥ кл≥тини, цитоплазма €ких м≥стила п≥гмент бурого кольору. ѕро €ку пухлину йдетьс€?

A. *ћеланома

B. Ѕазал≥ома

C. √еманг≥ома

D. √ематома

E.  арциноњд

 

253. ѕри розтин≥ дитини 3 рок≥в в мозочку визначаЇтьс€ пухлина, що не маЇ ч≥тких меж з навколишньою тканиною, г≥столог≥чно побудована з атипових др≥бних кл≥тин з г≥перхромними €драми. ¬аш д≥агноз:

A. *ћедуллобластома

B. ћедуллосаркома

C. ћетастаз –аку

D. ћетастаз —аркоми

E. √л≥областома

 

254. « кукси ампутац≥њ нижньоњ к≥нц≥вки видалена пухлина в капсул≥, д≥аметром 2 см, м≥кроскоп≥чно складаЇтьс€ з веретенопод≥бних кл≥тин мономорфного вигл€ду з паличкопод≥бними €драми, €к≥ утворюють разом з волокнами "пал≥садн≥" структури. який з перерахованих вид≥в пухлин найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *ƒобро€к≥сна неврил≥мома

B. Ќейроф≥брома

C. «ло€к≥сна неврил≥мома

D. ћ'€ка ф≥брома

E. ‘≥бросаркома

 

255. ” хворого 21 року видалена пухлина лобовоњ частки правоњ п≥вкул≥ головного мозку д≥аметром 5 см, неч≥тко обмежена в≥д навколишньоњ тканини. Ќа розр≥з≥ - однор≥дного вигл€ду, г≥столог≥чно складаЇтьс€ з кл≥тин, численн≥ в≥дростки €ких утворюють густ≥ сплетенн€. ѕро €ку пухлину йдетьс€?

A. *јстроцитома

B. ќл≥годендрогл≥ома

C. √англ≥оневрома

D. ≈пенд≥ома

E. ’ор≥оњдпап≥лома

 

256. ” б≥оптат≥ пухлини молочноњ залози ви€вл€ютьс€ сол≥дн≥ пласти, побудован≥ з др≥бних еп≥тел≥альних кл≥тин з пол≥морфними €драми, з великою к≥льк≥стю патолог≥чних м≥тоз≥в. —трома виражена слабо, з л≥мфоцитарною ≥нф≥льтрац≥Їю. ¬станов≥ть д≥агноз.

A. *ћедулл€рний рак

B. —к≥ррозний рак

C. ’вороба ѕеджета

D. јденома

E. јденоф≥брома

 

257. ” померлоњ 42 рок≥в, прооперованоњ минулого року з приводу пухлини шлунку, при розтин≥ €Їчник р≥зко зб≥льшений в розм≥рах, щ≥льноњ консистенц≥њ, б≥лого кольору. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ ви€влен≥ атипов≥ еп≥тел≥альн≥ кл≥тки, розм≥щен≥ серед пласт≥в ≥ т€ж≥в сполучноњ тканини. яке захворюванн€ маЇ м≥сце в даному випадку?

A. * рукенберг≥вський рак €Їчника

B. —ерозна цистаденокарцинома

C. ѕсевдомуцинозна€ цисткарцинома

D. «ло€к≥сна текома

E. «ло€к≥сна гранульозокл≥тинна пухлина

 

258. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ скоби слизистоњ оболонки матки у хвороњ 54 рок≥в з кл≥н≥чним д≥агнозом "порушенн€ овар≥ально-менструального циклу" ви€влен≥ розростанн€ атипових залозистих структур, €к≥ складаютьс€ з кл≥тин з г≥перхромними €драми, ф≥гурами м≥тоз≥в, атип≥Їю. јтипов≥ залозист≥ структури вростають в м≥ометр≥й. ƒл€ €кого патолог≥чного процесу характерн≥ ви€влен≥ м≥кроскоп≥чно зм≥ни?

A. *јденокарцинома матки

B. «алозиста г≥перплаз≥€ ендометр≥ю

C. √острий ендометрит

D. ѕлацентарний пол≥п

E. ’ор≥онеп≥тел≥ома матки

 

259. ” ж≥нки 46 рок≥в п≥д час пал≥ативноњ операц≥њ з приводу раку шлунку встановлена на€вн≥сть крукенберг≥вських метастаз≥в в €Їчнику. який з приведених шл€х≥в метастазуванн€ прив≥в до поразки €Їчник≥в?

A. *Ћ≥мфогенний ретроградний

B. Ћ≥мфогенний ортоградний

C. √ематогенний

D. ≤мплантац≥€

E.  анал≥кул€рний

 

260. ’ворий прооперований з приводу пухлини матки, макроскоп≥чно представленоњ губчастим строкатим вузлом в м≥ометр≥њ. √≥столог≥чно ви€влен≥ велик≥ св≥тл≥ еп≥тел≥альн≥ кл≥тини, серед €ких багато темних пол≥морфних кл≥тин. —трома в≥дсутн€, судини мають вид порожнин, що вистилають пухлинними кл≥тинами. ¬изначаютьс€ множинн≥ крововиливи. ¬изначите ви€влену пухлину?

A. *’ор≥онеп≥тел≥ома

B. ƒеструктуюче занесенн€ м≥хура

C. јденокарцинома

D.  авернозна геманг≥ома

E. ћедул€рний рак

 

261. ” ж≥нки через 6 м≥с€ц≥в п≥сл€ полог≥в розвинулас€ маткова кровотеча; при г≥неколог≥чному огл€д≥ в порожнин≥ матки ви€влена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадуЇ "губку". ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ пухлини в лакунах кров≥ ви€влен≥ атипов≥ св≥тл≥ еп≥тел≥альн≥ кл≥тини Ћангханса ≥ г≥гантськ≥ кл≥тини синцит≥оф≥бробласта. ¬каж≥ть пухлину.

A. *’ор≥онеп≥тел≥ома

B. ѕлоскокл≥тинний нерогов≥йючий рак

C. јденокарцинома

D. ‘≥бром≥ома

E. «анесенн€ м≥хура

 

«м≥ст

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 648 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1913 - | 1884 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.125 с.