Лекции.Орг


Поиск:
Суть та класифікація індексів, їх роль в аналізі соціально-економічних явищ
У статистичних дослідженнях для характеристики соціально-економічних явищ і процесів широко використовуються узагальнюючі показники у вигляді середніх, відносних та інших величин. До цих характеристик відносяться також індекси, які займають особливе місце серед статистичних методів. У перекладі з латинської мови INDEX означає показник, проте в статистиці він набуває специфічного значення.

Індекс - це відносний показник, що характеризує зміну рівня будь-якого явища чи процесу в часі, просторі або порівняно з планом, нормою, стандартом.

Індекси допомагають:

1) вивчати динаміку головних параметрів системи;

2) порівняти параметри різних систем;

3) виявляти вплив окремих факторів на зміну явища (динаміку) і відносне відхилення від цих параметрів.

За характером досліджуваних об'єктів індекси поділяються на індекси об'ємних і якісних показників. До першої групи належать індекси фізичного обсягу продукції, фізичного обсягу роздрібного товарообігу, споживання окремих продуктів та ін. У них дається характеристика зміни обсягу того чи іншого явища, що виражається в певних одиницях виміру.

До другої групи індексів якісної ознаки належать індекси цін, собівартості продукції, продуктивності праці та ін. Тут дається характеристика зміни якісної ознаки, тобто тієї, що відображає особливості розвитку явища.

У статистиці прийняті такі позначення показників, що вивчаються за допомогою індексів:

v - кількість продукції в натуральних одиницях;

р - ціна одиниці продукції;

z - собівартість одиниці продукції;

t - трудомісткість одиниці продукції;

w — середній виробіток продукції в розрахунку на 1 робітника чи працюючого;

у - врожайність певної культури, ц/га;

п - посівна площа.

З точки зору охоплення одиниць сукупності індекси поділяються на індивідуальні і загальні.

Індивідуальні індекси - відносні показники, що характеризують зміну в динаміці або відображають співвідношення в просторі якогось одного виду одиниць явища.

Позначають індивідуальний індекс літерою і. Біля основи індексу завжди ставиться символ того явища, зміну якого вивчають. Ознаку, зміну якої вивчають, називають індексованою, і її супроводжують знаком 1 -якщо це дані звітного періоду, і 0 - якщо дані наведені за базисний період.

де р- ціна на певний вид продукції.

За таким принципом будуються індивідуальні індекси інших ознак.

Зведений (загальний) індекс - показник, що характеризує динаміку складного явища, елементи якого не піддаються безпосередньому підсумовуванню в часі, просторі чи порівняно з планом.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 621 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

625 - | 567 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.