Лекции.Орг

Поиск:
Основні теоретичні відомості. 1. Коефіцієнт поверхневого натягу
1. Коефіцієнт поверхневого натягу

де F - сила поверхневого натягу, що діє на межу поверхневого шару рідини завдовжки l.

Якщо під дією сил поверхневого натягу зменшується площа поверхневого шару рідини на , тоді сили поверхневого натягу здійснюють роботу

A=

з останньої рівності

2. Додатковий тиск, спричинений кривизною поверхні рідини, визначається формулою Лапласа

де - коефіцієнт поверхневого натягу; R1 i R2 - радіуси кривизни двох взаємно перпендикулярних площин поверхні рідини, у випадку сферичної поверхні

3. Висота піднімання рідини в капілярній трубці

де - крайовий кут; - густина рідини; g - прискорення вільного падіння; R - радіус капіляра трубки.

4. Висота піднімання рідини між двома близькими і паралельними площинами

де d - відстань між пластинами.

5. Рівняння нерозривності потоку. Під час стаціонарного руху рідини по трубі змінного перерізу через кожний переріз за певний інтервал часу пройдуть однакові маси рідини

де S1 i S2 - площі поперечного перерізу у двох довільних перерізах труби; v1 i v2 -- відповідно швидкості течії рідини.

6. Рівняння Бернуллі для ідеальної нестисливої рідини

де - густина рідини; v- швидкість течії рідини; h - висота розміщення поверхні рідини над рівнем відліку; Р - тиск в потоці рідини.

7. Швидкість витікання рідини з малого отвору у відкритій широкій посудині визначається формулою Торрічеллі

де h - відстань від отвору до верхнього рівня рідини.

8. Формула Пуазейля. Об'єм рідини (газу), який протікає за час / через переріз довгої труби

,

де r - радіус трубки; - різниця тиску на кінцях труби; l - її довжина; - динамічна в'язкість (коефіцієнт внутрішнього тертя). Формула справедлива тільки для ламінарних потоків рідини.

9. Число Рейнольдса для потоку рідини по довгим трубам

де - густина рідини; - середня по перерізу швидкість руху рідини; d - діаметр трубки.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 556 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

275 - | 232 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.