Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

За якою умовою до базису ціни не буде включено вартість експортного оформлення товару (експортне мито)?1) DAP; 2) DDP; 3) EXW; 4) FCA.

5. До причин застосування трансфертних цін не належить:

1) оптимізація оподаткування ТНК; 2) максимізація внутрішньофірмових затрат ТНК; 3) мінімізація внутрішньофірмових затрат ТНК; 4) все це є причинами застосування трансфертних цін.

Які посередницькі операції здійснюються від імені торговель­ного посередника та за його рахунок?

1) агентські операції; 2) комісійні операції; 3) немає правильної відповіді. 4) операції з перепродажу;

Яка консигнаційна операція передбачає, що нереалізована частка товару після закінчення строку консигнації має бути куплена консигнатором у консигнанта?

1) безповоротна консигнація; 2) частково поворотна консигнація; 3) поворотна консигнація; 4) немає правильної відповіді.

За якого права агент має пiдстави на отримання винагороди за угоди, укладені принципалом без участi агента на договiрнiй територiї?

1) монопольне (виняткове); 2) просте; 3) виняткове з обмеженнями; 4) право «першої руки».

Якi з угод вiдповiдають формi договору мiж посередником та експортером, де посередник виступає винятково з метою зведення сторiн?

1) брокерська угода; 2) агентська угода; 3) комiсiйний договiр; 4) угода про надання права на продаж.

10. В угодi про надання права на продаж дiючими сторонами є:

1) експортер та дистриб’ютор; 2) принципал та агент; 3) комiсiонер та комiтент; 4) всі перелічені.
Гр.3 - Прізвище: V-4

1. При виборі одиниці виміру ціни в міжнародному конт­ракті купівлі-продажу враховується:

1) все перелічене; 2) засіб транспортування; 3) характер товару та практика торгівлі ним; 4) якість товару, його асортимент.

2. Знижка СКОНТО надається за:

1) велику партію купленого товару; 2) готівковий розрахунок; 3) кількість проданого товару; 4) регулярність закупівель.

3. Ціна товару на умовах EXW при інших рівних буде:

1) більшою за ціну товару на умовах FOB; 2) меншою за ціну товару на умовах FOB; 3) дорівнювати ціні товару на умовах FOB; 4) більшою за ціну товару на умовах FOB, проте меншою за ціну товару на умовах СFR.

4. До цін, що публікуються, не належать:

1) довідкові; 2) біржові; 3) ціни аукціонів; 4) розрахункові.

5. Світові ціни – це:

1) ціни, за якими реалізується значний обсяг продукції (товарів) у міжнародній торгівлі за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 2) ціни найбільших світових аукціонів за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 3) ціни, які формуються на внутрішніх ринках розвинених країн за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 4) всі відповіді правильні.
Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 419 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.