Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–≥вн≥ засвоЇнн€ навчальноњ ≥нформац≥њ
ѕ≥д р≥вн€ми засвоЇнн€ розум≥Їмо р≥зн≥ можливост≥ тих, хто навчаЇтьс€, набут≥ в результат≥ переходу зм≥сту навчанн€ у власний досв≥д (засвоЇнн€).

–≥вн≥ засвоЇнн€ навчального матер≥алу, що пропонуЇ американський вчений Ѕ. Ѕлум, розр≥зн€ютьс€ в залежност≥ в≥д типу навчальних ц≥лей: когн≥тивноњ (знанн€), афективноњ (ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтац≥њ) ≥ психомоторноњ (рухов≥ навички). –еал≥зац≥€ кожноњ навчальноњ мети зд≥йснюЇтьс€ на р≥зних р≥вн€х засвоЇнн€. «окрема, дл€ когн≥тивних ц≥лей р≥вн€ми засвоЇнн€ Ї: 1 Ч знанн€, 2 Ч розум≥нн€, 3 Ч застосуванн€, 4 Ч анал≥з, 5 Ч синтез, 6 Ч оц≥нка. ƒл€ афективних: 1 Ч сприйн€тт€, 2 Ч реагуванн€, 3 Ч засвоЇнн€ ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й, 4 Ч орган≥зац≥€ ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й, 5 Ч поширенн€ ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й на д≥€льн≥сть.  онцепц≥€ в≥тчизн€ного науковц€ ¬. ѕ. Ѕеспалька побудована дл€ доведенн€ необх≥дност≥ технолог≥чного п≥дходу до нав≠чанн€, в €кому визначенн€ р≥вн≥в засвоЇнн€ навчальноњ ≥нформац≥њ Ї ключовим елементом створенн€ конкретноњ педагог≥чноњ технолог≥њ.

1. Ђ”чн≥вський р≥веньї характеризуЇтьс€ здатн≥стю людини розп≥знавати, пригадувати ран≥ше засвоЇний матер≥ал на основ≥ повтор≠ного знайомства з ним у текст≥. «асвоЇнн€ на цьому етап≥ обмежуЇтьс€ загальним у€вленн€м про обТЇкт, €вище ≥ дозвол€Ї учню розп≥знавати його в р€ду схожих, ран≥ше не в≥домих обТЇкт≥в.

2. јлгоритм≥чний р≥вень характеризуЇтьс€ здатн≥стю учн€ самост≥йно в≥дтворювати ≥нформац≥ю ≥ застосовувати њњ в р≥зноман≥тних типових випадках, що не вимагають створенн€ новоњ ≥нформац≥њ.

3. ≈вристичний р≥вень характеризуЇтьс€ здатн≥стю того, хто навчаЇтьс€, в≥дтворювати ≥ перетворювати засвоЇну ≥нформац≥ю дл€ обговоренн€ в≥домих обТЇкт≥в навчанн€ ≥ продукуванн€ субТЇктивно новоњ ≥нформац≥њ про них, дл€ застосуванн€ засвоЇноњ ≥нформац≥њ у р≥зноман≥тних нетипових (реальних) випадках, що вимагають утворенн€ нових метод≥в д≥њ.

4. “ворчий р≥вень характеризуЇтьс€ здатн≥стю учн€ самост≥йно використовувати засвоЇну ≥нформац≥ю дл€ отриманн€ обТЇктивно новоњ ≥нформац≥њ у процес≥: а) знаходженн€ ≥ обговоренн€ нових властивостей обТЇкт≥в, що вивчаютьс€; б) знаходженн€ ≥ досл≥дженн€ нових метод≥в д≥€льност≥ з обТЇктами; в) знаходженн€ нових обТЇкт≥в, властивостей ≥ €костей.

¬. ј.  озаков вид≥л€Ї чотири р≥вн≥ засвоЇнн€ навчального матер≥алу за р≥вн€ми розвитку конкретних ум≥нь:

1) запамТ€товуванн€ (початкове ум≥нн€) Ч здатн≥сть в≥дтворювати терм≥ни, пон€тт€;

2) розум≥нн€ (розвинуте ум≥нн€) Ч здатн≥сть ≥нтерпретувати, по€снювати, вид≥л€ти;

3) застосуванн€ (високорозвинене ум≥нн€) Ч здатн≥сть вир≥шувати типов≥ задач≥ в типових умовах;

4) творч≥сть (найвищий ступ≥нь ум≥нн€, чи майстерн≥сть) Ч здатн≥сть вир≥шувати нетипов≥ задач≥ в нетипових умовах.

√. ќ.  овальчук називаЇ так≥ р≥вн≥ навчальноњ д≥€льност≥:

1) початковий пон€т≥йний (фактолог≥чний) репродуктивний, алгоритм≥чно-д≥йовий (умовно-профес≥йний),творчий (профес≥йний).

 


ѕлануванн€ зан€ть. ќсновн≥ етапи зан€тт€.

” проектуванн≥ будь-€кого зан€тт€ розр≥зн€ють два етапи: попередн≥й ≥ безпосередн≥й. ѕопередн€ п≥дготовка пол€гаЇ у вивченн≥ тим, хто навчаЇ, спец≥альноњ, методичноњ ≥ педагог≥чноњ л≥тератури, у ретельному ознайомленн≥ з≥ зм≥стом ≥ вимогами навч програми, з п≥др ≥ навч пос≥бниками, з досв≥дом роботи ≥нших учител≥в, в анал≥з≥ особистого досв≥ду в попередн≥ пер≥оди, у тематичному планув.

Ѕезпосередн€ п≥дготовка до уроку пол€гаЇ в конкретизац≥њ тематичного плануванн€ стосовно кожного уроку, в складанн≥ план≥в урок≥в. ѕлан уроку (≥нколи його називають робочим планом уроку на в≥дм≥ну в≥д тематичного плану) необх≥дний дл€ кожного вчител€. ќдначе план Ч це не Їдиний спос≥б проектуванн€ майбутнього зан€тт€. ≤снуЇ ще к≥лька способ≥в, кожен з €ких обирають в≥дпов≥дно до преференц≥й ≥ досв≥ду педагога, типу навчального зан€тт€, зм≥сту теми: конспект, скорочений план- конспект, картки, тези, сценар≥й зан€тт€. —еред них найповн≥шою формою проекту зан€тт€ Ї його сценар≥й. ” теор≥њ й практиц≥ навчального зан€тт€ центральним Ї питанн€ щодо його структури, тобто лог≥чне взаЇмне розташуванн€ ≥ звТ€зок етап≥в, в основ≥ виокремленн€ €ких Ч лог≥ка процесу засвоЇнн€ навчального матер≥алу. “аких етап≥в можна вир≥знити 13: орган≥зац≥€, перев≥рка домашнього завданн€, мотивуванн€, ≥нформуванн€, первинна перев≥рка, закр≥пленн€, застосуванн€, узагальненн€ ≥ систематизац≥€, контроль ≥ самоконтроль, корекц≥€, наданн€ домашнього завданн€, рефлекс≥€, п≥дсумки. ¬.ј.ќнищук називаЇ ще такий компонент, €к актуал≥зац≥€ опорних знань, тобто в≥дновленн€ попередн≥х знань, необх≥дних дл€ засвоЇнн€ нових. јле в реальному процес≥ навчанн€ к≥льк≥сть ≥ чергов≥сть етап≥в можуть бути р≥зними залежно в≥д обраного типу зан€тт€. ” реальн≥й практиц≥ р≥дко реал≥зуютьс€ зан€тт€ чистих тип≥в, тому найчаст≥ше вир≥зн€ють такий тип навчального зан€тт€, €к комб≥нований, на €кому вир≥шують к≥лька дидактичних завдань. Ќа таких зан€тт€х з набору етап≥в викладач може створювати найр≥зноман≥тн≥ш≥ комб≥нац≥њ: пропускати чи поЇднувати к≥лька етап≥в, повторювати де€к≥ етапи з р≥зними блоками навчальноњ ≥нформац≥њ ≥ паралельно реал≥зовувати р≥зн≥ етапи з р≥зними п≥дгрупами учн≥в.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1584 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

467 - | 452 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.