Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬идача прац≥вникам спецод€гу, спецвзутт€, ≥нших засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту
¬≥дпов≥дно до ст. 8 «акону ”крањни "ѕро охорону прац≥" та ст. 163  «пѕ” на роботах ≥з шк≥дливими ≥ небезпечними умовами прац≥, а також роботах, пов'€заних ≥з забрудненн€м або неспри€тливими температурними умовами, роб≥тникам ≥ службовц€м видаютьс€ безплатно в≥дпов≥дно до норм спец≥альний од€г, спец≥альне взутт€ та ≥нш≥ засоби ≥ндив≥дуального захисту («≤«). Ќаказом ƒержнагл€дохоронпрац≥ в≥д 29.10. 1996 р. N 170 затверджене ѕоложенн€ про пор€док забезпеченн€ прац≥вник≥в спец≥альним од€гом, спец≥альним взутт€м та ≥ншими засобами ≥ндив≥дуального захисту, зг≥дно €кого «≤« видаютьс€ прац≥вникам тих профес≥й та посад, що передбачен≥ “иповими галузевими нормами безкоштовноњ видач≥ прац≥вникам спец≥ального од€гу, спец≥ального взутт€ та ≥нших засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту, або в≥дпов≥дними галузевими нормами, що введен≥ на п≥дстав≥ типових. «≤« видаютьс€ прац≥вникам зг≥дно з встановленими нормами ≥ строками нос≥нн€ незалежно в≥д форм власност≥ та галуз≥ виробництва, до €коњ в≥днос€тьс€ ц≥ виробництва, цехи, д≥льниц≥ та види роб≥т.

« врахуванн€м специф≥ки виробництва, вимог технолог≥чних процес≥в ≥ нормативних акт≥в з охорони прац≥, за узгодженн€м з представниками профсп≥лкових орган≥в, за р≥шенн€м трудового колективу п≥дприЇмства прац≥вникам може видаватис€ спецод€г, спецвзутт€ та ≥нш≥ засоби ≥ндив≥дуального захисту понад передбачен≥ норми.

«≤«, що видаютьс€ прац≥вникам, повинн≥ в≥дпов≥дати характеру ≥ умовам њхнього застосуванн€ ≥ забезпечувати безпеку прац≥. «≤«, що надход€ть на п≥дприЇмство, обовС€зково перев≥р€ютьс€ на њх в≥дпов≥дн≥сть вимогам стандарт≥в та техн≥чних умов, дл€ чого створюЇтьс€ ком≥с≥€ з представник≥в адм≥н≥страц≥њ, профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ та уповноваженого з охорони прац≥ трудового колективу п≥дприЇмства. ” випадку нев≥дпов≥дност≥ «≤« вимогам нормативно-техн≥чноњ документац≥њ роботодавець у встановленому пор€дку подаЇ рекламац≥њ постачальникам з застосуванн€м заход≥в майновоњ в≥дпов≥дальност≥.

«≤«, що видаютьс€ прац≥вникам, Ї власн≥стю п≥дприЇмства, обл≥ковуютьс€ €к ≥нвентар ≥ п≥дл€гають обов'€зковому поверненню при: зв≥льненн≥, переведенн≥ на тому ж п≥дприЇмств≥ на ≥ншу роботу, дл€ €коњ видан≥ засоби не передбачен≥ нормами, а також по зак≥нченн≥ строк≥в њх нос≥нн€ зам≥сть одержуваних нових.

ѕ≥д час виконанн€ роботи прац≥вники зобов'€зан≥ використовувати за призначенн€м ≥ бережливо ставитись до виданих в њх користуванн€ «≤«. –оботодавець не повинен допускати до роботи прац≥вник≥в без встановлених нормами засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту, а також в несправному, нев≥дремонтованому, забрудненому спец≥альному од€з≥ ≥ спец≥альному взутт≥ та ≥нших засобах ≥ндив≥дуального захисту.

–оботодавець при видач≥ прац≥вникам таких засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту, €к респ≥ратори, протигази, самор€т≥вники, запоб≥жн≥ по€си, електрозахисн≥ засоби, накомарники, каски, повинен проводити навчанн€ ≥ перев≥рку знань прац≥вник≥в щодо правил користуванн€ ≥ найпрост≥ших способ≥в перев≥рки придатност≥ цих засоб≥в, а також тренуванн€ щодо њх застосуванн€.

–оботодавець зобов'€заний забезпечити регул€рне, в≥дпов≥дно до встановлених строк≥в, випробуванн€ ≥ перев≥рку придатност≥ засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту (респ≥ратор≥в, протигаз≥в, самор€т≥вник≥в, запоб≥жних по€с≥в, електрозахисних засоб≥в, накомарник≥в, касок), а також своЇчасну зам≥ну ф≥льтр≥в, скл€них деталей та ≥нших частин, захисн≥ властивост≥ €ких пог≥ршились. ѕ≥сл€ перев≥рки на «≤« повинна бути зроблена в≥дм≥тка (клеймо, штамп) про терм≥н наступного випробуванн€.

–оботодавець зобов'€заний орган≥зувати належний догл€д за засобами ≥ндив≥дуального захисту.

“рудов≥ спори з питань видач≥ ≥ користуванн€ спец≥альним од€гом, спец≥альним взутт€м та ≥ншими засобами ≥ндив≥дуального захисту розгл€даютьс€ ком≥с≥€ми по трудових спорах.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 650 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

761 - | 586 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.