Лекции.Орг

Поиск:
Основні теоретичні відомості. 1. Коефіцієнт корисної дії (ККД) циклу
1. Коефіцієнт корисної дії (ККД) циклу

де - кількість теплоти, яку отримує газ від нагрівача;

- кількість теплоти, яка передається холодильнику.

ККД циклу Карно

де Т1 - температура нагрівача; Т2 - температура холодильника.

2. Рівняння Ван-дер-Ваальса для одного моля газу

де р - тиск на стінки посудини;

а і b - сталі Ван-дер-Ваальса;

Vm- молярний об'єм газу.

Рівняння Ван-дер-Ваальса для будь-якої маси газу має вигляд

де V— об'єм усього газу; М - молярна маса газу.

В цьому рівнянні - тиск, обумовлений силами

взаємодії молекул; - власний об'єм молекул.

3. Зв'язок критичних параметрів - об'єму, тиску і температури зі сталими а і b Ван-дер-Ваальса:

Ці рівняння можна розв'язати відносно сталих а і b:

 

 

4. Внутрішня енергія реального газу

де СV - молярна теплоємність при сталому об'ємі;

Vm - молярний об'єм.

5. Зміна ентропії

де А і В - межі інтегрування.

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 598 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.