Лекции.Орг


Поиск:
Добуток розчинності (ДР) деяких малорозчинних
у воді сполук (за 25 0С)

Сполука Назва сполуки ДР
Ag3AsO4 Арґентум арсенат (V) 1,0 ∙ 10–22
Ag3AsO3 Арґентум арсенат (III) 1,0 ∙ 10–17
AgBr Арґентум бромід 5,3 ∙ 10–13
AgCH3COO Арґентум ацетат 4,0 ∙ 10–3
Ag2CO3 Арґентум карбонат 1,2 ∙ 10–12
Ag2C2O4 Арґентум оксалат 3,5 ∙ 10–11
AgCl Арґентум хлорид 1,78 ∙ 10–10
AgCrO4 Арґентум хромат (VI) 1,1 ∙ 10–12
Ag2Cr2O7 Арґентум дихромат (VI) 1,0 ∙ 10–10
AgI Арґентум йодид 8,3 ∙ 10–17
AgMnO4 Арґентум манганат (VII) 1,6 ∙ 10–3
Ag2O (Ag+, 2OH-) Діарґентум оксид 1,95 ∙ 10–8
AgNO2 Арґентум нітрат (III) 6,0 ∙ 10–4
Ag3РO4 Арґентум фосфат (V) 1,3 ∙ 10–20
Ag2S Діарґентум сульфід 6,3 ∙ 10–50
AgSCN Арґентум тіоціанат 1,1 ∙ 10–12
Ag2SO3 Арґентум сульфат (IV) 1,5 ∙ 10–14
Ag2SO4 Арґентум сульфат (VI) 1,6 ∙ 10–5
Ag2S3 Арґентум (III) сульфід 4,1 ∙ 10–29
AlAsO4 Алюміній арсенат (V) 1,6 ∙ 10–16
Al(OH)3 Алюміній тригідроксид  
(Al3+, 3OH-)   3,2 ∙ 10–34
(AlOH2+, 2OH-)   3,2 ∙ 10–25
(H+, AlO2-)   1,6 ∙ 10–13
AlPO4 Алюміній фосфат (V) 5,75 ∙ 10–19
Ba(OH)2 Барій дигідроксид 5,0 ∙ 10–3

Продовження таблиці 7

Сполука Назва сполуки ДР
BaCO3 Барій карбонат 4,0 ∙ 10–10
BaC2O4 Барій оксалат 1,1 ∙ 10–7
BaCrO4 Барій хромат (VI) 1,2 ∙ 10–10
BaF2 Барій дифлуорид 1,1 ∙ 10–6
BaMnO4 Барій тетраоксоманганат (VI) 2,5 ∙ 10–10
Ba2[Fe(CN)6] Барій гексаціаноферат (II) 3,0 ∙ 10–8
Ba3(PO4)2 Трибарій дифосфат 6,0 ∙ 10–39
Ba2P2O7 Барій дифосфат (V) 3,0 ∙ 10–11
BaSO3 Барій сульфат (IV) 8,0 ∙ 10–7
BaSO4 Барій сульфат (VI) 1,1 ∙ 10–10
BiI3 Бісмут (III) йодид 8,1 ∙ 10–19
BiOCl Бісмут (III) оксид хлорид  
(BiO+, Cl)   7,0 ∙ 10–9
(BiOCl + H2O = Bi3+ + 2OH + Cl)   1,8 ∙ 10–31
BiOOH Бісмут (III) гідроксид оксид  
(BiO+, OH)   4,0 ∙ 10–10
Bi2S3 Бісмут (III) сульфід 1,0 ∙ 10–9
BiPO4 Бісмут (III) фосфат (V) 1,3 ∙ 10–23
CaC4H4O6 Кальцій тартрат 7,7 ∙ 10–7
CaCO3 Кальцій карбонат 3,8 ∙ 10–9
CaC2O4 Кальцій оксалат 2,3 ∙ 10–9
CaCrO4 Кальцій хромат (VI) 7,1 ∙ 10–4
CaF2 Кальцій дифлуорид 4,0 ∙ 10–11
CaHPO4 Кальцій гідрогенфосфат  
(Ca2+, HPO42–)   2,7 ∙ 10–7
Ca(H2PO4)2 Кальцій дигідрогенфосфат  
(Ca2+, 2H2PO4)   1,0 ∙ 10–3

 

Продовження таблиці 7

Сполука Назва сполуки ДР
Ca(OH)2 Кальцій дигідроксид  
(Ca2+, 2OH)   6,5 ∙ 10–6
(CaOH+, OH)   9,1 ∙ 10–5
Ca3 (PO4)2 Трикальцій дифосфат 2,0 ∙ 10–29
CaSO3 Кальцій сульфат (IV) 3,2 ∙ 10–7
CaSO4 Кальцій сульфат (VI) 2,5 ∙ 10–5
CdCO3 Кадмій карбонат 1,0 ∙ 10–12
CdC2O4 Кадмій оксалат 1,5 ∙ 10–8
Cd(OH)2 Кадмій дигідроксид  
(Cd2+, 2OH) (свіжеосаджений)   2,2 ∙ 10–14
Cd(OH)2 Кадмій дигідроксид  
(Cd2+, 2OH) (після старіння)   5,9 ∙ 10–15
Cd(OH)2 Кадмій дигідроксид  
(H+, HCdO2–)   2,0 ∙ 10–19
CdS Кадмій сульфід 1,6 ∙ 10–28
CoCO3 Кобальт карбонат 1,05 ∙ 10–10
CoC2O4 Кобальт оксалат 6,3 ∙ 10–8
Co(OH)2 (блакитний) Кобальт дигідроксид 6,3 ∙ 10–15
Co(OH)2 (рожевий, свіжеосаджений)   1,6 ∙ 10–15
Co(OH)3 Кобальт тригідроксид 4,0 ∙ 10–45
Cr(OH)2 Хром дигідроксид 1,0 ∙ 10–17
Cr(OH)3 Хром тригідроксид  
(Cr3+, 3OH)   6,3 ∙ 10–31
(CrOH2+, 2OH)   7,9 ∙ 10–21
(H+, H2CrO3)   4,0 ∙ 10–15
CrPO4 (фіолетовий) Хром (III) фосфат 1,0 ∙ 10–17
CrPO4 (зелений)   2,4 ∙ 10–23

 

Продовження таблиці 7

Сполука Назва сполуки ДР
CuBr Купрум (I) бромід 5,25 ∙ 10–9
CuCO3 Купрум (II) карбонат 2,5 ∙ 10–10
CuC2O4 Купрум (II) оксалат 3,0 ∙ 10–9
CuCl Купрум (I) хлорид 1,2 ∙ 10–6
CuCrO4 Купрум (II) хромат (VI) 3,6 ∙ 10–6
Cu2[Fe(CN)6] Купрум (II) гексаціаноферат (II) 1,3 ∙ 10–16
CuI Купрум (I) йодид 1,1 ∙ 10–12
Cu2O (Cu+, 2OH) Купрум (I) оксид 1,0 ∙ 10–14
Cu(OH)2 Купрум дигідрооксид  
(Cu2+, 2OH)   8,3 ∙ 10–20
(CuOH+, OH)   8,3 ∙ 10–12
(H+, HCuO2)   1,0 ∙ 10–19
Cu2(OH)2CO3 Дикупрум дигідрооксид карбонат 1,7 ∙ 10–34
Cu2S Дикупрум сульфід 2,5 ∙ 10–48
CuSCN Купрум (I) тіоціанат 4,8 ∙ 10–15
CuS Купрум (II) сульфід 6,3 ∙ 10–36
FeCO3 Ферум (II) карбонат 3,5 ∙ 10–11
FeC2O4 Ферум (II) оксалат 2,0 ∙ 10–7  
Fe(OH)2 Ферум дигідроксид    
(Fe2+, 2OH)   7,2 ∙ 10–16  
(FeOH+, OH)   2,2 ∙ 10–11  
(H+, HFeO2)   8,0 ∙ 10–20  
Fe(OH)3 Ферум тригідроксид    
(Fe3+, 3OH)   6,3 ∙ 10–38  
Fe(OH)3      
(Fe3+, 3OH)   3,2 ∙ 10–40  

Продовження таблиці 7

Сполука Назва сполуки ДР
Fe(OH)3 Ферум тригідроксид  
(Fe(OH)2+, OH)   6,8 ∙ 10–18
(Fe(OH)2+, 2OH)   2,0 ∙ 10–28
FePO4 Ферум (III) фосфат 1,3 ∙ 10–22
FeS Ферум (II) сульфід 5,0 ∙ 10–18
FeS2 Ферум (II) дисульфід  
(Fe2+, S22–)   6,3 ∙ 10–31
Hg2Br2 Димеркурій дибромід  
(Hg22+, 2Br)   5,8 ∙ 10–23
Hg2CO3 Димеркурій карбонат  
(Hg22+, CO32–)   8,9 ∙ 10–17
Hg2C2O4 Димеркурій оксалат  
(Hg22+, C2O42–)   1,0 ∙ 1013
Hg2Cl2 Димеркурій дихлорид  
(Hg22+, 2Cl)   1,3 ∙ 1018
Hg2CrO4 Димеркурій хромат(VI)  
(Hg22+, CrO42)   5,0 ∙ 10–9
Hg2I2 Димеркурій дийодид  
(Hg22+, 2I)   4,5 ∙ 10–29
Hg2O Димеркурій оксид  
(Hg22+, 2OH)   1,6 ∙ 10–23
HgO Меркурій (II) оксид  
(Hg2+, 2OH)   3,0 ∙ 10–26
HgS (чорний) Меркурій (II) сульфід 1,6 ∙ 10–52
HgS (червоний)   4,0 ∙ 10–53
Hg2S Димеркурій сульфід  
(Hg22+, S2–)   1,0 ∙ 10–47
Hg2(SCN)2 Димеркурій дитіоціанат  
(Hg22+, 2SCN)   3,0 ∙ 10–20

 

Продовження таблиці 7

Сполука Назва сполуки ДР
Hg2SO4 Димеркурій сульфат (VI)  
(Hg22+, SO42–)   6,8 ∙ 10–7
K3[AlF6] (3K+, AlF63–) Калій гексафлуороалюмінат 1,6 ∙ 10–9
KClO4 Калій тетраоксохло- рат (VII) 1,1 ∙ 10–2
K3[Co(NO2)6] Калій гексанітрокобаль- тат (III)  
(3K+, [Co(NO2)6]3–)   4,3 ∙ 10–10
K2Na[Co(NO2)6] Дикалій натрій гексанітрокобальтат (III)  
(2K+, Na+, [Co(NO2)6]3–)   2,2 ∙ 10–11
KIO4 Калій тетраоксоіодат (VII) 8,3 ∙ 10–4
K2[PdCl6] Калій гексахлоропала- дат (IV)  
(2K+, [PdCl6]2–)   6,0 ∙ 10–6
K2[PtCl4] (2K+, [PtCl4]2–) Калій тетрахлоро­ платинат (II)   8,0 ∙ 10–3
LiOH Літій гідроксид 4,0 ∙ 10–2
Li3PO4 Літій фосфат (V) 3,2 ∙ 10–9
MgNH4PO4 Амоній магній фосфат (V) 2,5 ∙ 10–13
Mg(OH)2 (свіжеосаджений) Магній дигідроксид 6,0 ∙ 10–10
Mg(OH)2    
(Mg2+, 2OH)   7,1 ∙ 10–12
(MgOH +, OH) (після старіння)   2,6 ∙ 10–9
Mg3(PO4)2 Тримагній дифосфат 1,0 ∙ 10–13
MgCO3 Магній карбонат 2,1 ∙ 10–5
MgF2 Магній дифлуорид 6,5 ∙ 10–9
MnCO3 Манган карбонат 1,8 ∙ 10–11
MnC2O4 Манган оксалат 5,0 ∙ 10–5

 

Продовження таблиці 7

Сполука Назва сполуки ДР
MnNH4PO4 Амоній манган фосфат (V) 1,0 ∙ 10–12
Mn(OH)2 Манган дигідроксид  
(Mn2+, 2OH)   1,9 ∙ 10–13
(MnOH +, OH)   4,9 ∙ 10–10
(H+, HMnO2)   1,0 ∙ 10–19
Mn(OH)3 Манган тригідроксид 1,0 ∙ 10–36
Mn(OH)4 Манган тетрагідроксид 1,0 ∙ 10–56
MnS (тілесного кольору) Манган (II) сульфід 2,5 ∙ 10–10
MnS (зелений)   2,5 ∙ 10–13
(NH4)3[Co(NO2)6] Амоній гексанітрокобальтат (III)  
(3NH4+, [Co(NO2)6]3–)   7,6 ∙ 10–6
(NH4)2PtCl6 Амоній гексахлоропла- тинат (IV) 9,0 ∙ 10–6
Na[Sb(OH)6] Натрій гексагідроксостибат (VI)  
(Na+, [Sb(OH)]   4,8 ∙ 10–8
Ni(C4H7O2N2)2 Нікол (II) диметилгліоксимат 2,3 ∙ 10–25
NiCO3 Нікол (II) карбонат 1,3 ∙ 10–7
NiC2O4 Нікол (II) оксалат 4,0 ∙ 10–10
Ni(OH)2(свіжоосаджений) Нікол дигідроксид 2,0 ∙ 10–15
Ni(OH)2(після старіння)   6,3 ∙ 10–18
NiP2O7 Нікол (II) дифосфат (V) 1,7 ∙ 10–13
NiS альфа Нікол (II) сульфід 3,2 ∙ 10–19
NiS бета   1,0 ∙ 10–24
NiS гама   2,0 ∙ 10–26
PbCO3 Плюмбум (II) карбонат 7,5 ∙ 10–15
PbC2O4 Плюмбум (II)оксалат 4,8 ∙ 10–10
PbCl2 Плюмбум дихлорид 1,6 ∙ 10–5
PbCrO4 Плюмбум (II) хромат (VI) 1,8 ∙ 10–14

Продовження таблиці 7

Сполука Назва сполуки ДР
PbF2 Плюмбум дифлуорид 2,7 ∙ 10–8
PbI2 Плюмбум дийодид 1,1 ∙ 10–9
Pb2[Fe(CN)6] Плюмбум (II)гексаціаноферрат (II) 9,55 ∙ 10–19
PbO2 Плюмбум диоксид  
(Pb4+, 4OH)   3,0 ∙ 10–6
Pb(OH)2 Плюмбум дигідроксид  
(Pb2+, 2OH)(жовтий)   7,9 ∙ 10–16
Pb(OH)2 Плюмбум дигідроксид  
(Pb2+, 2OH) (червоний)   5,0 ∙ 10–16
(PbOH+, OH)   1,0 ∙ 10–9
(H+, HPbO2)   3,2 ∙ 10–16
Pb2(OH)2CO3 Диплюмбум дигідроксид карбонат 3,5 ∙ 10–46
Pb3(PO4)2 Триплюмбум дифосфат 7,9 ∙ 10–43
PbS Плюмбум (II) сульфід 2,5 ∙ 10–27
Pb(SCN)2 Плюмбум дитіоціанат 2,0 ∙ 10–5
PbSO4 Плюмбум (II) сульфат (VI) 1,6 ∙ 10–8
PbS2O3 Плюмбум (II) триоксотіосульфат 4,0 ∙ 10–7
SnI2 Станум дийодид 8,3 ∙ 10–6
Sn(OH)2 Станум дигідроксид  
(Sn2+, 2OH)   6,3 ∙ 10–27
(SnOH+, OH)   2,5 ∙ 10–16
(H+, HSnO2)   1,3 ∙ 10–15
Sn(OH)4 Станум тетрагідроксид 1,0 ∙ 10–57
SnS Станум (II) сульфід 2,5 ∙ 10–27
SrCO3 Стронцій карбонат 1,1 ∙ 10–10
SrC2O4 Стронцій оксалат 1,6 ∙ 10–7
SrCrO4 Стронцій хромат (VI) 3,6 ∙ 10–5
SrF2 Стронцій дифлуорид 2,5 ∙ 10–9

Продовження таблиці 7

Сполука Назва сполуки ДР
Sr(OH)2 Стронцій дигідроксид 3,2 ∙ 10–4
Sr3(PO4)2 Тристронцій дифосфат 1,0 ∙ 10–31
SrSO3 Стронцій сульфат (IV) 4,0 ∙ 10–8
SrSO4 Стронцій сульфат (VI) 3,2 ∙ 10–7
ZnCO3 Цинк карбонат 1,45 ∙ 10–11
ZnC2O4 Цинк оксалат 2,75 ∙ 10–8
Zn2[Fe(CN)6] Цинк гексаціаноферат (II) 2,1 ∙ 10–16
Zn[Hg(SCN)4] Цинк тетратіоціанато- меркурат (II)  
(Zn2+, [Hg(SCN)4]2–)   2,2 ∙ 10–7
Zn(OH)2 Цинк дигідроксид  
(Zn2+, 2OH)   1,4 ∙ 10–17
(ZnOH+, OH)   1,4 ∙ 10–11
Zn3(PO4)2 Трицинк дифосфат 9,1 ∙ 10–33
ZnS Цинк сульфід 1,6 ∙ 10–24
ZnS   2,5 ∙ 10–22

 


Таблиця 8.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 7655 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

760 - | 678 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.