Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ехн≥чн≥ способи та засоби захисту при переход≥ напруг на нормально неструмопров≥дн≥ частини електроустановок
«ахисне заземленн€ застосовують у мережах з напругою до 1000 ¬ з ≥зольованою нейтраллю та в мережах напругою вище 1000 ¬ з будь-€ким режимом нейтрал≥ джерела живленн€ (рис. 11).

«ахисне заземленн€ Ц це навмисне електричне зТЇднанн€ ≥з землею або з њњ екв≥валентом металевих нормально не струмопров≥дних частин, €к≥ можуть опинитис€ п≥д напругою. ѕризначенн€ захисного заземленн€ пол€гаЇ в тому, щоб у випадку по€ви напруги на металевих конструктивних частинах електроустаткуванн€ забезпечити захист людини в≥д ураженн€ електричним струмом при њњ доторканн≥ до таких частин.

ѕринцип д≥њ захисного заземленн€ в мережах з ≥зольованою нейтраллю пол€гаЇ в зменшен≥ до безпечних значень напруги доторканн€ та кроку, зумовлених замиканн€м на корпус. ÷е дос€гаЇтьс€ зменшенн€м потенц≥алу на корпус≥ заземленого устаткуванн€, а також вир≥внюванн€м потенц≥ал≥в, тобто п≥двищенн€м потенц≥алу основи до потенц≥алу заземленого устаткуванн€.

¬ електроустановках напругою вище 1000 ¬ з ефективно заземленою нейтраллю замиканн€ на корпус завд€ки на€вност≥ захисного заземленн€ перетворюЇтьс€ на коротке замиканн€. ѕри цьому спрацьовуЇ максимальний струм≥в захист ≥ пошкоджена д≥л€нка електроустановки вимикаЇтьс€.

якщо корпус устаткуванн€ Ї незаземленим ≥ в≥дбулос€ замиканн€ нього одн≥Їњ ≥з фаз, то доторканн€ до такого корпуса р≥внозначно доторканню до фази. якщо ж корпус електрично зТЇднаний ≥з землею, то в≥н опинитьс€ п≥д напругою замиканн€ , а людина, €ка доторкаЇтьс€ до такого корпуса, зг≥дно з формулою 16 потрапл€Ї п≥д напругу доторканн€ . —трум, €кий пройде через людину, в такому випадку визначаЇтьс€ ≥з р≥вн€нн€:

, (21)

зв≥дки видно, що чим меншими Ї значенн€ Rз та б, тим менший струм пройде через т≥ло людини, €ка стоњть на земл≥ ≥ доторкаЇтьс€ до корпуса устаткуванн€.

«аземлювальним пристроЇм називають сукупн≥сть конструктивно обТЇднаних заземлювальних пров≥дник≥в та заземлювача. «аземлювач Ц пров≥дник або сукупн≥сть електрично зТЇднаних пров≥дник≥в, €к≥ перебувають у контакт≥ ≥з землею, або њњ екв≥валентом. «аземлювач≥ бувають природн≥ та штучн≥. як природн≥ заземлювач≥ використовують електропров≥дн≥ частини буд≥вельних ≥ виробничих конструкц≥й, а також комун≥кац≥й, €к≥ мають над≥йний контакт ≥з землею (водог≥нн≥ та канал≥зац≥йн≥ трубопроводи, фундаменти буд≥вель ≥ т.п.). ƒл€ штучних заземлювач≥в використовують сталев≥ труби д≥аметром 35 Ц 50 мм (товщина ст≥нок не менше 3,5 мм) та кутники (40×40 та 60×60 мм) довжиною 2,5 Ц 3,0 м, а також сталев≥ прути д≥аметром не менше н≥ж 10 мм та довжиною до 10 м. ¬ б≥льшост≥ випадк≥в штучн≥ вертикальн≥ заземлювач≥ знаход€тьс€ у земл≥ на глибин≥ h = 0,5 Ц 0,8 м (рис. 12). ¬ертикальн≥ заземлювач≥ зТЇднують м≥ж собою штабою з поперечним перер≥зом не менше н≥ж 4×12 мм або прутком з д≥аметром не менше н≥ж 6 мм за допомогою зварюванн€. ѕриЇднанн€ заземлювального пров≥дника до корпуса устаткуванн€ зд≥йснюЇтьс€ зваркою або болтами.

ќбТЇкти, що п≥дл€гають заземленню приЇднуютьс€ до маг≥страл≥ заземленн€ виключно паралельно за допомогою окремого пров≥дника (рис. 13).

«алежно в≥д розташуванн€ заземлювач≥в стосовно устаткуванн€, що п≥дл€гаЇ заземленню, розр≥зн€ють виносне (зосереджене) та контурне (розпод≥лене) заземленн€. ѕеревага виносного заземленн€ (рис. 13, а) пол€гаЇ в тому, що можна вибрати м≥сце розташуванн€ заземлювач≥в з найменшим опором грунту (земл≥). «аземлювач≥ контурного заземленн€ (рис. 13, б) розташовують безпосередньо б≥л€ периметра (контура) д≥льниц≥, на €к≥й знаходитьс€ заземлювальне устаткуванн€. ÷е дозвол€Ї вир≥вн€ти потенц≥али всередин≥ контура, а в≥дтак Ц знизити напругу доторканн€ та кроку. “ому б≥льш ефективним з точки зору електробезпеки Ї контурне заземленн€.

ѕравила улаштуванн€ електроустановок (ѕ”≈) обмежують найб≥льш≥ опори заземленн€:

Х дл€ електроустановок напругою до 1000 ¬:

- при сумарн≥й потужност≥ генератор≥в або трансформатор≥в в мереж≥ живленн€ не б≥льше 100к¬т або 100 к¬ј Ц 10 ќм;

- в ≥нших випадках Ц 4 ќм;

Х дл€ електроустановок напругою вище 1000 ¬:

- при ефективно заземлен≥й нейтрал≥ мереж≥ живленн€ (напругах 110 к¬ та вище ≥ великих струмах замиканн€ на землю) Ц 0,5 ќм;

- при ≥зольован≥й нейтрал≥ мереж≥ живленн€ (напругах до 35 к¬ включно) та умов≥, що заземлювач використовуЇтьс€ т≥льки дл€ електроустановок напругою вище 1000 ¬ Ц ≤ 10 ќм;

- те ж саме, але при умов≥, що заземлювач використовуЇтьс€ одночасно дл€ електроустановок напругою до 1000 ¬ Ц ; при цьому приймаЇтьс€ найменший розрахунковий оп≥р або потр≥бний дл€ електроустановок напругою до 1000 ¬.

¬≥дпов≥дно до ѕ”≈ захисне заземленн€ належить виконувати:

І при напруз≥ зм≥нного струму 380 ¬ ≥ вище та 440 ¬ ≥ вище дл€ пост≥йного струму Ц у вс≥х електроустановках;

І при ном≥нальних напругах зм≥нного струму вище 42 ¬ та пост≥йного струму вище 110 ¬ Ц лише в електроустановках, що знаход€тьс€ в прим≥щенн€х з п≥двищеною небезпекою, особливо небезпечних, а також у зовн≥шн≥х електроустановках;

І при будь-€к≥й напруз≥ зм≥нного та пост≥йного струму Ц у вибухонебезпечних установках.

¬ процес≥ експлуатац≥њ електроустановок можливе порушенн€ ц≥л≥сност≥ заземлювальних пров≥дник≥в та п≥двищенн€ опору заземленн€ вище норми. “ому ѕ”≈ передбачено проведенн€ в≥зуального контролю (огл€ду) ц≥л≥сност≥ заземлювальних пров≥дник≥в та вим≥рюванн€ опору заземленн€. “ак≥ вим≥рюванн€ провод€ть, €к правило, при найменш≥й пров≥дност≥ грунту: л≥том Ц при найб≥льшому висиханн≥ чи зимою Ц при найб≥льшому промерзанн≥ грунту. ¬им≥рюванн€ опору заземленн€ належить проводити п≥сл€ монтажу електроустановки, п≥сл€ њњ ремонту чи реконструкц≥њ, а також не р≥дше одного разу на р≥к.

«ануленн€. «аземленн€ корпус≥в електрообладнанн€, що споживаЇ електроенерг≥ю в≥д мереж≥ напругою до 1000 ¬ з глухозаземленою нейтраллю джерела, неефективне, бо при замиканн≥ фази на корпус напруга на ньому в≥дносно земл≥ дос€гаЇ значенн€ б≥льшого чи р≥вного половин≥ фазного, а струм замиканн€ на землю недостатн≥й дл€ спрацьовуванн€ максимального струмового захисту. “ому в таких мережах застосовуЇтьс€ зануленн€ корпус≥в електроустаткуванн€.

«ануленн€ Ц це навмисне електричне зТЇднанн€ з нульовим захисним пров≥дником металевих нормально неструмопров≥дних частин, €к≥ можуть опинитис€ п≥д напругою.

Ќульовий захисний пров≥дник Ц це пров≥дник, €кий зТЇднуЇ частини, що п≥дл€гають зануленню, з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки джерела струму або њњ екв≥валентом.

ѕринцип д≥њ зануленн€ пол€гаЇ в перетворен≥ замиканн€ фази на корпус в однофазне коротке замиканн€, тобто замиканн€ м≥ж фазним ≥ нульовим пров≥дниками, з метою одержанн€ великого струму, здатного забезпечити спрацьовуванн€ максимального струмового захисту. ¬насл≥док цього електроустановка автоматично вимикаЇтьс€ апаратом захисту в≥д струм≥в короткого замиканн€. —ила цього струму обумовлюЇтьс€ фазною напругою та повним опором ланцюга короткого замиканн€ (петл€ фаза Ц нуль) ≥ визначаЇтьс€ за формулою:

, (22)

де R‘ Ц активний оп≥р фазного пров≥дника, ќм; R0 Ц активний оп≥р нульового пров≥дника, ќм; L‘ Ц ≥ндуктивн≥сть фазного пров≥дника, √н; L0 Ц ≥ндуктивн≥сть нульового пров≥дника, √н; Z“ - розрахунковий оп≥р трансформатора, ќм.

ƒл€ зменшенн€ небезпеки ураженн€ струмом, €ка виникаЇ внасл≥док обриву нульового пров≥дника, влаштовують (багатократно) додаткове заземленн€ нульового пров≥дника Rд (рис. 14).

” схем≥ без повторного заземленн€ нульового пров≥дника потенц≥ал в≥дносно земл≥ корпуса пошкодженого обладнанн€, €кщо зневажати опором трансформатора та ≥ндуктивним опором петл≥ фаза Ц нуль, при замиканн≥ фази на корпус визначаЇтьс€ залежн≥стю:

, (23)

а при на€вност≥ повторного заземленн€ нульового пров≥дника:

. (24)

” випадку обриву нульового пров≥дника м≥ж джерелом живленн€ та пошкодженим електрообладнанн€м потенц≥ал корпуса в≥дносно земл≥, €кщо немаЇ повторного заземленн€ нульового пров≥дника, дор≥внюЇ фазн≥й напруз≥ цк = U‘, а при на€вност≥ повторного заземленн€:

. (25)

“аким чином, повторне заземленн€ нульового пров≥дника в пер≥од замиканн€ фази на корпус знижуЇ напругу доторканн€ до зануленого електрообладнанн€ €к при справн≥й схем≥, так ≥ у випадку обриву нульового пров≥дника.

—трум, що прот≥каЇ через т≥ло людини, €ка доторкаЇтьс€ до корпуса пошкодженоњ електроустановки, визначаЇтьс€ за формулою:

. (26)

ƒо схеми зануленн€ ѕ”≈ предТ€вл€ють так≥ вимоги:

1. струм однофазного короткого замиканн€ повинен перевищувати не менш н≥ж в 3 рази ном≥нальний струм плавкоњ вставки або струм спрацьовуванн€ розщ≥плювача автоматичного вимикача ≥з зворотною залежною характеристикою. ѕри захист≥ мереж≥ автоматичними вимикачами, €к≥ мають т≥льки електромагн≥тний розщ≥плювач, кратн≥сть струму приймаЇтьс€ 1,1; при в≥дсутност≥ заводських даних коеф≥ц≥Їнт приймаЇтьс€ 1,4 дл€ автомат≥в з ном≥нальним струмом до 100 ј, дл€ ≥нших Ц 1,25.

2. повна пров≥дн≥сть нульового пров≥дника у вс≥х випадках повинна бути не менше 50% пров≥дност≥ фазного пров≥дника.

3. щоб забезпечити безперервн≥сть кола зануленн€, заборон€Їтьс€ встановленн€ в нульовий пров≥дник запоб≥жник≥в та вимикач≥в. ¬ин€ток допускаЇтьс€ т≥льки в тому випадку, коли вимикач разом ≥з нульовим пров≥дником розмикаЇ й ус≥ фазн≥ пров≥дники.

4. оп≥р заземлюючого пристрою, до €кого приЇднуютьс€ нейтрал≥ джерел живленн€ (робоче заземленн€ R0), не може перевищувати значень, €к≥ наведен≥ в табл. 5. ц≥ опори повинн≥ забезпечуватись з урахуванн€м використанн€ природних заземлювач≥в, а також заземлювач≥в повторних заземлень нульового пров≥дника пов≥тр€них л≥н≥й електропередач≥ до напругою 1000 ¬ при к≥лькост≥ л≥н≥й, що в≥дход€ть, не менше двох. јле при цьому повинн≥ передбачатис€ ≥ штучн≥ заземлювач≥ з опором, значенн€ €ких не повинн≥ перевищувати дан≥, наведен≥ в табл. 5.

“аблиц€ 5

 

Ќапруга мереж≥, ¬ Ќайб≥льш≥ допустим≥ опори заземлюючих пристроњв, ќм
«аземлень нейтрал≥ трансформатор≥в, R0 ѕовторних заземлень нульового пров≥дника, Rд
≈кв≥валентне (з урахуванн€м природних заземлювач≥в ≥ повторних заземлень нульового пров≥дника ¬ тому числ≥ лише штучних заземлень ≈кв≥валентний оп≥р вс≥х повторних заземлень ¬ тому числ≥ оп≥р кожного повторного заземленн€
660/380 380/220 220/127        

 

ѕрим≥тка. якщо питомий оп≥р с земл≥ б≥льший 100 ќмХм, допускаЇтьс€ зб≥льшувати указаний в таблиц≥ оп≥р в 0,01Хс раз, але не б≥льш н≥ж дес€тикратно.

5. ѕовторне заземленн€ нульового пров≥дника повинне виконуватись на к≥нц€х пов≥тр€них л≥н≥й або в≥дгалужень довжиною б≥льше 200 м, а також на вводах пов≥тр€них л≥н≥й у прим≥щенн€, електроустановки €ких п≥дл€гають зануленню.

6. загальний оп≥р заземлюючих пристроњв вс≥х повторних заземлень нульового пров≥дника ≥ кожного повторного заземленн€ не повинен перевищувати значень, наведених в табл. 5.

—л≥д зазначити, що одночасне заземленн€ та зануленн€ корпус≥в електроустановок значно п≥двищуЇ њх електробезпеку.

«ахисне вимиканн€ застосовуЇтьс€, €к основний або додатковий зас≥б, €кщо безпека не може бути забезпечена шл€хом влаштуванн€ заземленн€, або ≥ншими способами захисту.

«ахисне вимиканн€ Ц це швидкод≥ючий захист, €кий забезпечуЇ автоматичне вимкненн€ електроустановки (не б≥льше н≥ж 0,2 с) при виникненн≥ в н≥й небезпеки ураженн€ струмом.

≤снуЇ багато схем захисного вимиканн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 669 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2250 - | 1977 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.