Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јдсорбенти газоадсорбц≥йноњ хроматограф≥њ
якщо в газор≥динн≥й хроматограф≥њ адсорбц≥йна здатн≥сть Ї негативним фактором, то в газоадсорбц≥йн≥й хроматограф≥њ вона €вл€Ї собою основну властив≥сть сорбента, що забезпечуЇ розд≥ленн€ компонент≥в досл≥джуваноњ сум≥ш≥. ¬икористанн€ твердого адсорбента, €кий маЇ б≥льшу, н≥ж нерухома р≥дина, сорбц≥йну Їмн≥сть, дозвол€Ї розд≥л€ти низькокипл€ч≥ речовини при к≥мнатн≥й ≥ нав≥ть п≥двищен≥й температур≥.  р≥м того, застосовуючи вит≥снювальний метод анал≥зу, можна дос€гти звуженн€ смуг м≥кродом≥шок речовин, €к≥ сильно адсорбуютьс€, ≥ тим самим п≥двищити чутлив≥сть методу.

—т≥йк≥сть твердого адсорбента при висок≥й температур≥ дозвол€Ї анал≥зувати висококипл€ч≥ сполуки та застосовувати високочутлив≥ детектори, не бо€чись зниженн€ њх чутливост≥ внасл≥док леткост≥ нерухомоњ р≥дини.

јдсорбент газоадсорбц≥йноњ хроматограф≥њ повинен мати так≥ основн≥ властивост≥:

І необх≥дну селективн≥сть;

І в≥дсутн≥сть катал≥тичноњ активност≥ та бути х≥м≥чно ≥нертним до компонент≥в сум≥ш≥, що розд≥л€Їтьс€;

І достатню механ≥чну м≥цн≥сть;

І л≥н≥йн≥сть ≥зотерми адсорбц≥њ.

јдсорбенти под≥л€ютьс€ на три типи. ƒо першого типу в≥днос€ть неспециф≥чн≥, на поверхн≥ €ких немаЇ функц≥ональних груп або йон≥в (вуг≥лл€, непол€рн≥ порист≥ пол≥мери), до другого типу Ц адсорбенти, що мають на поверхн≥ позитивн≥ зар€ди (сил≥кагель, кат≥они молекул€рних сит), до третього Ц адсорбенти, що мають на поверхн≥ групи атом≥в з електронною густиною. јдсорбентами третього типу Ї де€к≥ пол€рн≥ порист≥ пол≥мери, що м≥ст€ть, наприклад, н≥трильн≥ групи. ќсновними факторами, що визначають взаЇмод≥ю м≥ж речовинами, що розд≥л€ютьс€, та адсорбентом, Ї дисперс≥йн≥ сили (€к≥ про€вл€ютьс€ при розд≥ленн≥, наприклад, на колонц≥ з активованим вуг≥лл€м), воднев≥ звТ€зки (що виникають при розд≥ленн≥ на сил≥кагел≥ чи алюм≥н≥й оксид≥), а також ≥нш≥ типи пол€рних взаЇмод≥й.

ќсновною причиною розмиванн€ смуг речовин, €к≥ добре адсорбуютьс€, Ї зовн≥шн€ дифуз≥€, так €к пори адсорбента достатньо вузьк≥. “аким чином, розширенн€ пор ≥ дос€гненн€ њх однор≥дност≥ Ї ефективним засобом зб≥льшенн€ ч≥ткост≥ ≥ скороченн€ тривалост≥ розд≥ленн€.

ќсновними адсорбентами, що застосовуютьс€ в газоадсорбц≥йн≥й хроматограф≥њ Ї активоване вуг≥лл€, сил≥кагел≥, алюм≥н≥й оксид, синтетичн≥ цеол≥ти (молекул€рн≥ сита), пористе скло, р≥зн≥ сол≥, а також порист≥ пол≥мери.

јдсорбенти мають р€д недол≥к≥в, серед €ких Ц нел≥н≥йн≥сть ≥зотерм та катал≥тична активн≥сть. “ому адсорбенти модиф≥кують шл€хом обробки розчинами кислот, луг≥в, солей, звТ€зують г≥дроксильн≥ групи хлорсиланами чи ≥ншими речовинами, провод€ть дезактивац≥ю водою, нанос€ть нелетк≥ орган≥чн≥ р≥дини, пил адсорбента на ≥нертний нос≥й.

як вже зазначалось, нерухома р≥дина повинна бути при температур≥ розд≥ленн€ практично нелеткою. ≤накше з часом вона буде видал€тис€ з колонки, що викличе зменшенн€ часу утриманн€ речовини та пог≥ршенн€ ефективност≥ розд≥ленн€ внасл≥док нер≥вном≥рност≥ розпод≥ленн€ вздовж колонки, а також це позначитьс€ на робочих характеристиках детектор≥в, особливо високочутливих. «азвичай, рекомендуЇтьс€, щоб тиск пари р≥дкоњ фази при робоч≥й температур≥ не перевищував 0,5 кѕа. ’оча при застосуванн≥ високочутливих детектор≥в нав≥ть така летк≥сть Ї дуже великою. ¬ таких випадках верхньою температурною межею нерухомоњ фази сл≥д вважати температуру, при €к≥й концентрац≥€ нерухомоњ фази в газ≥-нос≥њ становить 10-6 г/см3.

Ќеобх≥дно також враховувати, що летк≥сть нерухомоњ фази в колонц≥ визначаЇтьс€ не т≥льки тиском њњ насиченоњ пари, а також ≥ њњ терм≥чною стаб≥льн≥стю та сорбц≥йною катал≥тичною активн≥стю твердого нос≥€, €кий, сорбуючи р≥дину, знижуЇ њњ летк≥сть, а, кр≥м того, катал≥тична активн≥сть нос≥€ може викликати розпад нерухомоњ фази з утворенн€м летких продукт≥в.

“акож треба мати на уваз≥, що дом≥шки кисню в газ≥-нос≥њ можуть значно знизити верхню температурну межу нерухомоњ фази ≥нколи б≥льш, н≥ж на 1000—.

≤снуЇ ≥ нижн€ температурна межа використанн€ нерухомоњ р≥дини, €ка звТ€зана з п≥двищенн€м вТ€зкост≥ ≥ фазовими переходами. якщо п≥двищенн€ вТ€зкост≥ д≥йсно пог≥ршуЇ ефективн≥сть процесу, то перех≥д р≥дкоњ фази у твердий стан ≥нколи може бути нав≥ть корисним в залежност≥ в≥д завдань розд≥ленн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 626 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1136 - | 1159 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.