Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥ст та посл≥довн≥сть виконанн€ завданн€. «авданн€ 1. ќзнайомитис€ з заходами боротьби з бурТ€нами:
«авданн€ 1. ќзнайомитис€ з заходами боротьби з бурТ€нами:

Ѕоротьба з бурТ€нами Ц це складна система заход≥в, спр€мованих на запоб≥ганн€ занесенню бурТ€н≥в на поле, знищенн€ вегетуючих бурТ€н≥в очищенн€ ірунту в≥д нас≥нн€ ≥ вегетативних орган≥в розмноженн€ бурТ€н≥в.

¬с≥ заходи можна под≥лити на 2 групи:

Ц запоб≥жн≥ (проф≥лактичн≥);

Ц винищувальн≥.

«апоб≥жн≥ заходи спр€мован≥ на те, щоб запоб≥гти забурТ€ненню пол≥в чим пол≥пшити умови дл€ росту ≥ розвитку рослин. ќсновними серед них Ї очищенн€ нас≥ннЇвого матер≥алу в≥д нас≥нн€ бурТ€н≥в, запоб≥ганн€ занесенню бурТ€н≥в на пол€ з гноЇм (збер≥гати в буртах прот€гом 6м≥с€ц≥в) ≥ поливною водою, знищенн€ бурТ€н≥в при вирощуванн≥ культур (оптимальн≥ строки с≥вби, застосовувати суц≥льн≥ пос≥ви з п≥двищеною нормою, орган≥зац≥€ збиранн€ врожаю), знищенн€ бурТ€н≥в при приготуванн≥ корм≥в (розмелюванн€, запалюванн€), знищенн€ бурТ€н≥в на необроблюваних земл€х, запровадженн€ правильних с≥возм≥н, зд≥йсненн€ карантинних заход≥в.

¬инищувальн≥ заходи боротьби з бурТ€нами спр€мован≥ на очищенн€ грунту в≥д запас≥в нас≥нн€, вегетативних орган≥в, знищенн€ бурТ€н≥в у пос≥вах с≥льськогосподарських культур. ¬инищувальн≥ заходи боротьби з бурТ€нами под≥л€ють на механ≥чн≥, х≥м≥чн≥, б≥олог≥чн≥, агротехн≥чн≥. ћехан≥чному знищенню бурТ€н≥в вир≥шальна роль належить оброб≥тку грунту. Ѕ≥олог≥чному використанн€ р≥зних живих орган≥зм≥в. јгротехн≥чн≥ заходи включають карантинн≥ та ф≥тосан≥тарн≥ заходи.

«астосуванн€ карантинних заход≥в боротьби з бурТ€нами шл€хом невикористанн€ пос≥вного матер≥алу, засм≥ченого нас≥нн€м карантинних бурТ€н≥в, знищуванн€ њх до цв≥т≥нн€ прот€гом 2-3 рок≥в призводить до зменшенн€ розповсюдженн€ бурТ€н≥в.

—еред ф≥тосан≥тарних заход≥в насамперед сл≥д використовувати с≥возм≥ну, а саме т≥ культури, €к≥ через несум≥сн≥сть пригн≥чують бурТ€ни ≥ добре розвиваютьс€. Ќайкращим серед них Ї озиме жито, озимий р≥пак, овес, гречка, злаково - бобов≥ сум≥шки та ≥н. јле не завжди можна ефективно вести боротьбу з бурТ€нами. агротехн≥чними заходами, тому дл€ знищенн€ багатьох бурТ€н≥в використовують х≥м≥чн≥ заходи, а саме х≥м≥чн≥ речовини - герб≥циди. √ерб≥цид≥в дуже багато. ƒл€ зручност≥ та систематизац≥њ розроблена њх класиф≥кац≥€.

«а х≥м≥чним складом герб≥циди под≥л€ють на 2 групи: неорган≥чн≥ й орган≥чн≥ (в основному герб≥циди мають орган≥чне походженн€).

«а принципом д≥њ герб≥циди под≥л€ють на 2 групи: суц≥льноњ та виб≥рковоњ. ѕерш≥ знищують культурн≥ рослини ≥ бурТ€ни. ѓх застосуванн€ обмежене (на необроблюваних земл€х, на парах). √ерб≥циди виб≥рковоњ д≥њ знищують лише певн≥ рослини, тому њх використовують на пос≥вах с≥льськогосподарських культур.

«а особливост€ми д≥њ на рослини герб≥циди под≥л€ють на: герб≥циди системноњ д≥њ, герб≥циди контактноњ д≥њ. ѕерш≥ легко проникають через п≥дземн≥ ≥ надземн≥ органи в тканини рослин ≥ перем≥щуютьс€, взаЇмод≥ють з рослиною ≥ порушують б≥олог≥чн≥ процеси. ≤ найб≥льш ефективн≥ в боротьб≥ з багатор≥чними бурТ€нами. √ерб≥циди контактоњ д≥њ пошкоджують т≥льки т≥ органи, на €к≥ потрапл€ють.

«а спектром д≥њ на рослини герб≥циди под≥л€ють на 2 групи: широкого та вузького спектру д≥њ. ≤ знищують багато вид≥в рослин, друг≥ - т≥льки окрем≥.

«а в≥дношенн€м до ботан≥чних клас≥в герб≥циди под≥л€ють на: протидводольн≥ ≥ протиоднодольн≥.

«а способом внесенн€ герб≥циди под≥л€ють на: грунтов≥, п≥сл€сходов≥, комб≥нован≥. ѕерш≥ внос€ть в грунт, друг≥ Ц на вегетуюч≥ бурТ€ни.

«а особливост€ми проникненн€ в рослини герб≥циди под≥л€ють на 3 групи: що проникають т≥льки через наземн≥ органи, що проникають через копк≥ органи, що проникають через корен≥.

«а тривал≥стю залишковоњ д≥њ герб≥циди под≥л€ють на 3 групи:

ü тривалоњ п≥сл€д≥њ Ц б≥льше 1 року;

ü середньоњ п≥сл€д≥њ Ц не б≥льше 1 року;

ü короткоњ п≥сл€д≥њ Ц 3 м≥с€ц≥.

ћехан≥зм д≥њ герб≥циду зумовлений фазою розвитку рослин, анатомоморфолог≥чними особливост€ми рослин. ѕротидводольн≥ герб≥циди (наприклад, 2,4-ƒ) не д≥ють на злаки, тому що у них лист€ вузьке, розм≥щене вертикально, а поверхн€ вкрита волосками.  рапл≥ герб≥циду тут утримуютьс€ погано, в основному ст≥кають. ” дводольних листки широк≥, майже горизонтально розм≥щен≥. “ут герб≥циди довше утримуютьс€ ≥ б≥льше проникають у рослину.  р≥м того, у злак≥в точка росту (найчутлив≥ша частина рослини до герб≥циду) затулена, а у дводольних не захищена, ≥ в кл≥тини легко прос€каЇ герб≥цид ≥ стимулюЇ њх д≥€льн≥сть.  л≥тини не д≥л€тьс€, порушуЇтьс€ тургор рослина скручуЇтьс€ ≥ гине.

ћехан≥зм д≥њ ≥нших герб≥цид≥в на злаков≥ рослини про€вл€Їтьс€ в ≥нактивац≥њ до нетоксичних сполук.

√оловна роль у боротьб≥ з бурТ€нами належить агротехн≥чним заходам оброб≥тку ірунту та догл€ду за пос≥вами. ѕроте, цього не завжди буваЇ достатньо, тому виникаЇ необх≥дн≥сть застосуванн€ х≥м≥чних заход≥в-герб≥цид≥в, €к≥ при поЇднан≥ з агротехн≥чними, забезпечують високу ефективн≥сть боротьби з бурТ€нами.

ѕри застосуванн≥ герб≥цид≥в сл≥д дотримуватис€ таких вимог: препарат повинен максимально знищувати бурТ€ни, не шкодити наступним культурам у с≥возм≥н≥, не забруднювати навколишнЇ середовище.

Ўк≥длив≥сть бурТ€н≥в залежить не т≥льки в≥д њх к≥лькост≥, а й чутливост≥ до них культурних рослин у р≥зн≥ пер≥оди њх росту й розвитку, €к≥ називаютьс€ критичними. “ому бурТ€ни повинн≥ бути знищен≥ до настанн€ цього пер≥оду.

ѕитанн€ про застосуванн€ герб≥цид≥в на пос≥вах польових культур досить складне особливо зараз, в перех≥дний до ринкових в≥дносин пер≥од коли немаЇ пост≥йноњ ц≥ни на вирощувану продукц≥ю, пост≥йно зростають ц≥ни на енергонос≥њ та препарати боротьби з бурТ€нами. ¬оно повинно враховувати реальну ситуац≥ю с≥льськогосподарського виробництва ≥, виход€чи з нењ, удосконалювати систему застосуванн€ герб≥цид≥в на пос≥вах с≥льськогосподарських культур.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 401 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

523 - | 535 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.