Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до м≥сць виконанн€ poбiт
¬иб≥р м≥сц€ виконанн€ вантажно-розвантажувальних роб≥т пови≠нен в≥дпов≥дати вимогам сан≥тарних норм та ≥нш≥й нормативно-техн≥чн≥й документац≥њ. ¬≥дпов≥дно до √ќ—“ 12.3.009-76* (—“ —≈¬ 3518-81) м≥сц€ виконанн€ вантажно-розвантажувальних роб≥т розташовуютьс€ на спец≥ально в≥дведен≥й територ≥њ з твердим та р≥вним покритт€м. ƒопускаЇтьс€ виконанн€ цих роб≥т на площадках з твердим грунтом, €кий здатний сприймати проектне навантаженн€ п≥д вантаж≥в та п≥дйомних та транспортних машин.

–озм≥ри та покритт€ площадок дл€ вантажно-розвантажувальних роб≥т зг≥дно ≥з —Ќиѕ III 4-80 мають в≥дпов≥дати проекту виконанн€ роб≥т. ѕ≥д'њздн≥ шл€хи до площадок (пункт≥в) повинн≥ мати тверде покритт€ i утримуватис€ у справному стан≥. ” м≥сц€х перетину п≥д'њздними шл€хами канав, траншей та зал≥зничних кол≥й влаштовуютьс€ настили та мости дл€ перењзд≥в.

ћ≥сц€ виконанн€ вантажно-розвантажувальних роб≥т повинн≥ мати достатнЇ осв≥тленн€. ” тих випадках коли при осв≥тленн≥ в≥дкритого простору площею б≥льше 5 тис. м2 неможливо розташувати звичайн≥ св≥тильники над поверхнею, €ка осв≥тлюЇтьс€, застосовуЇтьс€ прожекторне осв≥тленн€. ќсновними типами прожектор≥в дл€ осв≥тленн€ в≥дкритих площ Ї прожектори заливного св≥тла типу ѕ«—-45, ѕ«—-35, ѕ«—-25 з лампами розжарюванн€ потужн≥стю 1000, 500-300 та 150 ¬т в≥дпов≥дно. ќстанн≥м часом широко застосовують осв≥тлювальн≥ засоби у вигл€д≥ прожектор≥в iз ртутними дуговими лампами ƒ–Ћ, що мають високу св≥тлов≥ддачу (лм/¬т). як прожектори ближньоњ д≥њ поза прим≥щенн€ми використовують лампи iз дзеркальними в≥дбивачами потужн≥стю до 5000 ¬т.

ѕри виконанн≥ вантажно-розвантажувальних роб≥т у буд≥вл€х вм≥ст шк≥дливих газ≥в, пари та пилу у пов≥тр≥ робочоњ зони не повинен перевищувати √ƒ  за √ќ—“ 12.1.005-88.

—пособи складуванн€ вантаж≥в мають забезпечувати ст≥йк≥сть штабел≥в, пакет≥в та вантаж≥в, що знаход€тьс€ у них, можлив≥сть механ≥зованого розбиранн€ штабел€ та п≥дн≥манн€ вантажу нав≥сними зах≠ватами п≥дн≥мально-транспортного обладнанн€, безпеку працюючих на штабел≥ або б≥л€ нього, можлив≥сть застосуванн€ та нормального функц≥онуванн€ засоб≥в захисту працюючих ≥ пожежноњ техн≥ки, циркул€ц≥йно пов≥тр€них поток≥в за природноњ або штучноњ вентил€ц≥њ закритих склад≥в, дотриманн€ вимог до охоронних зон л≥н≥њ електропередач, до вузл≥в ≥нженерних комун≥кац≥њ та енергопостачанн€.

Ќе допускаЇтьс€ перебуванн€ та пересуванн€ транспортних засоб≥в ≥ людей у зон≥ можливого пад≥нн€ вантажу п≥д час навантажуванн€ та розвантажуванн€ iз рухомого складу, а також при перем≥щенн≥ вантаж≥в п≥дн≥мально-транспортним обладнанн€м.

ѕор€док складуванн€ та збер≥ганн€ матер≥ал≥в, вироб≥в, прилад≥в та обладнанн€ регламентуЇтьс€ —Ќиѕ III 4-80.

—кладуванн€ матер≥ал≥в та обладнанн€ на в≥дкритих складах виконуЇтьс€ за розробленими та затвердженими технолог≥чними картами ≥з зазначенн€м на них м≥сць i розм≥р≥в складуванн€, а також розм≥р≥в проход≥в. “ехнолог≥чна карта складуванн€ виконуЇтьс€ у вигл€д≥. плану складу, на €кому позначен≥ м≥сц€ та розм≥ри штабел≥в вантаж≥в, проходи дл€ людей, п≥д'њздн≥ шл€хи зал≥зничного та автомоб≥льного транспорту, коли рейкових кран≥в (козлових, мостових, баштових) та зони д≥њ кран≥в, м≥сц€ встановленн€ стр≥лових самох≥дних кран≥в, транспорту п≥д навантажуванн€ або розвантажуванн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 467 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2027 - | 1963 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.