Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до розм≥щенн€ п≥дприЇмств, до виробничих ≥ допом≥жних прим≥щень
ћайже ус≥ види виробництва внасл≥док своЇњ д≥€льност≥ вид≥л€ють шк≥длив≥, отруйн≥ речовини, пил. ƒл€ уникненн€ негативноњ д≥њ п≥дприЇмств на навколишнЇ середовище, житт€ ≥ здоров¢€ людей њх розм≥щенн€ та буд≥вництво, устаткуванн€ њх водопроводом, канал≥зац≥Їю, опаленн€м, вентил€ц≥Їю, електротехн≥чними засобами проводитьс€ зг≥дно вимог д≥ючих буд≥вельних норм ≥ правил, сан≥тарних норм ≥ норм технолог≥чного проектуванн€ (ƒЌјќѕ 0.03-3.01-71, —Ќиѕ 2.10.02-84, —Ќиѕ 2.09.02.85). ѕри цьому враховують сан≥тарну характеристику виробничих процес≥в, метеоролог≥чн≥ умови, напр€мок в≥тр≥в тощо.

ѕри проектуванн≥ систем водопостачанн€ та канал≥зац≥њ необх≥дно впроваджувати так≥ технолог≥њ, €к≥ б забезпечували належну п≥дготовку та подачу води, в≥дведенн€ та очистку промислових сток≥в, найменшу забруднен≥сть ст≥чних вод, можлив≥сть утил≥зац≥њ та використанн€ в≥дход≥в виробництва.

Ќорма витрат води дл€ житт€ та побутових потреб дл€ цех≥в з≥ значним надлишком тепла на одну людину в одну зм≥ну повинна складати 45 л, а в ≥нших цехах Ц 25 л.

” гар€чих цехах у в≥дведених м≥сц€х монтують установки з охолодженою п≥дсоленою водою(5 г сол≥ на 1 л води), а м≥ж цехами, у вестибул€х, прим≥щенн€х дл€ в≥дпочинку встановлюють фонтанчики чи установки з газованою водою. ¬≥дстань в≥д найб≥льш в≥ддаленого робочого м≥сц€ до пристроњв життЇвого водопостачанн€ не може перевищувати 75 м.

Ќе можна розм≥щувати п≥дприЇмства поблизу джерел водопостачанн€, у м≥сц€х можливих п≥дтоплень. як правило, виробничу зону розташовують з п≥дв≥тр€ного боку щодо житлових квартал≥в та ≥нших зон. ѕри цьому звертають увагу на те, щоб у м≥сц€х орган≥зованого пов≥трозабору системами вентил€ц≥њ вм≥ст шк≥дливих речовин у зовн≥шньому пов≥тр≥ не перевищував 30% √ƒ  дл€ пов≥тр€ робочоњ зони виробництва.

Ќе можна розташовувати нешк≥длив≥ виробництва, а також конторськ≥ прим≥щенн€ над шк≥дливими виробництвами, оск≥льки при в≥дкриванн≥ в≥кон гази та пари можуть проникнути до цих прим≥щень.

ќбс€г виробничого прим≥щенн€ на одного прац≥вника повинен складати не менше 15 м 3, а площа прим≥щенн€ Ц 4,5 м2.

¬исота виробничих прим≥щень зг≥дно з сан≥тарними нормами пови- нна бути не менше 3,2 м, а складських та ≥нших допом≥жних прим≥щень Ц 3 м. Ўирина основних проход≥в всередин≥ цех≥в та д≥льниць маЇ бути 1,5 м, а ширина проњзд≥в Ц 2,5 м. Ўирина виход≥в з прим≥щень повинна бути не меншою 1 м, висота Ц 2,2 м.

ƒвер≥ та ворота, що ведуть безпосередньо на дв≥р, необх≥дно обладнати тамбурами або пов≥тр€ними (тепловими) зав≥сами. ѕри рус≥ транспорту ширина вор≥т повинна бути на 1,6 м б≥льше габариту транспорту.

ѕор€док розташуванн€ устаткуванн€ та в≥дстань м≥ж ним визначаютьс€ в≥дпов≥дними сан≥тарними нормами. Ќаприклад, до устаткуванн€, що маЇ електропривод, ширина в≥льного п≥дходу з≥ сторони робочоњ зони маЇ складати не менше 1 м ≥ 0,6 м Ц з≥ сторони неробочоњ зони.

Ќа п≥дприЇмств≥ допом≥жн≥ прим≥щенн€ р≥зного призначенн€ розташовують разом, в одн≥й буд≥вл≥ та в м≥сц€х з найменшим впливом шк≥дливих фактор≥в (шуму, в≥брац≥њ тощо).

–озрахунок плануванн€ сан≥тарно-побутових прим≥щень проводитьс€ залежно в≥д сан≥тарноњ характеристики виробничих процес≥в зг≥дно з —ниѕ 2.09.04-87.

—учасне виробництво повинно ор≥Їнтуватись на безв≥дходн≥ технолог≥њ, €к≥ не забруднюють навколишнього середовища х≥м≥чними, ф≥зичними, б≥олог≥чними в≥дходами. ¬ ≥ншому випадку, у раз≥ неможливост≥ впровадженн€ безв≥дходних технолог≥й, створюютьс€ сан≥тарно-захисн≥ зони (—««), €к≥ в≥докремлюють шк≥дливе виробництво в≥д жилоњ забудови. ƒл€ промислових п≥дприЇмств, залежно в≥д характеру та потужност≥ виробництва, сан≥тарн≥ норми передбачають 5 клас≥в —««:

I клас - 1000 м (виробництва переважно х≥м≥чноњ промисловост≥);

II клас - 500 м (виробництва х≥м≥чноњ та металург≥йноњ промисловост≥);

III клас - 300 м (г≥рничо-збагачувальн≥ комб≥нати, виробництва буд≥вельних матер≥ал≥в);

IV клас - 100 м (п≥дприЇмства текстильноњ, легкоњ, харчовоњ промисловост≥ тощо);

V клас - 50 м (велик≥ друкарн≥, меблев≥ фабрики ≥ ≥н.).

¬икористанн€ —«« регламентуЇтьс€ сан≥тарними нормами проектуванн€ промислових п≥дприЇмств. —ан≥тарно-захисн≥ зони повинн≥ бути озеленен≥, що спри€тиме кращому захисту навколишнього середовища в≥д шуму, газ≥в, виробничого пилу тощо.

¬изначають величину —«« залежно в≥д концентрац≥њ шк≥дливих речо- вин в атмосферному пов≥тр≥. —«« мають дв≥ меж≥. ¬нутр≥шн€ межа граничить з виробничим майданчиком. «овн≥шн€ межа встановлюЇтьс€ на так≥й в≥дстан≥ в≥д виробничого майданчика, €ка забезпечуЇ гранично допустиму концентрац≥ю та гранично допустимий р≥вень шк≥дливих чинник≥в в атмосферному пов≥тр≥.

–озм≥ри —«« дл€ с≥льськогосподарських п≥дприЇмств визначаютьс€ чинними сан≥тарними нормами промислових п≥дприЇмств. “ак, дл€ ферм великоњ рогатоњ худоби розм≥р —«« становить 300 м, птахофабрик Ц 1000 м, свинокомплекс≥в Ц 2000 м, дл€ склад≥в збер≥ганн€ м≥неральних добрив ≥ пестицид≥в Ц 200 м, теплиць ≥ парник≥в з б≥олог≥чним п≥д≥гр≥вом Ц 100 м, сховищ фрукт≥в й овоч≥в Ц 50 м.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 718 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1038 - | 669 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.