Лекции.Орг


Поиск:
Зав.кафедри Коржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.
Єкзаменаційний білет №1

 

1. Предмет та завдання біологічної хімії. Значення біохімії в системі природничих наук. Зв`язок біохімії з іншими дисциплінами.

2. Жиророзчинні вітаміни та їхня роль.

Затверджено на засіданні кафедри ЛДК

Протокол № від “ ” 2012 р.

Зав.кафедри Коржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Міжуніверситетський медико-інженерний факльтет

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів

Єкзаменаційний білет №2

 

1.Електронтранспортний ланцюг мітохондрій (дихальний ланцюг).

2.Білки, сучасне уявлення про їхню будову. Рівні структурної організації. Функції білків.

 

Затверджено на засіданні кафедри ЛДК

Протокол № від “ ” 2012 р.

Зав.кафедри Коржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Міжуніверситетський медико-інженерний факльтет

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів

Єкзаменаційний білет №3

 

1.Шляхи перетворення та розпаду амінокислот в організмі.

2.Перетворення ліпідів. Розщеплення ліпідів у клітині. Процеси окислення жирних кислот.

 

Затверджено на засіданні кафедри ЛДК

Протокол № від “ ” 2012 р.

Зав.кафедри Коржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.

 

 

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Міжуніверситетський медико-інженерний факльтет

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів

Єкзаменаційний білет №4

 

1.Методи виділення та класифікація білків. Характеристика найважливіших груп простих та складних білків.

2.Обмін вуглеводів. Розпад та біосинтез полісахаридів. Взаємоперетворення вуглеводів.

 

Затверджено на засіданні кафедри ЛДК

Протокол № від “ ” 2012 р.

Зав.кафедри Коржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.

 

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Міжуніверситетський медико-інженерний факльтет

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів

 

Єкзаменаційний білет №5

 

1.Ліпіди, їхня біологічна роль. Загальні властивості, класифікація та номенклатура ліпідів.

2.Амінокислоти, їхні властивості та класифікація. Методи визначення.

 

Затверджено на засіданні кафедри ЛДК

Протокол № від “ ” 2012 р.

Зав.кафедри Коржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.

 

 

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Міжуніверситетський медико-інженерний факльтет

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів

Єкзаменаційний білет №6

 

1.Анаеробний розпад вуглеводів.

2.Характеристика основних ліпідів організму людини: класифікація, добова потреба та біологічна роль. Будова простих та складних ліпідів.

 

Затверджено на засіданні кафедри ЛДК

Протокол № від “ ” 2012 р.

 

Зав.кафедриКоржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Міжуніверситетський медико-інженерний факльтет

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів

Єкзаменаційний білет №7

 

1.Нуклеїнові кислоти. Будова нуклеїнових кислот. Пуринові та піримідинові основи, мононуклеотиди, нуклеозід ди- і трифосфати, їхня фізіологічна роль.

2.Аеробний розпад вуглеводів.

 

Затверджено на засіданні кафедри ЛДК

Протокол № від “ ” 2012р.

Зав.кафедри Коржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.

 

 

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Міжуніверситетський медико-інженерний факльтет

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів

Єкзаменаційний білет №8

 

1.Обмін речовин та енергії. Поняття про загальні та специфічні шляхи метаболізму. Загальний шлях катаболізму. Цитратний цикл, механізми його регуляції.

2.Ферменти та їхні властивості як біологічних каталізаторів, біологічна роль.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри ЛДК

Протокол № від “ ” 2012р.

Зав.кафедри Коржов В.І. Декан ММІФ Максименко В.Б.

 

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Міжуніверситетський медико-інженерний факльтет

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів

Єкзаменаційний білет №9

 

1.Окислювальне перетворення глюкозо-6-фосфату (пентозофосфатний шлях і його значення).

2.Біологічна цінність харчових ліпідів. Переварювання, всмоктування та ресинтез ліпідів у органах травного тракту.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1196 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

602 - | 551 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.