Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иди ≥ способи проведенн€ статистичного спостереженн€
«алежно в≥д характеру реЇстрац≥њ факт≥в у час≥ статистичне спостереженн€ може бути поточним, пер≥одичним ≥ одноразовим.

ѕоточне (безперервне) Ч це спостереженн€, €ке зд≥йснюЇтьс€ в час≥ безперервно, коли факти, под≥њ ≥ €вища реЇструютьс€ в момент њх виникненн€.

ƒо поточного спостереженн€ належить обл≥к виробництва продукц≥њ, витрат на виробництво, матер≥альних ≥ трудових ресурс≥в та ≥н. ƒан≥ поточного спостереженн€ дають можлив≥сть всеб≥чно характеризувати д≥€льн≥сть п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, а також Ї необх≥дною передумовою дл€ статистично-економ≥чного анал≥зу ≥ прийн€тт€ р≥шень.

ѕоточне спостереженн€ використовуЇтьс€ також ≥ дл€ обл≥ку багатьох €вищ, €к≥ не плануютьс€, наприклад, реЇстрац≥€ акт≥в громадського стану, що зд≥йснюЇтьс€ органами «ј√—≥в, обл≥к м≥грац≥њ.

—татистичне спостереженн€, €ке проводитьс€ через певн≥ пром≥жки часу, називаЇтьс€ пер≥одичним. ѕер≥одичним спостереженн€м Ї перепис населенн€, ≥нш≥ види перепис≥в та обл≥ку: виробничого устаткуванн€, товарних запас≥в, матер≥ал≥в. “аке спостереженн€ в≥дтворюЇ картину стану €вищ на даний момент часу.

—постереженн€, €ке зд≥йснюЇтьс€ час в≥д часу без дотриманн€ сувороњ пер≥одичност≥ або в разовому пор€дку, називаЇтьс€ одноразовим.

¬иди статистичного спостереженн€ диференц≥юютьс€ з урахуванн€м р≥зниц≥ ≥нформац≥њ зг≥дно з ознаками повноти охопленн€ сукупност≥. ” зв'€зку з цим вир≥зн€ють суц≥льне ≥ несуц≥льне спостереженн€.

—уц≥льним вважаЇтьс€ спостереженн€, при €кому обл≥ком охоплюютьс€ вс≥ без вин€тку одиниц≥ досл≥джуваноњ сукупност≥. як приклад суц≥льного спостереженн€ можна навести обл≥к виробництва продукц≥њ, витрат на виробництво.

Ќесуц≥льне спостереженн€ ор≥ЇнтуЇтьс€ на обл≥к де€коњ, €к правило, достатньо масовоњ частини одиниць спостереженн€, €ке дозвол€Ї отримати ст≥йк≥ (стал≥) характеристики вс≥Їњ статистичноњ сукупност≥. ¬ статистичн≥й практиц≥ використовуютьс€ р≥зн≥ види несуц≥льного спостереженн€: виб≥ркове; спос≥б основного масиву; анкетне; монограф≥чне.

як≥сть несуц≥льного спостереженн€ нижча в≥д суц≥льного, але Ї ≥стотн≥ переваги першого: виграш у час≥ дл€ прийн€тт€ оперативного р≥шенн€, а також дотриманн€ режиму економ≥њ ресурс≥в.

¬иб≥рковим спостереженн€м називаЇтьс€ такий вид несуц≥льного спостереженн€, при €кому характеристика вс≥Їњ сукупност≥ одиниць подаЇтьс€ за частиною, в≥д≥браною у випадковому пор€дку. ¬ипадков≥сть в≥дбору одиниць сукупност≥, що п≥дл€гають вивченню, гарантуЇ незалежн≥сть результат≥в виб≥рки в≥д вол≥ ос≥б, що њњ зд≥йснюють, а значить, ≥ в≥д умисних (тенденц≥йних) помилок.

” промисловост≥ виб≥ркове спостереженн€ використовуЇтьс€ при статистичному контрол≥ €кост≥ продукц≥њ, вивченн≥ використанн€ виробничого устаткуванн€, робочого часу роб≥тник≥в ≥ т. д.

«г≥дно з≥ способом основного масиву проводитьс€ в≥дб≥р найкрупн≥ших, найсуттЇв≥ших одиниць сукупност≥, €к≥ переважають в загальн≥й мас≥ одиниць сукупност≥ в≥дпов≥дно до ознаки, €ка вивчаЇтьс€.

—уть анкетного спостереженн€ пол€гаЇ в тому, що певному колу ос≥б роздаЇтьс€ (розсилаЇтьс€) анкета з проханн€м заповнити њњ ≥ повернути. јнкетуванн€ носить добров≥льний характер, тому часто намагаютьс€ зац≥кавити респондента, щоб отримати в≥д нього в≥дпов≥дь. ќднак р≥вень поверненн€ анкет дуже низький - близько 40%.

ћонограф≥чне спостереженн€ Ч це детальне обстеженн€ окремого, але дуже типового об'Їкта, що викликаЇ ≥нтерес з точки зору вс≥Їњ сукупност≥. ¬оно може спр€мовуватись на вивченн€ процесу розвитку окремого трудового колективу, узагальненн€ передового досв≥ду, або навпаки, недол≥к≥в у робот≥ п≥дприЇмств. ќб'Їктом монограф≥чного опису може бути виробнича бригада, цех, п≥дприЇмство, будь-€ка установа, с≥м'€, учбовий заклад, м≥сто, рег≥он та ≥н.

–озр≥зн€ють три способи статистичного спостереженн€: безпосереднЇ спостереженн€, опитуванн€, документальне спостереженн€.

ЅезпосереднЇ спостереженн€ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом п≥драхунку, вим≥рюванн€ значень ознак, зн€тт€ показник≥в прилад≥в спец≥альними особами, котр≥ провод€ть спостереженн€, тобто реЇстраторами ≥ тими, хто ф≥ксуЇ ц≥ дан≥ в документах первинного обл≥ку, наприклад, таким чином проходить ≥нвентаризац≥€ матер≥альних ц≥нностей.

ѕри опитуванн≥ пропонуЇтьс€ перел≥к питань. ¬≥дпов≥д≥ на ц≥ питанн€ ф≥ксуютьс€ в спец≥альному формул€р≥. «алежно в≥д способ≥в отриманн€ в≥дпов≥дей, розр≥зн€ють експедиц≥йний, кореспондентський спос≥б, а також спос≥б самореЇстрац≥њ.

≈кспедиц≥йний спос≥б опитуванн€ зд≥йснюЇтьс€ в усн≥й форм≥ спец≥альною особою (експедитором), котрий одночасно з опитуванн€м заповнюЇ формул€р або бланк обстеженн€. Ќаприклад, таким способом зд≥йснюЇтьс€ перепис населенн€.

 ореспондентський спос≥б орган≥зовуЇтьс€ шл€хом розсилки статистичними органами бланк≥в обстеженн€ певному п≥дготовленому колу ос≥б, котр≥ називаютьс€ кореспондентами. ÷≥ кореспонденти повинн≥ заповнити бланки ≥ повернути њх статистичним органам.

¬ статистичн≥й практиц≥ кореспондентським способом зд≥йснюЇтьс€ спостереженн€ за с≥мейними бюджетами. ÷ей спос≥б найменш трудом≥сткий, але не завжди забезпечуЇ €к≥сну ≥нформац≥ю, оск≥льки не передбачаЇ перев≥рки достов≥рност≥ в≥дпов≥дей.

ѕерев≥рка правильност≥ заповненн€ формул€р≥в маЇ м≥сце при опитуванн≥ способом самореЇстрац≥њ. ќпитувальн≥ аркуш≥ заповнюють, €к при кореспондентському способ≥, сам≥ опитуван≥, але роздачу ≥ зб≥р, а також ≥нструктаж ≥ контроль правильност≥ заповненн€ зд≥йснюють реЇстратори або рах≥вники.

ƒокументальний обл≥к факт≥в зд≥йснюЇтьс€ шл€хом отриманн€ ≥нформац≥њ через документи первинного обл≥ку. ÷ей спос≥б використовуЇтьс€ дл€ розрахунку узагальнюючих статистичних показник≥в п≥дприЇмств, галузей економ≥ки ≥ народного господарства на основ≥ статистичноњ обов'€зковоњ зв≥тност≥, €ку надають п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 912 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1235 - | 1189 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.