Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

За яких базисних умов Incoterms 2010 максимальні ризики щодо виконання зовнішньоторговельної угоди несе продавець?1) DAT; 2) CIP; 3) EXW; 4) DDP.

10. Хто бере на себе ризик при здійсненні основного перевезення за умов застосування базисної умови DAP:

1) продавець; 2) покупець; 3) продавець чи покупець за домовленістю; 4) торговельний посередник.
Гр.3 - Прізвище: V-4

1. Стосовно договірного процесу ризики поділяються на:

1) інвестиційні, комерційні, транспортні; 2) зовнішні до договору ризики; ризики, пов’язані з умовами контракту; 3) керовані, керовані опосередковано, некеровані; 4) немає правильної відповіді.

2. Макроекономічні і політичні ризики складають групу:

1) ризиків країни; 2) глобальних ризиків; 3) локальних ризиків; 4) ризиків, пов’язаних з умовами контракту.

3. Найнижчий рівень транспортного ризику, при інших рівних, забезпечується при використанні:

1) водного транспорту; 2) трубопровідного транспорту; 3) авіаційного транспорту; 4) автомобільного транспорту.

4. Для мінімізації ризику експортера, пов’язаного з вибором способу платежу за контрактом, доцільно використовувати:

1) авансовий платіж; 2) платіж у кредит; 3) платіж за відкритим рахунком; 4) за допомогою вибору способу платежу неможливо мінімізувати ризики експортера.

5. До методів управління ризиками, які належать до групи методів мінімізації втрат, не відноситься:

1) пошук гарантів; 2) ухилення; 3) попередження; 4) немає правильної відповіді.

6. Інтеграція та диверсифікація належать до методів:

1) ухилення від ризику; 2) дисипації ризику; 3) локалізації ризику; 4) не належать до методів управління ризиками.

7. Перехід ризиків від продавця до покупця при застосуванні базисної умови EXW відбувається:

1) коли товар надано покупцю на складських або виробничих приміщеннях продавця; 2) коли товар, щодо якого здійснено експортне очищення, наван­тажений на борт судна в порту відправлення; 3) коли товар, щодо якого здійснено експортне очищення, надано покупцю на складських або виробничих приміщеннях продавця; 4) немає правильної відповіді.

8. Перехід ризиків від продавця до покупця при застосуванні базисної умови FAS відбувається:

1) коли товар, готовий до відвантаження, надано покупцю на складських або виробничих приміщеннях продавця; 2) коли товар, щодо якого здійснено експортне очищення, навантажений на борт судна в порту відправлення; 3) коли товар, щодо якого здійснено експортне очищення, розта­шовано вздовж борту судна в порту відправлення; 4) немає правильної відповіді.

9. Укласти договір страхування ризиків транспортування має продавець за умов:

1) EXW, FCA; 2) FAS, FOB; 3) CIF, CIP; 4) всіх перелічених.

За яких базисних умов Incoterms 2010 максимальні ризики щодо виконання зовнішньоторговельної угоди несе покупець?

1) DAT; 2) CIP;   3) EXW; 4) DDP.
Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 213 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2018 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.002 с.