Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќебезпека замиканн€ на землю в електроустановках
«амиканн€м на землю називаЇтьс€ випадкове електричне зТЇднанн€ частин електроустановки, €к≥ знаход€тьс€ п≥д напругою, ≥з землею. “аке замиканн€ може в≥дбутис€ при пошкодженн≥ ≥зол€ц≥њ та переход≥ фазноњ напруги мереж≥ на заземлен≥ корпуси електроустановок, при пад≥нн≥ на землю проводу п≥д напругою та в ≥нших випадках. —трум в≥д заземлених корпус≥в, що опинилис€ п≥д напругою переходить у землю через електрод, €кий зд≥йснюЇ контакт з грунтом. —пец≥альний металевий електрод, €кий дл€ цього використовують прийн€то називати заземлювачем. —трум, розт≥каючись у грунт≥ створюЇ на його поверхн≥ потенц≥али. ќск≥льки заземлювач може мати р≥зн≥ розм≥ри та форму, то закон розпод≥лу потенц≥ал≥в визначаЇтьс€ складною залежн≥стю. ќкр≥м того, електричн≥ властивост≥ грунту неоднор≥дн≥, особливо грунту з р≥зними прошарками. ƒл€ того, щоб спростити картину розт≥канн€ електричного пол€ приймаЇмо, що струм ст≥каЇ в землю через одинарний заземлювач нап≥всферичноњ форми, €кий знаходитьс€ в однор≥дному ≥зотопному грунт≥ з питомим опором с, котрий значно перевищуЇ питомий оп≥р матер≥алу заземлювача (рис. 5). √устина струму д в точц≥ ј на поверхн≥ грунту, що знаходитьс€ на в≥дстан≥ х в≥д заземлювача визначаЇтьс€ €к в≥дношенн€ струму замиканн€ ≤з до площ≥ поверхн≥ п≥вкул≥ рад≥усом х:

. (9)

ƒл€ визначенн€ потенц≥алу точки ј вид≥лимо елементарний шар товщиною dx. ѕад≥нн€ напруги в цьому шар≥ становить . ѕотенц≥ал точки ј дор≥внюЇ сумарному пад≥нню напруги в≥д точки ј до земл≥, тобто неск≥нченно в≥ддаленоњ точки з нульовим потенц≥алом:

. (10)

Ќапружен≥сть електричного пол€ в точц≥ ј визначаЇтьс€ ≥з закону ќма, €кий виразимо наступною формулою:

. (11)

ѕ≥дставивши це значенн€, одержимо:

. (12)

« формули (12) видно, що потенц≥али точок грунту в зон≥ розт≥канн€ зм≥нюютьс€ за г≥пербол≥чним законом (рис. 5).

«оною розт≥канн€ струму називаЇтьс€ зона земл≥, за межами €коњ електричн≥ потенц≥али, обумовлен≥ струмом замиканн€ на землю можна умовно прийн€ти за нуль. як правило, така зона обмежуЇтьс€ обТЇмом п≥всфери рад≥усом приблизно 20 м.

Ћюдина, що стоњть на земл≥ чи на струмопров≥дн≥й п≥длоз≥ в зон≥ розт≥канн€ струму ≥ доторкаЇтьс€ при цьому до заземлених струмопров≥дних частин, опин€Їтьс€ п≥д напругою доторканн€. якщо ж людина стоњть чи проходить через зону розт≥канн€ то вона може опинитис€ п≥д напругою кроку, коли њњ ноги знаход€тьс€ в точках з р≥зними потенц≥алами.

Ќапруга доторканн€. ƒл€ людини, що стоњть на земл≥ ≥ доторкаЇтьс€ до заземленого корпусу, що опинивс€ п≥д напругою, визначити напругу доторканн€ Uдот можна €к р≥зницю потенц≥ал≥в м≥ж руками цр та ногами цн

Uдот = цр Ц цн. (13)

ќск≥льки людина доторкаЇтьс€ до заземленого корпуса, то потенц≥ал руки ≥ Ї потенц≥алом цього корпуса або напругою замиканн€:

. (14)

Ќоги людини знаход€тьс€ в точц≥ ј ≥ потенц≥ал н≥г дор≥внюЇ:

. (15)

Ќа рис. 6 показано три корпуси споживач≥в (електродвигун≥в), €к≥ приЇднан≥ до заземлювача Rз. ѕотенц≥али на поверхн≥ грунту при замиканн≥ на корпус будь-€кого споживача фазноњ напруги розпод≥л€ютьс€ за кривою I. ѕотенц≥али ус≥х корпус≥в однаков≥, оск≥льки вони електрично зТЇднанн≥ м≥ж собою заземлювальним пров≥дником, пад≥нн€м напруги в €кому можна знехтувати. ƒл€ того, щоб визначити напругу доторканн€ Uдот необх≥дно в≥д напруги замиканн€ Uз в≥дн€ти потенц≥ал тоњ точки грунту, на €к≥й стоњть людина. якщо людина стоњть над заземлювачем то напруга доторканн€ дор≥внюЇ нулю, оск≥льки, потенц≥али рук та н≥г однаков≥ ≥ дор≥внюють потенц≥алу корпус≥в (напруз≥ замиканн€). ѕри в≥ддален≥ в≥д заземлювача напруга доторканн€ зростаЇ ≥ у людини, що доторкнулась до останнього (третього) корпуса вона стаЇ р≥вною напруз≥ замиканн€, оск≥льки в ц≥й точц≥ грунту потенц≥ал н≥г людини дор≥внюЇ нулю. “аким чином, напруга доторканн€ в межах розт≥канн€ струму Ї часткою напруги замиканн€ ≥ зменшуЇтьс€ в м≥ру наближенн€ до заземлювача. ¬ загальному випадку дл€ заземлювач≥в будь-€коњ конф≥гурац≥њ

, (16)

де б Ц коеф≥ц≥Їнт напруги доторканн€, €кий залежить в≥д форми заземлювача ≥ в≥дстан≥ в≥д нього (приймаЇтьс€ за таблицею).

Ќапруга кроку. Ћюдина, €ка опин€Їтьс€ в зон≥ розт≥канн€ струму, знаходитьс€ п≥д напругою, €кщо њњ ноги сто€ть на точках грунту з р≥зними потенц≥алами. Ќапругою кроку (кроковою напругою) називаЇтьс€ напруга м≥ж двома точками електричного кола, що знаход€тьс€ одна в≥д одноњ на в≥дстан≥ кроку (0,8 м) ≥ на €ких одночасно стоњть людина. Ќа рис. 7 наведено розпод≥л потенц≥ал≥в навколо одиночного заземлювача. Ќапруга кроку Uк визначаЇтьс€ €к р≥зниц€ потенц≥ал≥в м≥ж точками 1 та 2, на €ких сто€ть ноги людини:

Uк = ц1 Ц ц2. (17)

ќск≥льки точка 1 знаходитьс€ на в≥дстан≥ х в≥д заземлювача, то њњ потенц≥ал при нап≥всферичному заземлювач≥ дор≥внюЇ

ц1 = ≤зс/2рх. (18)

“очка 2 знаходитьс€ на в≥дстан≥ х + а, де а Ц в≥дстань кроку людини. в такому випадку њњ потенц≥ал становить

ц2 = ≤зс/2р(х + а). (19)

“од≥

. (20)

≤з формули (20) та рис. 7 видно, що напруга кроку знижуЇтьс€ в м≥ру в≥ддаленн€ в≥д точки замиканн€ на землю та при менш≥й довжин≥ кроку людини. хоча при напруз≥ кроку струм проходить через т≥ло людини по шл€ху Днога Ц ногаФ, €кий Ї менш небезпечним за ≥нш≥, однак в≥домо немало випадк≥в ураженн€ струмом, €к≥ спричинен≥ саме кроковою напругою. ¬ажк≥сть ураженн€ зростаЇ ≥з-за судомних скорочень мТ€з≥в н≥г, що призводить до пад≥нн€ людини, при цьому струм проходить по шл€ху Друка Ц ногиФ через життЇво важлив≥ органи.  р≥м того, зр≥ст людини б≥льший за довжину кроку, що обумовлюЇ б≥льшу р≥зницю потенц≥ал≥в.

” випадку обриву проводу л≥н≥њ електропередач заборон€Їтьс€ наближатис€ до м≥сц€ замиканн€ проводу на землю в рад≥ус≥ 8 м. ¬иходити ≥з зони розт≥канн€ струму необх≥дно кроками, що не перевищують довжини ступн≥. якщо необх≥дно наблизитис€ до м≥сц€ замиканн€ проводу на землю, то дл€ запоб≥ганн€ ураженн€ кроковою напругою необх≥дно вд€гнути д≥електричн≥ калош≥ чи боти.

—истеми заход≥в ≥ засоб≥в безпечноњ експлуатац≥њ електроустановок

Ѕезпечна експлуатац≥€ електроустановок забезпечуЇтьс€:

- конструкц≥Їю електроустановок;

- техн≥чними способами та засобами захисту;

- орган≥зац≥йними та техн≥чними заходами (рис. 8).

 онструкц≥€ електроустановок.  ласи електрозахисту.

 онструкц≥€ електроустановок повинна в≥дпов≥дати умовам њх експлуатац≥њ та забезпечувати захист персоналу в≥д можливого доторканн€ до рухомих та струмопров≥дних частин, а устаткуванн€ Ц в≥д потрапл€нн€ всередину сторонн≥х предмет≥в та води.

«а способом захисту людини в≥д ураженн€ електричним струмом встановлено пТ€ть клас≥в електротехн≥чних вироб≥в: 0, 0≤, ≤, ≤≤, ≤≤≤. ƒо класу 0 належать вироби, €к≥ мають робочу ≥зол€ц≥ю ≥ у €ких в≥дсутн≥ елементи дл€ заземленн€. ƒо класу 0≤ належать вироби, €к≥ мають робочу ≥зол€ц≥ю, елемент дл€ заземленн€ та пров≥д без заземлювальноњ жили дл€ приЇднанн€ до джерела живленн€. ƒо класу ≤ належать вироби, €к≥ мають робочу ≥зол€ц≥ю та елемент дл€ заземленн€. ” випадку, коли вир≥б класу ≤ маЇ пров≥д до джерела живленн€, то цей пров≥д повинен мати заземлювальну жилу та вилку ≥з заземлювальним контактом. ƒо класу ≤≤ належать вироби, €к≥ мають подв≥йну або посилену ≥зол€ц≥ю ≥ не мають елемент≥в дл€ заземленн€. ƒо класу ≤≤≤ належать вироби, €к≥ не мають внутр≥шн≥х та зовн≥шн≥х електричних к≥л з напругою вищою н≥ж 42 ¬.

—туп≥нь пило- та вологозахисту рад≥отехн≥чних (електротехн≥чних) вироб≥в у в≥дпов≥дност≥ з м≥жнародною IP класиф≥кац≥Їю.

IP XY

X Ц перша цифра Ц захист в≥д попаданн€ твердих часток та твердих предмет≥в.

0 Ц захист в≥дсутн≥й.

1 Ц захист в≥д доторканн€ до небезпечних деталей тильною стороною руки; захист в≥д попаданн€ твердих часток (“„) та твердих предмет≥в (“ѕ) розм≥ром >50мм.

2 - захист в≥д контакту з пальц€ми руки; захист в≥д попаданн€ “„ та “ѕ з розм≥рами >12мм.

3 Ц захист в≥д попаданн€ до небезпечних деталей за допомогою ≥нструменту; захист в≥д попаданн≥ “„ та “ѕ з розм≥ром >2,5мм.

4 Ц захист в≥д доторканн€ проволокою до небезпечних деталей та захист в≥д попаданн€ “ѕ з розм≥ром >1мм.

5 Ц захист в≥д попаданн€ шк≥дливого пилу.

 

Y - друга цифра - захист в≥д попаданн€ вологи.

0 Ц захист в≥дсутн≥й.

1 Ц захист в≥д часток води, €к≥ падають вертикально.

2 Ц захист в≥д бризок води, €к≥ падають п≥д кутом до 15 град. до вертикал≥.

3 - захист в≥д бризок води, €к≥ падають п≥д кутом до 60 град. до вертикал≥.

4 Ц захист в≥д бризок води в ус≥х напр€мках.

5 Ц захист в≥д вод€них струмен≥в в ус≥х напр€мках.

6 Ц повний захист в≥д бризок та вод€них струмен≥в, €к≥ под≥бн≥ до морських накат≥в.

7 Ц захист в≥д короткочасних занурень на глибину в≥д 15см до 1м.

8 Ц захист в≥д впливу води п≥д час довгострокового зануренн€ на глибину б≥льш н≥ж 1 м.


 

      «асоби та заходи безпечноњ експлуатац≥њ електроустановок      
                     
                     
   онструкц≥€ електроустановок     “ехн≥чн≥ способи та заходи захисту (“—««)     ќрган≥зац≥йн≥ та техн≥чн≥ заходи
                     
                     
  “—«« при нормальних режимах роботи електроустановок     “—«« при переход≥ напруги на нормально неструмопров≥дн≥ частини електроустановок     ≈лектрозахисн≥ засоби та запоб≥жн≥ пристосуванн€
         
                     
  ≤зол€ц≥€ струмопров≥дних частин     «ахисне заземленн€     ≤золювальн≥ електрозахисн≥ засоби
         
                     
  «абезпеченн€ недос€жност≥ не≥зольованих струмопров≥дних частин     «ахисне зануленн€     ќгорджувальн≥ електрозахисн≥ засоби
         
                     
  ѕопереджувальна сигнал≥зац≥€     «ахисне вимиканн€     «апоб≥жн≥ електрозахисн≥ засоби та пристосуванн€
         
                     
  ћала напруга                
                 
                     
  ≈лектричний под≥л мереж                
                 
                     
  ¬ир≥внюванн€ потенц≥ал≥в                
                 

 

–ис. 8.  ласиф≥кац≥€ засоб≥в та заход≥в безпечноњ експлуатац≥њ електроустановок


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 535 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

519 - | 542 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.