Лекции.Орг

Поиск:
ТЕМА 10: Контрольне та виконавче провадження. 1. Характеристика контрольного провадження
контрольне провадження можна визначити як регламентовану адміністративно-процесуальними нормами послідовну діяльність органів публічної адміністрації із забезпечення законності та дисципліни у сфері публічного управління.

Контрольному провадженню притаманні такі особливості:

1) різноманіття суб'єктів, які здійснюють контрольні повноваження (органи держави та їх посадові особи, об'єднання громадян, органи місцевого самоврядування);

2) суб'єкти контрольних проваджень наділені широким колом контрольних повноважень, включаючи право втручання в оперативну діяльність підконтрольного суб'єкта;

3) безпосереднім об'єктом контрольних правовідносин виступає діяльність підконтрольних суб'єктів;

4) у контрольних провадженнях юридичні факти поодинці не мають юридичної сили і виступають тільки у виді фактичного (юридичного) складу - органічної сукупності декількох життєвих обставин;

5) контрольно-процесуальні норми не містять вичерпного переліку засобів збереження і передачі інформації, що містить докази (у контрольному процесі відомості про фактичні обставини можуть бути отримані з будь-якого законного джерела);

6) офіційне документальне закріплення результатів контрольної діяльності провадиться у правових актах - документах, які можна одночасно віднести як до категорії правозастосовних (таких, які є результатом реалізації державно-владних повноважень компетентних контрольних органів), так і до категорії правоохоронних актів (що містять правову оцінку діяльності підконтрольного суб'єкта).

Контролюючі суб'єкти можна поділити на дві великі групи. До першої можна віднести суб'єктів, які здійснюють державний контроль, - органи законодавчої та виконавчої влади, судові та правоохоронні органи. До другої групи можна віднести суб'єктів, які здійснюють громадський контроль, серед яких виділяють громадські об'єднання та організації і безпосередньо громадян.

Контролюючі органи можна також класифікувати за такими підставами, як характер наданих законодавством власних повноважень, організаційно-правові форми проведення контролю, юридичні наслідки контролю, спрямованість контрольної діяльності тощо.

Суб'єкти контрольних проваджень наділені широким колом повноважень контрольного характеру, включаючи право втручання в оперативну діяльність підконтрольного суб'єкта.

Як правило, виділяють чотири групи контрольних повноважень:

1) повноваження щодо здійснення контролю за власною ініціативою у будь-який час у межах своєї компетенції;

2) повноваження давати, за необхідності, відповідним органам і посадовим особам вказівки обов'язкового характеру щодо усунення виявлених порушень та їх наслідків;

3) повноваження з притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

4) повноваження щодо опрацювання рекомендацій превентивного характеру.

Узагальнено у структурі контрольних проваджень можна виділити три стадії:

а) інформаційну;

б) аналітичну;

в) стадію коригування.


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 469 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.