Лекции.Орг

Поиск:
Задачі для роботи в аудиторіі
1. Скільки в середньому зіткнень однієї молекули вуглекислого газу відбувається за одиницю часу при температурі 100 °С, якщо середня довжина вільного пробігу 830 мкм? (4,9×105 с-1).

2. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул вуглекислого газу при температурі 100 °С і тиску 13,3 Па. Діаметр молекул вуглекислого газу 0,32 нм. (850 мкм).

3. Визначити середню довжину вільного пробігу молекулиповітря при нормальних умовах. Діаметр молекул повітря 0,3 нм (93 нм).

4. Скільки в середньому зіткнень відбувається за одиницюичасу між молекулами азоту при тиску 53,33 кПа і температурі 27 °С? (2,47×109с-1).

5. Визначити коефіцієнт дифузії водню за нормальних умов, якщо середня довжина вільного пробігу за цих умов дорівнює. 0,16 мкм. (9,1×10-5 м2/с).

6. Знайти масу азоту, перенесеного у процесі дифузії через площу 0,01м2 за час 10 с, якщо градієнт густини в напрямку, перпендикулярному до площі =1,26 кг/м4. Температура азоту 27 °С. Середня довжина вільного пробігу молекул азоту 10 мкм. (2мг).

7. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул гелію при тиску 101,3 кПа і температурі 0 °С, якщо в'язкість гелію 13 мкПа×с. (184нм).

8. Визначити в'язкість азоту за нормальних умов, якщо коефіцієнт дифузії для нього 1,42-10-5м2/с. (17,8мкПа×с).

9. Визначити діаметр молекули кисню, якщо при температурі 0 °С в'язкість кисню 18,8 мкПа×с. (0,3 нм).

10. Знайти коефіцієнт теплопровідності водню, якщо його в'язкість 8,6 мкПас. (90мВт/м×К).

11. В посудині об'ємом 2 л знаходиться 4×1022 молекул двохатомного газу. Теплопровідність газу 14 мВт/м×К. Знайти коефіцієнт дифузії газу. (2×10-5 м2/с).

4.5. Задачі для самостійної роботи

1. Скільки зіткнень між молекулами відбувається за одиницю часу в одному кубічному сантиметрі азоту за нормальних умов? Діаметр молекул азоту 3,1×10-8 см. (7,39×1028).

2. Діаметр молекули кисню 2,9×10-8 см. Визначити середнє число зіткнень молекули з іншими молекулами кисню за одиницю часу при нормальних умовах. (4,2×109).

3, Знайти середню довжину вільного пробігу молекул водню при тиску 0,1 Па і температурі 100 К. (6,4 см).

4. Знайти середню довжину вільного пробігу молекул азоту при тиску 10 кПа і температурі 17 °С. (1 мкм).

5. Визначити середню тривалість вільного пробігу молекул кисню при температурі 250 К і тиску 100 Па. (288 с).

6. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул азоту при тиску 10 кПа і температурі 17 °С. (1 мкм).

7. Знайти середню довжину вільного пробігу молекул водню при тиску 0,133 Па і температурі 50 °С. (14,2 см).

8. В балоні знаходиться вуглекислий газ, густина якого 1,7 кг/м3. Середня довжина вільного пробігу його молекул 79 нм. Знайти діаметр молекул вуглекислого газу. (0,35 нм).

9. Середня довжина вільного пробігу атомів гелію при нормальних умовах дорівнює 180 нм. Визначити коефіцієнт дифузії гелію. (7,23× 10-5 м2/с).

10. Коефіцієнт дифузії кисню при температурі 0 °С дорівнює 0,19 см2/с Визначити середню довжину вільного пробігу молекул кисню. (135 нм).

11. Обчислити коефіцієнт дифузії азоту: 1) при нормальних умовах; 2) при тиску 100 Па і температурі 300 К. (9×10-5 м2/с; 0,061м2/с).

12. Знайти середню довжину вільного пробігу молекул азоту, якщо його динамічна в'язкість 17 мкПа×с. (90 нм).

13. Знайти динамічну в'язкість гелію при нормальних умовах, якщо коефіцієнт дифузії за цих умов дорівнює 1,06×10-4 м2/с. (19 мкПа×с).

14. Визначити коефіцієнт дифузії і в'язкість повітря при тиску 1.01,3 кПа і температурі 10 °С. Діаметр молекул повітря 0,3 нм.

(1,48×10-5м2/с; 18,5 мкПа×с).

15. Визначити коефіцієнт теплопровідності повітря при тиску 100 кПа і температурі 10 °С. Діаметр молекул повітря 0,3 нм. (13,2 мВт/м×К).

16. При якому тиску середня довжина вільного пробігу молекули водню дорівнює 2,5 см, якщо його температура 66 °С? (»0,8 Па).

17. Діаметр молекули водню 2,3×10-8 см. Визначити середню довжину вільного пробігу молекули водню за нормальних умов. (0,16 мкм).

18. Знайти середню довжину вільного пробігу атомів гелію, якщо густина гелію 0,021 кг/м3. (1,8 мкм).

19. У балоні об'ємом 100 см3 знаходиться 0,5 г азоту. Знайти середню довжину вільного пробігу молекул азоту. (23 нм).

20. Знайти середнє число зіткнень за 1 с молекул деякого газу, якщо середня довжина вільного пробігу 5 мкм, а середня квадратична швидкість його молекул 500 м/с. (9,2×107 с-1).

21. Коефіцієнт дифузії і в'язкість водню при деяких умовах дорівнює 1,42×10-4 м2/с і 8,5 мкПа×с. Знайти кількість молекул водню в одиниці об'єму. (1,8×1025).

22. Який діаметр молекули азоту, якщо при температурі 0 °С коефіцієнт внутрішнього тертя дорівнює 1,7×107 Па×× с? (316 пм).

23. Коефіцієнт дифузії і в'язкість кисню при деяких умовах дорівнює 1,22×10-5 м2/с і 19,5 мкПа×с. Знайти густину кисню, середню довжину вільного пробігу та середню арифметичну Швидкість його молекул (1,6 кг/м3; 83,5 нм; 440 м/с).

24. Балон об'ємом 10 л містить водень масою 1 г. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул. (1,55 нм).

25. Визначити середнє число зіткнень однієї молекули кисню за 1 с при нормальних умовах. (3,7×109 с-1).


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1377 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.