Лекции.Орг

Поиск:
Тема1.СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
при підготовці до семінару та виконані самостійної роботи необхідно звернути увагу на визначення категорії фінансів підприємств, з’ясування загальних і специфічних ознак фінансів на макро- і мікрорівні; класифікацію економічних відносин; сутність та принципи організації фінансів на мікро-рівні.

У процесі розв’язування практичних завдань необхідно засвоїти, що фінанси підприємств — це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів підприємництва в процесі відтворення.

Класифікація економічних відносин за ознаками подана на рис. 1.

Фінанси підприємств функціонують у рамках фінансової системи держави і є її основою.

Слід звернути увагу, що фінанси макро- та мікрорівня мають загальні та специфічні ознаки (рис. 2).

Економічна сутність фінансів виявляється через функції, які їм притаманні. Слід звернути увагу на дискусійні моменти у визначенні сутності й функцій фінансів.

 

Рис. 1. Класифікація економічних відносин за ознаками

Рис.2. Класифікація ознак, притаманних фінансам підприємств

Фінанси підприємств сприяють управлінню матеріальними й фінансовими ресурсами та забезпечують їхню збалансованість. Організація фінансів підприємств передбачає використання певних принципів (рис. 3).

Рис.3. Принципи організації фінансів підприємств


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 427 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.