Лекции.Орг

Поиск:
Графічне зображення структури явищ і структурних зрушень
Для зображення варіаційного ряду використовують такі графіки: полігон, гістограму, кумуляту, огіву, криву концентрації (Лоренца), криву Парето, показникову криву, антимоду тощо.

Полігон — це графічне зображення варіаційного ряду в прямокутній системі координат, коли ознака відкладається на осі абсцис, а частоти або частки (щільність розподілу) —на осі ординат.

Частіше за все полігон застосовують для зображення дискретного варіаційного ряду, однак його можна використовувати і для інтервального ряду.

Проілюструємо графічно ряди розподілу на прикладі даних табл. 8.6 —побудуємо графік полігону (рис. 8.4).

Гістрограма — це графічне зображення інтервального варіаційного ряду. На осі абсцис відкладають ознаки (варіанти). Утворені прямокутники пропорційні за висотою частотам значень ознаки для кожного інтервалу. В разі нерівних інтервалів висота прямокутників має бути пропорційною щільності розподілу ознаки у відповідному інтервалі.

Для графічного визначення моди за допомогою гістограми штриховими лініями сполучають верхні кути модального інтервалу і стовпчиків, що прилягають до нього. Модою є перетин осі абсцис перпендикуляром, опущеним з точки зіткнення цих прямих, як показано на рис. 8.5. Цей метод коректніше оцінює модальне значення, оскільки він враховує передмодальну і післямодальну частоти, тобто за гістограмою мода дорівнює 46,67 центнера з гектара. Графічне визначення моди можливе тільки у варіаційних рядках розподілу з рівними інтервалами.

Для графічного зображення комбінаційних розподілів використовують двобічну гістограму, де одна групувальна ознака набуває двох значень, а друга — за кількістю груп з рівними інтервалами. Для її побудови на осі ординат відкладають межі інтервалів за першою ознакою, а на осі абсцис по обидва боки від осі ординат — однакові відрізки для часток або частот розподілу за другою групувальною ознакою.

Двобічні діаграми широко використовують при дослідженні особливостей розподілу демографічних явищ, за характерною формою графічного зображення їх називають пірамідою. Відхилення від піраміди свідчить про наявність певних особливостей у розподілі сукупності.

Розглянемо побудову двобічної діаграми за даними розподілу чисельності населення одного з регіонів України за віком і статтю (рис. 8.6)

Для графічного порівняння двох і більше інтервальних рядів розподілу на гістограму накладають полігон розподілу, сполучивши середини вершин прямокутників гістограми ламаною лінією.

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 711 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

156 - | 149 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.