Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јдм≥н≥стративне судочинство €к складова адм≥н≥стративноњ юстиц≥њ
—истема адм≥н≥стративного судочинства

—истема адм≥н≥стративного судочинства побудована наступним чином.

—удами першоњ ≥нстанц≥њ Ї:

по-перше, неспец≥ал≥зован≥ м≥сцев≥ загальн≥ суди. ¬они пор€д з адм≥н≥стративними справами розгл€дають цив≥льн≥ ≥ крим≥нальн≥ справи. ÷е районн≥, м≥ськ≥, районн≥ у м≥стах та м≥ськрайонн≥ суди;

по-друге, окружн≥ адм≥н≥стративн≥ суди.

ћ≥сцев≥ загальн≥ суди ≥ окружн≥ адм≥н≥стративн≥ суди Ї судами першоњ ≥нстанц≥њ та не п≥дпор€дкован≥ одне одному.

јпел€ц≥йною ≥нстанц≥Їю (тобто ≥нстанц≥Їю, €ка перегл€даЇ судов≥ р≥шенн€, €к≥ не набрали законноњ сили) дл€ м≥сцевих загальних суд≥в та окружних адм≥н≥стративних суд≥в Ї апел€ц≥йн≥ адм≥н≥стративн≥ суди. ¬они створюютьс€ на територ≥€х, що складаютьс€ з дек≥лькох областей[11].

¬ищою судовою ≥нстанц≥Їю, касац≥йною ≥нстанц≥Їю (перегл€даЇ судов≥ р≥шенн€ адм≥н≥стративних суд≥в першоњ ≥нстанц≥њ та апел€ц≥йних адм≥н≥стративних суд≥в) в адм≥н≥стративних справах Ї ¬ищий адм≥н≥стративний суд ”крањни. «аконодавством також передбачено можлив≥сть перегл€ду судових р≥шень у вин€ткових випадках ¬ерховним —удом ”крањни.

ѕ≥дсудн≥сть

 одексом установлен≥ предметна, територ≥альна й ≥нстанц≥йна п≥дсудн≥сть адм≥н≥стративних справ.

јдм≥н≥стративн≥ справи вир≥шуютьс€ адм≥н≥стративним судом за м≥сцезнаходженн€м в≥дпов≥дача, кр≥м випадк≥в, передбачених  ј—”.

јдм≥н≥стративне судочинство €к складова адм≥н≥стративноњ юстиц≥њ.

«м≥ст ≥нституту адм≥н≥стративноњ юстиц≥њ передбачаЇ в≥дпов≥дне провадженн€ в адм≥н≥стративних судах, де у визначеному законом процесуальному пор€дку зд≥йснюЇтьс€ розгл€д адм≥н≥стративних спор≥в окремоњ категор≥њ.

–егламентац≥€ процесуальних засад вир≥шенн€ публ≥чно-правових спор≥в у адм≥н≥стративних судах м≥ститьс€ у  одекс≥ адм≥н≥стративного судочинства ”крањни, €кий п≥дписано 6 липн€ 2005 року ѕрезидентом ”крањни ¬. ј. ёщенко (п≥сл€ накладенн€ вето).

ќсновним завданн€м адм≥н≥стративного судочинства Ї захист прав, свобод та ≥нтерес≥в ф≥зичних ос≥б, прав та ≥нтерес≥в юридичних ос≥б у сфер≥ публ≥чно-правових в≥дносин в≥д порушень з боку орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ (публ≥чна адм≥н≥страц≥€), њхн≥х посадових ≥ службових ос≥б, ≥нших суб'Їкт≥в при зд≥йсненн≥ ними владних управл≥нських функц≥й на основ≥ законодавства, в тому числ≥ на виконанн€ делегованих повноважень.

ƒо адм≥н≥стративних суд≥в можуть бути оскаржен≥ будь-€к≥ р≥шенн€, д≥њ чи безд≥€льн≥сть суб'Їкт≥в владних повноважень, кр≥м випадк≥в, коли щодо таких р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥  онституц≥Їю чи законами ”крањни встановлено ≥нший пор€док позовного провадженн€.

«апровадженн€ адм≥н≥стративного судочинства зумовило необх≥дн≥сть розмежуванн€ компетенц≥њ м≥ж 1) адм≥н≥стративними судами ≥  онституц≥йним —удом ”крањни; 2) м≥ж адм≥н≥стративними судами ≥ загальними судами; 3)адм≥н≥стративними та господарськими судами.

 омпетенц≥€ адм≥н≥стративних суд≥в не поширюЇтьс€ на публ≥чно-правов≥ справи:

1) що в≥днесен≥ до юрисдикц≥њ  онституц≥йного —уду ”крањни;

2) що належить вир≥шувати в пор€дку крим≥нального судочинства;

3) про накладенн€ адм≥н≥стративних ст€гнень;

4) щодо в≥дносин, €к≥ в≥дпов≥дно до закону, статуту (положенн€) об'Їднанн€ громад€н в≥днесен≥ до його внутр≥шньоњ д≥€льност≥ або виключноњ компетенц≥њ. ” справах щодо оскарженн€ р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥ суб'Їкт≥в владних повноважень адм≥н≥стративн≥ суди перев≥р€ють, чи прийн€т≥ (вчинен≥) вони:

1) на п≥дстав≥, у межах повноважень та у спос≥б, що передбачен≥  онституц≥Їю та законами ”крањни;

2) з використанн€м повноваженн€ з метою, з €кою це повноваженн€ надано;

3) обірунтовано, тобто з урахуванн€м ус≥х обставин, що мають значенн€ дл€ прийн€тт€ р≥шенн€ (вчиненн€ д≥њ);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросов≥сно;

6) розсудливо;

7) з дотриманн€м принципу р≥вност≥ перед законом, запоб≥гаючи несправедлив≥й дискрим≥нац≥њ;

8) пропорц≥йно, зокрема з дотриманн€м необх≥дного балансу м≥ж будь-€кими неспри€тливими насл≥дками дл€ прав, свобод та ≥нтерес≥в особи ≥ ц≥л€ми, на дос€гненн€ €ких спр€моване це р≥шенн€ (д≥€);

9) з урахуванн€м права особи на участь у процес≥ прийн€тт€ р≥шенн€;

10) своЇчасно, тобто прот€гом розумного строку.

—удова система ”крањни €вл€Ї собою сукупн≥сть ус≥х суд≥в, €ка побудована у в≥дпов≥дност≥ до њх компетенц≥њ, завдань та ц≥лей ≥ грунтуЇтьс€ на конституц≥йних засадах правосудд€. —удочинство зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до ст. 124  онституц≥њ ”крањни та ст. « «акону ”крањни "ѕро судоустр≥й ”крањни" в≥д 07 лютого 2002 року,  онституц≥йним —удом ”крањни та судами загальноњ юрисдикц≥њ —истема суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ, у сою чергу, будуЇтьс€ за принципом територ≥альност≥ та спец≥ал≥зац≥њ.

” в≥дпов≥дност≥ ≥з принципами територ≥альност≥ в кожн≥й адм≥н≥стративно-територ≥альн≥й одиниц≥ створюЇтьс€ св≥й м≥сцевий суд, у кожн≥й област≥ - апел€ц≥йний суд.

—пец≥ал≥зован≥ суди створюютьс€ з врахуванн€м компетенц≥њ, специф≥ки розгл€ду ≥ вир≥шенн€ окремих категор≥й справ. ƒо них належать господарськ≥ ≥ адм≥н≥стративн≥ суди.

«аконом ”крањни "ѕро судоустр≥й ”крањни" передбачено у систем≥ суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ систему спец≥ал≥зованих суд≥в, до €ких, зокрема, належать ≥ адм≥н≥стративн≥ суди.

ћ≥сцев≥ адм≥н≥стративн≥ суди Ї основною ланкою судовоњ системи, оск≥льки розгл€дають переважну б≥льш≥сть адм≥н≥стративних справ, Ї судами першоњ ≥нстанц≥њ, що вир≥шують справи по сут≥. як м≥сцев≥ суди  ј— ”крањни визначаютьс€ м≥сцев≥ загальн≥ адм≥н≥стративн≥ суди та окружн≥ адм≥н≥стративн≥ суди.

—истема адм≥н≥стративних суд≥в, на в≥дм≥ну в≥д ≥нших суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ маЇ, таким чином, свою специф≥ку. якщо м≥сцев≥ суди загальноњ юрисдикц≥њ створюютьс€ на р≥вн≥ адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць (район≥, район≥ у м≥стах), то  ј— ”крањни запроваджено двор≥вневу систему м≥сцевих адм≥н≥стративних суд≥в, €ка Ї найб≥льш оптимальною з точки зору доступност≥ правосудд€ в адм≥н≥стративних судах.

ќтже, м≥сцевим загальним судам €к адм≥н≥стративним судам п≥дсудн≥:

1) адм≥н≥стративн≥ справи, у €ких одн≥Їю з≥ стор≥н Ї орган чи посадова особа м≥сцевого самовр€дуванн€, посадова чи службова особа органу м≥сцевого самовр€дуванн€, кр≥м тих, €к≥ п≥дсудн≥ окружним адм≥н≥стративним судам;

2) ус≥ адм≥н≥стративн≥ справи з приводу р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥ суб'Їкт≥в владних повноважень у справах про прит€гненн€ до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

ќкружним адм≥н≥стративним судам п≥дсудн≥ адм≥н≥стративн≥ справи, у €ких одн≥Їю з≥ стор≥н Ї орган державноњ влади, ≥нший державний орган, орган влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, њх посадова чи службова особа, кр≥м справ з приводу њхн≥х р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥ у справах про адм≥н≥стративн≥ проступки.

—прави щодо оскарженн€ д≥й або безд≥€льност≥ посадових чи службових ос≥б м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади розгл€даютьс€ ≥ вир≥шуютьс€ м≥сцевим загальним судом €к адм≥н≥стративним судом або окружним адм≥н≥стративним судом за вибором позивача.

¬≥дпов≥дно до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 16 листопада 2004 р. "ѕро утворенн€ м≥сцевих та апел€ц≥йних адм≥н≥стративних суд≥в, затвердженн€ њх меж≥ та к≥льк≥сного складу судд≥в" з 01 с≥чн€ 2005 р. створено в систем≥ адм≥н≥стративних суд≥в ”крањни так≥ м≥сцев≥ адм≥н≥стративн≥ суди: ќкружний адм≥н≥стративний суд јвтономноњ –еспубл≥ки  рим; ¬≥нницький окружний адм≥н≥стративний суд; ¬олинський окружний адм≥н≥стративний суд; ƒн≥пропетровський окружний адм≥н≥стративний суд; ƒонецький окружний адм≥н≥стративний суд; ∆итомирський окружний адм≥н≥стративний суд; «акарпатський окружний адм≥н≥стративний суд; «апор≥зький окружний адм≥н≥стративний суд; ≤вано-‘ранк≥вський окружний адм≥н≥стративний суд;  ињвський окружний адм≥н≥стративний суд;  ≥ровоградський окружний адм≥н≥стративний суд; Ћуганський окружний адм≥н≥стративний суд; Ћьв≥вський окружний адм≥н≥стративний суд; ћиколањвський окружний адм≥н≥стративний суд; ќдеський окружний адм≥н≥стративний суд; ѕолтавський окружний адм≥н≥стративний суд; –≥вненський окружний адм≥н≥стративний суд; —умський окружний адм≥н≥стративний суд; “ерноп≥льський окружний адм≥н≥стративний суд; ’арк≥вський окружний адм≥н≥стративний суд; ’ерсонський окружний адм≥н≥стративний суд; ’мельницький окружний адм≥н≥стративний суд; „еркаський окружний адм≥н≥стративний суд; „ерн≥вецький окружний адм≥н≥стративний суд; „ерн≥г≥вський окружний адм≥н≥стративний суд; ќкружний адм≥н≥стративний суд м≥ста  иЇва; ќкружний адм≥н≥стративний суд м≥ста —евастопол€.

—творенн€ м≥сцевих адм≥н≥стративних суд≥в €к суд≥в першоњ ≥нстанц≥њ в≥дпов≥даЇ принципам територ≥альност≥ та спец≥ал≥зац≥њ. —тосовно побудови адм≥н≥стративних суд≥в по вертикал≥, вона в≥дпов≥даЇ розгл€ду справ у перш≥й ≥нстанц≥њ, у апел€ц≥йн≥й ≥нстанц≥њ, у касац≥йн≥й ≥нстанц≥њ.

ƒл€ перегл€ду у апел€ц≥йному пор€дку р≥шень м≥сцевих загальних суд≥в з адм≥н≥стративних справ, €к ≥ р≥шень окружних адм≥н≥стративних суд≥в, створено апел€ц≥йн≥ адм≥н≥стративн≥ суди округ≥в, €к≥ д≥ють в≥дпов≥дно до апел€ц≥йних округ≥в - на р≥вн≥ дек≥лькох областей.

јпел€ц≥йн≥ адм≥н≥стративн≥ суди перегл€дають судов≥ р≥шенн€ м≥сцевих адм≥н≥стративних суд≥в (м≥сцевих загальних суд≥в €к адм≥н≥стративних суд≥в та окружних адм≥н≥стративних суд≥в), €к≥ знаход€тьс€ у межах њхньоњ територ≥альноњ юрисдикц≥њ, в апел€ц≥йному пор€дку €к суди апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

Ќа сьогодн≥шн≥й день створено 7 апел€ц≥йних адм≥н≥стративних суд≥в в≥дпов≥дно до восьми апел€ц≥йних округ≥в: ƒн≥пропетровський апел€ц≥йний адм≥н≥стративний суд; ƒонецький апел€ц≥йний адм≥н≥стративний суд;  ињвський апел€ц≥йний адм≥н≥стративний суд; Ћьв≥вський апел€ц≥йний адм≥н≥стративний суд; ќдеський апел€ц≥йний адм≥н≥стративний суд; —евастопольський апел€ц≥йний адм≥н≥стративний суд; ’арк≥вський апел€ц≥йний адм≥н≥стративний суд.

 ј— ”крањни у €кост≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ у систем≥ адм≥н≥стративних суд≥в визначено ¬иший адм≥н≥стративний суд ”крањни, €кий перегл€даЇ судов≥ р≥шенн€ м≥сцевих та апел€ц≥йних адм≥н≥стративних суд≥в у касац≥йному пор€дку €к суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ” випадку, визначеному частиною шостою статт≥ 177  ј— ”крањни, ¬ищий адм≥н≥стративний суд ”крањни перегл€даЇ в апел€ц≥йному пор€дку €к суд апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ судов≥ р≥шенн€ окружного адм≥н≥стративного суду, територ≥альна юрисдикц≥€ €кого поширюЇтьс€ на м≥сто  ињв.

“реба зазначити, що розгл€д питань щодо встановленн€ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю результат≥в вибор≥в або всеукрањнського референдуму та скасуванн€ реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни належать до компетенц≥њ ¬ищого адм≥н≥стративного суду ”крањни €к суду першоњ ≥ останньоњ ≥нстанц≥њ.

 асац≥йною ≥нстанц≥Їю, до €коњ може звернутис€ суб'Їкт права на касац≥йне провадженн€, також визнано ¬ерховний —уд ”крањни, €кий Ї вищим органом у систем≥ суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ. —л≥д зазначити, що ¬ерховний —уд ”крањни над≥лений повноваженн€ми щодо перегл€ду в пор€дку повторноњ касац≥њ р≥шень адм≥н≥стративних суд≥в лише за вин€тковими обставинами.

јдм≥н≥стративн≥ справи вир≥шуютьс€ адм≥н≥стративним судом за м≥сцезнаходженн€м в≥дпов≥дача.

јдм≥н≥стративн≥ справи з приводу оскарженн€ правових акт≥в ≥ндив≥дуальноњ д≥њ, а також д≥й чи безд≥€льност≥ суб'Їкт≥в владних повноважень, €к≥ стосуютьс€ ≥нтерес≥в конкретноњ особи, вир≥шуютьс€ адм≥н≥стративними судами за м≥сцем проживанн€ (перебуванн€, знаходженн€) позивача.

јдм≥н≥стративн≥ справи з приводу оскарженн€ нормативно-правових акт≥в ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, м≥н≥стерства чи ≥ншого центрального органу виконавчоњ влади, Ќац≥онального банку ”крањни чи ≥ншого суб'Їкта владних повноважень, повноваженн€ €кого поширюютьс€ на всю територ≥ю ”крањни; адм≥н≥стративн≥ справи, в≥дпов≥дачем у €ких Ї закордонне дипломатичне чи консульське представництво ”крањни, њхн€ посадова чи службова особа; а також адм≥н≥стративн≥ справи про анулюванн€ реЇстрац≥йного св≥доцтва пол≥тичноњ парт≥њ, про заборону (примусовий розпуск, л≥кв≥дац≥ю) пол≥тичноњ парт≥њ вир≥шуютьс€ окружним адм≥н≥стративним судом, територ≥альна юрисдикц≥€ €кого поширюЇтьс€ на м≥сто  ињв.

” раз≥ невизначеност≥  ј— ”крањни територ≥альноњ п≥дсудност≥ адм≥н≥стративноњ справи така справа розгл€даЇтьс€ м≥сцевим адм≥н≥стративним судом за вибором позивача.

¬ де€ких випадках можлива передача адм≥н≥стративноњ справи з одного адм≥н≥стративного суду до ≥ншого. “ак, суд передаЇ адм≥н≥стративну справу на розгл€д ≥ншого адм≥н≥стративного суду, €кщо:

1) задоволено клопотанн€ в≥дпов≥дача, м≥сце проживанн€ (перебуванн€) €кого ран≥ше не було в≥доме, про передачу справи за м≥сцем його проживанн€ (перебуванн€);

2) п≥сл€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥ ви€вилос€, що провадженн€ у справ≥ в≥дкрито без дотриманн€ правил предметноњ п≥дсудност≥;

3) п≥сл€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥ та до початку судового розгл€ду ви€вилос€, що провадженн€ у справ≥ в≥дкрито без дотриманн€ правил територ≥альноњ п≥дсудност≥;

4) п≥сл€ задоволенн€ в≥двод≥в (самов≥двод≥в) чи в ≥нших випадках неможливо утворити новий склад суду дл€ розгл€ду справи;

5) л≥кв≥довано адм≥н≥стративний суд. €кий розгл€дав справу.

ѕитанн€ про передачу адм≥н≥стративноњ справи розгл€даЇтьс€ судом у судовому зас≥данн≥ з пов≥домленн€м ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥. Ќеприбутт€ у судове зас≥данн€ ос≥б, €к≥ були належним чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл€ду цього питанн€. ѕитанн€ про передачу адм≥н≥стративноњ справи суд вир≥шуЇ ухвалою, €ку може бути оскаржено. ѕередача адм≥н≥стративноњ справи з одного суду до ≥ншого зд≥йснюЇтьс€ п≥сл€ зак≥нченн€ строку на оскарженн€ ухвали суду, а в раз≥ поданн€ апел€ц≥йноњ скарги - п≥сл€ залишенн€ њњ без задоволенн€. јдм≥н≥стративна справа, передана з одного адм≥н≥стративного суду до ≥ншого в пор€дку, встановленому ц≥Їю статтею, розгл€даЇтьс€ адм≥н≥стративним судом, до €кого вона над≥слана. —пори м≥ж адм≥н≥стративними судами щодо п≥дсудност≥ не допускаютьс€.

¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро статус судд≥в" судд€ м≥сцевого суду Ї нос≥Їм судовоњ влади та зд≥йснюЇ правосудд€ незалежно в≥д законодавчоњ та виконавчоњ влади, зд≥йснюЇ своњ повноваженн€ на профес≥йн≥й основ≥. ¬с≥ судд≥ адм≥н≥стративного суду, незалежно в≥д р≥вн€, Ї посадовими особами судовоњ влади, €к≥ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни над≥ленн≥ повноваженн€ми зд≥йснювати правосудд€ ≥ виконувати своњ обов'€зки на профес≥йн≥й основ≥. ѕрофес≥йними судд€ми адм≥н≥стративних суд≥в Ї громад€ни ”крањни, €к≥ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни обран≥ чи призначен≥ судд€ми ≥ займають штатну судд≥вську посаду в одному з адм≥н≥стративних суд≥в, передбачених  ј— ”крањни.

—удд€ адм≥н≥стративного суду розгл€даЇ ≥ вир≥шуЇ одноособово ус≥ адм≥н≥стративн≥ справи в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ, кр≥м випадк≥в встановлених  ј— ”крањни.

 олег≥альний розгл€д справ у адм≥н≥стративному суд≥ встановлений  ј— ”крањни у таких випадках:

1) јдм≥н≥стративн≥ справи, предметом оскарженн€ в €ких Ї р≥шенн€, д≥њ чи безд≥€льн≥сть ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, м≥н≥стерства чи ≥ншого центрального органу виконавчоњ влади, Ќац≥онального банку ”крањни, њхньоњ посадовоњ чи службовоњ особи, виборчоњ ком≥с≥њ (ком≥с≥њ з референдуму), члена ц≥Їњ ком≥с≥њ розгл€даютьс€ ≥ вир≥шуютьс€ в окружному адм≥н≥стративному суд≥ колег≥Їю у склад≥ трьох судд≥в;

2) јдм≥н≥стративн≥ справи розгл€даютьс€ ≥ вир≥шуютьс€ в окружному адм≥н≥стративному суд≥ колег≥Їю у склад≥ трьох судд≥в також за клопотанн€м одн≥Їњ з≥ стор≥н про колег≥альний розгл€д справи або з ≥н≥ц≥ативи судд≥ в раз≥ њх особливоњ складност≥;

3) ѕерегл€д судових р≥шень в адм≥н≥стративних справах в апел€ц≥йному пор€дку зд≥йснюЇтьс€ колег≥Їю у склад≥ трьох судд≥в;

4) ѕерегл€д судових р≥шень в адм≥н≥стративних справах у касац≥йному пор€дку зд≥йснюЇтьс€ колег≥Їю у склад≥ не менше п'€ти судд≥в.

5) јдм≥н≥стративн≥ справи, п≥дсудн≥ ¬ищому адм≥н≥стративному суду ”крањни €к суду першоњ ≥нстанц≥њ, розгл€даютьс€ ≥ вир≥шуютьс€ колег≥Їю у склад≥ не менше п'€ти судд≥в.

6) ѕерегл€д судових р≥шень в адм≥н≥стративних справах у ¬ерховному —уд≥ ”крањни за вин€тковими обставинами зд≥йснюЇтьс€ колег≥Їю у склад≥ судд≥в —удовоњ палати в адм≥н≥стративних справах ¬ерховного —уду ”крањни за участ≥ не менше двох третин њњ чисельност≥ (але не менше п'€ти судд≥в) або колег≥Їю у склад≥ судд≥в в≥дпов≥дних судових палат ¬ерховного —уду ”крањни за участ≥ не менше двох третин чисельност≥ кожноњ палати.

”с≥ питанн€, що виникають при судовому розгл€д≥ адм≥н≥стративноњ справи колег≥Їю судд≥в, вир≥шуютьс€ б≥льш≥стю голос≥в судд≥в.

ѕри прийн€тт≥ р≥шенн€ з кожного питанн€ жоден ≥з судд≥в не маЇ права утримуватис€ в≥д голосуванн€ та п≥дписанн€ судового р≥шенн€. √оловуючий в судовому зас≥данн≥ голосуЇ останн≥м.

—удд€, не зг≥дний ≥з судовим р≥шенн€м за насл≥дками розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи, може письмово викласти свою окрему думку. ÷ей документ не оголошуЇтьс€ в судовому зас≥данн≥, приЇднуЇтьс€ до справи ≥ Ї в≥дкритим дл€ ознайомленн€.

«а на€вност≥ зац≥кавленост≥ судд≥, прокурора та ≥нших учасник≥в провадженн€ у в≥дпов≥дному р≥шенн≥ вони не можуть брати участь у розгл€д≥ справи. «аконодавець при цьому не визначаЇ повний перел≥к можливостей п≥дстави дл€ в≥дводу. –азом з тим, загальн≥ правила про неприпустим≥сть участ≥ суд≥в у справ≥, у €к≥й в≥н Ї пр€мо чи поб≥чно зац≥кавленим визначен≥.

“ак, судд€ не може брати участ≥ в розгл€д≥ адм≥н≥стративноњ справи ≥ в≥дводитьс€:

1) €кщо в≥н брав участь у розгл€д≥ ц≥Їњ справи або пов'€заноњ з нею справи €к представник, секретар судового зас≥данн€, св≥док, експерт, спец≥ал≥ст, перекладач;

2) €кщо в≥н пр€мо чи поб≥чно за≥нтересований в результат≥ розгл€ду справи;

3) €кщо в≥н Ї членом с≥м'њ або близьким родичем (чолов≥к, дружина, батько, мати, в≥тчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, д≥д, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, оп≥кун чи п≥клувальник, член с≥м'њ або близький родич цих ос≥б) сторони або ≥нших ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥;

4) за на€вност≥ ≥нших обставин, €к≥ викликають сумн≥в у неупередженост≥ судд≥.

—удд€, €кий брав участь у вир≥шенн≥ адм≥н≥стративноњ справи в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ, не може брати участ≥ у вир≥шенн≥ ц≥Їњ ж справи в судах апел€ц≥йноњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥й, у перегл€д≥ справи за вин€тковими обставинами, а також у новому њњ розгл€д≥ у перш≥й ≥нстанц≥њ п≥сл€ скасуванн€ попередньоњ постанови або ухвали про закритт€ провадженн€ в адм≥н≥стративн≥й справ≥.

—удд€, €кий брав участь у вир≥шенн≥ адм≥н≥стративноњ справи в суд≥ апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, не може брати участ≥ у вир≥шенн≥ ц≥Їњ ж справи в судах першоњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥й, у перегл€д≥ справи за вин€тковими обставинами, а також у новому њњ розгл€д≥ п≥сл€ скасуванн€ постанови або ухвали суду апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

—удд€, €кий брав участь у вир≥шенн≥ адм≥н≥стративноњ справи в суд≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, не може брати участ≥ у вир≥шенн≥ ц≥Їњ ж справи в судах першоњ ≥ апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥й, у перегл€д≥ справи за вин€тковими обставинами, а також у новому њњ розгл€д≥ п≥сл€ скасуванн€ постанови або ухвали суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

—удд€, €кий брав участь у вир≥шенн≥ адм≥н≥стративноњ справи за вин€тковими обставинами, не може брати участ≥ у вир≥шенн≥ ц≥Їњ самоњ справи в судах першоњ, апел€ц≥йноњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥й.

ќтже, адм≥н≥стративне судочинство - це д≥€льн≥сть адм≥н≥стративних суд≥в щодо розгл€ду ≥ вир≥шенн€ адм≥н≥стративних справ, €к≥ порушуютьс€ с приводу правових спор≥в, що виникають у сфер≥ д≥€льност≥ публ≥чноњ адм≥н≥страц≥њ м≥ж громад€нами чи юридичними особами, з одного боку, ≥ органами публ≥чноњ адм≥н≥страц≥њ, њх посадовими особами, - з ≥ншого, в результат≥ чого може бути прийн€те р≥шенн€ про визнанн€ нед≥йсност≥ ≥ (чи) скасуванн€ незаконного акта чи ≥нше в≥дновленн€ порушеного суб'Їктивного права зац≥кавленоњ особи.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1217 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2244 - | 1966 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.