Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Список літератури. 1. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия
 

1. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия. К.: Вища школа. – 1989. – 472 с.

2. Величко В.В. Економіка підприємства: Конспект лекцій – Харків: ХДАМГ, 2003. - 114 с.

3. Герасимчук А.Е. Економіка та організація виробництва. К.: Знання, 2007. – 678 с.

4. Економіка міського господарства: Навч. посібник / За ред. Т.П. Юр'євої. -Харків.:ХДАМГ,2002.-672с.

5. Закон України “Про господарчі товариства” // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №20.

6. Закон України “Про міський електричний транспорт” // Відомості Верховної Ради України від 29.06.2004р.,№1914-ВР.

7. Закон України “Про підприємництво”// Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №14.

8. Закон України “Про підприємства в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №24.

9. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навч. посібник. – ХНАМГ, 2006. – 385 с.

10. Коссой Ю.М. Экономика и управление на городском электрическом транспорте: Учебник. – М.: Мастерство, 2002. - 352с.

11. Курочкин А.С. Организация производства: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 215 с.

12. Новицкий Н.Н. Организация производства на предприятиях: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

13. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2000.

14. Програма реформування та розвитку наземного міського електротранспорту на 2004-2010 рр. Схвалено постановою Кабінету Міністрів України, №143.

15. Славута О.І. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства”. – Харків: ХДАМГ, 2001.

16. Славута О.І. Особливості економіки підприємств міського господарства: конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства”. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 64с.

17. Телятник С.В., Тітяєв В.І. Конспект лекцій з курсу “Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - “Електричний транспорт”).

18. Телятник С.В. Проблеми експлуатації основних фондів міського електротранспорту м.Харкова» // Програма і тези доповідей 33-ї науково - технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників ХНАМГ. Частина 3. Суспільно - економічні науки. Секція міської і регіональної економіки. – Харків, 2006.

19. Тітяєв В.І., Телятник С.В., Княжеченко В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств МЕТ» (для студентів 4,5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.100402 «Транспортні системи»).- Харків: ХНАМГ, 2006.- 54с.

20. Файнберг А.И. Экономика, организация и планирование городского
электротранспорта. - М.: Стройиздат, 1987. - 263 с.

21. Юр`єва Т.П. Економіка підприємства міського господарства. – Харків: ХДАМГ, 1998. – 176 с.

22. Юр`єва Т.П. Соціальна оцінка розвитку міського транспорту // Матеріали ХХХІІІ науково - технічної конференції. Частина 3. Суспільно-економічні науки. – Харків: ХНАМГ, 2006.- С.43-45.

23. Юр`єва Т.П. Фінанси підприємств міського господарства: Навч. посібник. - Харків: ХДАМГ, 2003. – 329с.

24. www.DJKG.gov.ua

25. www.rada.gov.uaДата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 440 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.