Лекции.Орг


Поиск:
Найбільш вживані флуоресцентні індикатори
№ п/п Індикатор рН переходу Зміна кольору світла флуоресценції
Бензофлавін 0,3-1,7 жовте → зелене
3,6-Диоксифталімід (1-й перехід) 0,0-2,4 синє → зелене
Еозин 0,0-3,0 Ө → зелене
4-Етоксиакридон 1,4-3,2 зелене → синє
Саліцилова кислота 3,0-3,5 Ө → темно-синє
Диметилнафтейродин 3,2-3,8 бузкове → оранжеве
1,5-Нафтіламінсульфамід 2,0-4,0 Ө → жовте
β-Нафтіламін 2,8-4,4 Ө → фіолетове
n-Фенілендиамін 3,1-4,4 Ө → оранжево-жовте
Хромотропова кислота, Na-сіль 3,1-4,4 Ө → блакитне
α Нафтіламін 3,4-4,8 Ө → синє
Флуоресцеїн 4,0-6,0 рожево-зелене → зелене
2,7-Дихлорфлуоресцеїн, Na-сіль 4,0-6,0 синьо-зелене → зелене
Акридин 4,8-6,6 зелене → фіолетово-синє
β-метилумберліферон 5,8-7,6 Ө → синє
3,6-Диоксифталімід (2-й перехід) 6,0-8,0 зелене → жовто-зелене
2-Нафтол-6,8-дисульфокислота (Г-сіль) 7,4-9,0 темно-синє → блакитне
β-Нафтол 8,6-10,0 Ө → синє
Основа акридинового оранжевого 8,4-10,4 Ө → оранжеве → жовто-зелене
2-Нафтол-3,6-дисульфокислота, Na-сіль 8,0-10,6 темно-синє → блакитне
1-Аміно-8-нафтол-2,4-дисульфокислота, К-сіль 10-12 темно-коричневе → жовто-зелене
Нафтіонова кислота, Na-сіль 12-13 синє → фіолетове
β-Нафтіламін-6,8-дисульфокислота, Na-сіль 12-14 синє → жовто-рожеве

Ө → не флуоресціює

Таблиця 11.

Еквівалентні електропровідності (λ∞) деяких катіонів та

Аніонів у нескінченно розведених розчинах при 18оС

( в См·см2/ моль-екв.)

Катіон λ Катіон λ Аніон λ
H+ 315,0 1/2Pb2+ 61,0 OH 174,0
Li+ 32,6 1/2Fe2+ 45,0 F 47,6
Na+ 42,6 1/3Fe3+ 61,0 Cl 66,3
K+ 63,7 1/2Mn2+ 44,5 Br 68,2
Rb+ 66,3 1/2Co2+ 45,0 I 66,8
Cs+ 66,8 1/2Ni2+ 40,5 ClO3 55,8
NH4+ 63,6 1/3Al3+ 40,0 BrO3 49,0
Ag+ 53,2 1/3Cr3+ 45,0 IO3 34,8
1/2Cu2+ 45,3 Tl+ 64,8 NO3 62,6
1/2Mg2+ 44,6     CH3COO 35,0
1/2Ca2+ 50,4     1/2C2O42– 62,2
1/2Sr2+ 50,6     1/2CO32– 60,0
1/2Ba2+ 54,4     1/2CrO42– 72,0
1/2Zn2+ 45.0     1/2SO42– 68,7
1/2Cd2+ 45,1     ClO4 59,1

Таблиця 12.

Концентрації і густини деяких концентрованих кислот

Кислота Молярна маса, г/моль Масова частка % C(моль/дм3) ρ(г/см3)
Хлоридна 36,46 11,6 1,18
Сульфатна 98,07 18,3 1,835
Нітратна 63,01 15,7 1,42
Фосфатна 98,0 14,7 1,70
Ацетатна 60,05 99,6 17,4 1,05
Хлорна 100,46 12,2 1,70

 


Таблиця 13.

Буферні системи

  Ацетатний буфер ( pH 3,6÷5,8 )
Розчин натрій ацетату с=0,2 моль/дм3, см3 Розчин оцтової кислоти с=0,2моль/дм3, см3 pH при 18оС
0,75 9,25 3,6
1,20 8,80 3,8
1,80 8,20 4,0
2,65 7,35 4,2
3,70 6,30 4,4
4,90 5,10 4,6
5,90 4,10 4,8
7,00 3,00 5,0
7,90 2,10 5,2
8,60 1,40 5,4
9,10 0,90 5,6
9,40 0,60 5,8
  Фосфатний буфер ( рН 5,8÷8,0 )
Розчин Na2HPO4 c=0,2моль/дм3, см3 Розчин NaH2PO4 c=0,2моль/дм3, см3 Вода, см3 рН
8,0 92,0 до 200 5,8
12,3 87,7 до 200 6,0
18,5 81,5 до 200 6,2
26,5 73,5 до 200 6,4
37,5 62,5 до 200 6,6
49,0 51,0 до 200 6,8
61,0 39,0 до 200 7,0
72,0 28,0 до 200 7,2
81,0 19,0 до 200 7,4
87,0 13,0 до 200 7,6
91,5 8,5 до 200 7,8
94,7 5,3 до 200 8,0
           

 


Продовження таблиці 13

  Боратний буфер ( рН 8,1÷ 9,0 )
Розчин Na2B4O7 с=0,025 моль/дм3, см3 Розчин HCl c=0,1моль/дм3, см3 рН при 250С Буферна ємність, кмоль/м3
19,7 8,1 0,009
18,8 8,2 0,010
17,7 8,3 0,011
16,6 8,4 0,012
15,2 8,5 0,015
13,5 8,6 0,018
11,6 8,7 0,020
9,4 8,8 0,023
7,1 8,9 0,024
4,6 9,0 0,026
Отримані розчинидовести водою до 100 см3
  Гідрокарбонатний буфер ( рН 9,7 ÷ 10,9 )
Розчин NaHCO3, с=0,05моль/дм3, см3 Розчин NaOH, с=0,1 моль/дм3, см3 рН при 250С Буферна ємність, кмоль/м3
6,2 9,7 0,013
7,6 9,8 0,014
9,1 9,9 0,015
10,7 10,0 0,016
12,2 10,1 0,016
13,8 10,2 0,015
15,2 10,3 0,014
16,5 10,4 0,013
17,8 10,5 0,013
19,1 10,6 0,012
20,2 10,7 0,010
21,2 10,8 0,009
22,0 10,9 0,008
Отримані розчини довести водою до 100 см3
         

 


Сучасна українська хімічна термінологія

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 921 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

272 - | 225 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.