Лекции.Орг

 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

Які посередницькі операції здійснюються зі складу торговель­ного посередника?1) консигнаційні операції; 2) операції з перепродажу; 3) комісійні операції; 4) немає правильної відповіді.

Яке право на продаж залишає за експортером можливість продажу товарiв на договiрнiй територiї самостiйно або через інших посередникiв?

1) просте; 2) виняткове; 3) виняткове з обмеженнями; 4) немає правильної відповіді.

4. Застереження щодо неконкуренцiї передбачає, що торговельний посередник:

1) не має права конкурувати з iншими товарами фiрми експортера на договiрнiй території; 2) не має права реалiзувати товари за межами договiрної території; 3) не має права дiяти на територiї конкурентів; 4) не має права на договiрнiй територiї представляти фiрму, що є конкурентом експортера.

Якi торговельно-посередницькi фiрми за видом належать до торговельних?

1) імпортнi комiсiйнi фірми; 2) агентськi фірми; 3) брокерськi фірми; 4) оптовi фірми.

Якi умови до цiни може висувати експортер «торговцю за угодою»?

1) встановлює мiнiмальний рiвень прейскурантної ціни; 2) встановлює максимальний рiвень реалiзаційної цiни торговель­ного посередника; 3) встановлює цiни на рiвнi середньосвiтових; 4) немає правильної відповіді.  

Яку назву має разове комiсiйне доручення iмпортера однiєї країни комiсiонеру iншої країни на купiвлю визначеної партiї товару?

1) делькредере; 2) оферта; 3) акцепт; 4) індент.

Якi умови до цiни може висувати експортер «торговцю за угодою»?

1) встановлює мiнiмальний рiвень прейскурантної ціни; 2) встановлює максимальний рiвень реалiзаційної цiни торговель­ного посередника; 3) встановлює цiни на рiвнi середньосвiтових; 4) немає правильної відповіді.  

Якi посередницькi угоди передбачають дiяльнiсть торговель­ного посередника на обумовленiй територiї?

1) брокерська угода; 2) угода про надання права на продаж; 3) дилерський контракт купiвлi-продажу; 4) немає правильної відповіді.

Які посередницькі операції здійснюються від імені торговель­ного посередника, але за рахунок експортера?

1) агентські операції; 2) брокерські операції; 3) комісійні операції; 4) немає правильної відповіді.
Гр.3 - Прізвище: V-3

Які посередницькі операції здійснюються від імені торговель­ного посередника та за його рахунок?

1) агентські операції; 2) комісійні операції; 3) немає правильної відповіді. 4) операції з перепродажу;

Яка консигнаційна операція передбачає, що нереалізована частка товару після закінчення строку консигнації має бути куплена консигнатором у консигнанта?

1) безповоротна консигнація; 2) частково поворотна консигнація; 3) поворотна консигнація; 4) немає правильної відповіді.
Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 336 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Визначення складу антифризу ареометром
 2. Господарські операції з обліку розрахунків з підзвітними особами за жовтень 20__ р
 3. Господарські операції за розрахунками ПСП «Жовтневе» з постачальниками і підрядниками за звітний місяць
 4. Елементи та ознаки складу злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки складу злочину
 5. ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ
 6. Поняття і значення складу злочину
 7. Розробка систем складування
 8. Та складування вантажів
 9. Теоретичні відомості. Визначення фракційного складу палива
 10. Технологічні операції при збагаченні вугілля
 11. Товар експортується на базисних умовах CIF. Які з перелічених витрат при розрахунку ефективності операції увійдуть до складу витрат реалізації експортера?
 12. Товар експортується на базисних умовах FOB. Які з перелічених витрат при розрахунку ефективності операції увійдуть до складу витрат реалізації експортера?


Поиск на сайте:


© 2015-2018 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.002 с.