Лекции.Орг
 

Категории:


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

Якi посередницькi угоди передбачають дiяльнiсть торговель­ного посередника на обумовленiй територiї?Які чинники беруться до уваги для визначення ціни у зовнішньоекономічному контракті купівлі-продажу?

1) всі перелічені; 2) особливості продукції – предмета контракту; 3) особливості умов контракту; 4) рівень середньосвітових цін на аналогічну продукцію.

У якому випадку при встановленні ціни у контракті необхідно зазначити, чи включається вартість пакування і тари у ціну товару?

1) у будь-якому разі; 2) при встановленні ціни за вагову одиницю; 3) при встановленні ціни за кількісну одиницю; 4) при встановленні ціни за розрахункову одиницю.

3. Базис ціни на умовах EXW включає:

1) упаковку; 2) транспортування до складу підприємства-імпортера; 3) страхування; 4) все перелічене.

4. Ціна товару на умовах СFR при інших рівних буде:

1) меншою за ціну такого товару на умовах CIF; 2) більшою за ціну такого товару на умовах СIF; 3) більшою за ціну такого товару на умовах DAT; 4) немає правильної відповіді.

5. Трансфертні ціни – це:

1) ціни, за якими структурні підрозділи підприємства (або підприємства у складі ТНК) передають один одному товари або надають послуги; 2) ціни біржових угод; 3) ціни, які публікуються в інформаційно-довідкових виданнях; 4) розрахункові ціни, за якими здійснюються операції купівлі-продажу у найбільших світових центрах торгівлі.

Які з наведених суб’єктів господарювання є торговельними посередниками?

1) філії транснаціональних корпорацій; 2) торговельні представництва за кордоном; 3) суб’єкти, які юридично та економічно незалежні від виробника або споживача продукції; 4) дочірні підприємства.

Які посередницькі операції здійснюються від імені експортера та за його рахунок?

1) агентські операції; 2) консигнаційні операції; 3) немає правильної відповіді. 4) операції з перепродажу;

8. Пiд договiрною територiєю у агентському договорi розумiється територiя, на якiй:

1) торговельному посереднику надано право здiйснювати операцiї вiд iменi експортера; 2) торговельному посереднику надано право продавати товари зi складу за рахунок експортера; 3) торговельному посереднику надано право продавати товари вiд свого iменi; 4) немає правильної відповіді.

9. Якщо товари продають за цiнами експортера, то винагорода «торговця за угодою» є:

1) рiзницею мiж експортною та реалiзаційною ціною; 2) знижкою з експортної ціни; 3) знижкою на перепродаж, що знімається з прейскурантної ціни; 4) немає правильної відповіді.  

Якi посередницькi угоди передбачають дiяльнiсть торговель­ного посередника на обумовленiй територiї?

  1) брокерська угода; 2) угода про надання права на продаж;   3) дилерський контракт купiвлi-продажу; 4) немає правильної відповіді.    
Гр.3 - Прізвище: V-2
         

1. Базис ціни у контракті визначається:

1) базисними умовами поставки; 2) все перелічене; 3) довідковими цінами; 4) офертою.
Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 373 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Глава 11. Угоди - § 1. Поняття та види угод
 2. Динамика. В I полугодии 2011г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 22277 рублей и увеличилась по сравнению с
 3. За яких базисних умов Incoterms 2010 максимальні ризики щодо виконання зовнішньоторговельної угоди несе продавець?
 4. За яких базисних умов Incoterms 2010 максимальні ризики щодо виконання зовнішньоторговельної угоди несе продавець?
 5. Крупнейшие радиостанции по объему рекламы в I полугодии 2006 г
 6. Лишь только б я вам угодил!
 7. Недійсні угоди
 8. О самоугодии и саможалении. Условие действия молитвы
 9. Обоснование проекта организации угодий и севооборотов в условиях эрозии почв
 10. Понятие, задачи, цели трансформации и улучшения угодий, ее задачи и цели. Мероприятия по улучшению пашни, кормовых угодий
 11. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 - 2016 УЧЕБНОГО ГОДА
 12. Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди


Поиск на сайте:


© 2015-2018 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.002 с.