Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги дл€ промислових п≥дприЇмств та виробничих прим≥щень
–озм≥щенн€ територ≥њ п≥дприЇмства. «г≥дно вимог —Ќ 245-71 (У—анитарные нормы проектировани€ промышленных предпри€тийФ) та ƒ—Ќ 173-96 (Уƒержавн≥ сан≥тарн≥ правила плануванн€ та забудови населених пункт≥вФ) промислов≥ п≥дприЇмства розм≥щують на територ≥њ населених пункт≥в у спец≥ально вид≥лених промислових районах або за межами населених пункт≥в на де€к≥й в≥дстан≥ в≥д них (в залежност≥ в≥д викиду шк≥дливих речовин).

ѕлануванн€ територ≥њ п≥дприЇмств. √енеральн≥ плани промислових п≥дприЇмств розробл€ютьс€ у в≥дпов≥дност≥ до сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних вимог та вимог безпеки прац≥ ≥ пожежноњ безпеки. ѕри цьому враховуютьс€ так≥ чинники €к природне пров≥трюванн€ та осв≥тленн€. ѕлощадка промислового п≥дприЇмства повинна мати в≥дносно р≥вну поверхню ≥ нахил до 0,002% дл€ стоку поверхневих вод.

«а функц≥ональним призначенн€м площадка п≥дприЇмства розд≥л€Їтьс€ на зони: перед заводську (за межами огорож≥ чи умовноњ меж≥ п≥дприЇмства), виробничу, п≥дсобну ≥ складську.

«абудова промисловоњ площадки може бути суц≥льною або окремо розм≥щеними буд≥вл€ми, одно - або багатоповерховими. «аборон€Їтьс€ суц≥льна забудова ≥з замкненим внутр≥шн≥м двором, бо в цьому випадку пог≥ршуЇтьс€ пров≥трюванн€ та натуральне осв≥тленн€ буд≥вель.

—ан≥тарн≥ розриви м≥ж буд≥вл€ми, що осв≥тлюютьс€ через в≥конн≥ прор≥зи, приймаютьс€ не менше найб≥льшоњ висоти до верху карнизу буд≥вель, що розм≥щен≥ напроти.

¬иробнич≥ та складськ≥ прим≥щенн€ можуть мати будь-€ку форму та розм≥ри, зумовлен≥ виробничими вимогами, але, виход€чи з сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних умов (осв≥тленн€, вентил€ц≥€), найб≥льш доц≥льн≥ буд≥вл≥, що мають форму пр€мокутника.  онструкц≥€ виробничих буд≥вель, число поверх≥в та площа обумовлюютьс€ технолог≥чними процесами, категор≥Їю вибухопожежонебезпеки, на€вн≥стю шк≥дливих та небезпечних фактор≥в.

÷ентральних вх≥д на територ≥ю п≥дприЇмства сл≥д передбачати з боку основного п≥дходу чи п≥дТњзду прац≥вник≥в. “еритор≥€ п≥дприЇмства повинна мати впор€дкован≥ п≥шох≥дн≥ дор≥жки (тротуари) в≥д центрального та додаткових прох≥дних пункт≥в до вс≥х буд≥вель ≥ споруд. ƒо буд≥вель ≥ споруд по ус≥й њх довжин≥ маЇ передбачатись п≥дТњзд пожежних автомоб≥л≥в. ƒо буд≥вель передбачаЇтьс€ п≥дв≥д мереж електроенерг≥њ, водопостачанн€ та канал≥зац≥њ.

“еритор≥€ п≥дприЇмства маЇ бути озеленена, площа цих д≥л€нок повинна складати не менше 10% площ≥ п≥дприЇмства.

¬имоги до виробничих прим≥щень. ¬иб≥р типу прим≥щенн€ визначаЇтьс€ технолог≥чним процесом та можлив≥стю боротьби з шумом, в≥брац≥Їю ≥ забрудненн€м пов≥тр€. ¬иробнич≥ прим≥щенн€ в≥дпов≥дно до вимог чинних норматив≥в мають бути забезпечен≥ достатн≥м природним осв≥тленн€м. ќбовТ€зковим Ї €вл€Їтьс€ також улаштуванн€ ефективноњ за еколог≥чними ≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чними показниками вентил€ц≥њ.

¬исота виробничих прим≥щень повинна бути не менше 3,2 м, а обТЇм ≥ площа Ц 15 м3 та 4,5 м2 в≥дпов≥дно на кожного прац≥вника (дл€ користувач≥в компТютер≥в на одного працюючого повинно бути не менше: площ≥ - 6 м2 ≥ обТЇму - 20 м3).

ѕрим≥щенн€ чи д≥льниц≥ виробництв з надлишками тепла, а також з≥ значними вид≥ленн€ми шк≥дливих газ≥в, пару чи пилу сл≥д, €к правило, розм≥щувати б≥л€ зовн≥шн≥х ст≥н буд≥вель, а у багатоповерхових буд≥вл€х Ц на верхн≥х поверхах.

ѕ≥длога на робочих м≥сц€х маЇ бути р≥вною, теплою, щ≥льною та ст≥йкою до удар≥в, мати неслизьку та зручну дл€ очистки поверхню; бути ст≥йкою до д≥њ х≥м≥чних речовин ≥ не вбирати њх.

—т≥ни виробничих та побутових прим≥щень мають в≥дпов≥дати вимогам шумо- ≥ теплозахисту; легкому п≥ддаватись прибиранню та миттю; мати покритт€, що виключаЇ можлив≥сть поглиненн€ чи осадженн€ отруйних речовин (керам≥чна плитка, ол≥йна фарба).

ѕрим≥щенн€, де розм≥щен≥ виробництва з вид≥ленн€м шк≥дливих та агресивних речовин (кислоти, луги, ртуть, бензол, сполуки свинцю та ≥н.), повинн≥ мати ст≥ни, стелю та конструкц≥њ, виконан≥ ≥ оздоблен≥ так, щоб попереджувалась сорбц≥€ (ос≥данн€) цих речовин та забезпечувалась можлив≥сть очищенн€ та митт€ цих поверхонь.

” прим≥щенн€х з великим вид≥ленн€м пилу (шл≥фуванн€, заточка тощо) сл≥д передбачити прибиранн€ за допомогою пилосос≥в чи г≥дрозмиванн€.

 ол≥р ≥нтерТЇр≥в прим≥щень маЇ в≥дпов≥дати вимогам техн≥чноњ естетики.

¬имоги до допом≥жних прим≥щень та буд≥вель. ƒо допом≥жних в≥днос€тьс€ прим≥щенн€ та буд≥вл≥ адм≥н≥стративн≥, сан≥тарно-побутов≥, громадського харчуванн€, охорони здоровТ€, культурного обслуговуванн€, конструкторських бюро, дл€ учбових зан€ть та громадських орган≥зац≥й.

ƒопом≥жн≥ прим≥щенн€ р≥зного призначенн€ сл≥д розм≥щувати в одн≥й буд≥вл≥ з виробничими прим≥щенн€ми або прибудовах до них у м≥сц€х з найменшим впливом шк≥дливих фактор≥в, а €кщо таке розм≥щенн€ неможливе, то њх можна розм≥щувати ≥ в окремих буд≥вл€х.

¬исота поверх≥в окремих буд≥вель, прибудов чи вбудов маЇ бути не меншою 3,3 м, висота в≥д п≥длоги до низу перекрить Ц 2,2 м, а у м≥сц€х нерегул€рного переходу людей Ц 1,8 м. ¬исота допом≥жних прим≥щень, що розм≥щен≥ у виробничих буд≥вл€х, маЇ бути не меншою 2,4 м.

ѕлоща допом≥жних прим≥щень маЇ бути не меншою н≥ж 4м2 на одне робоче м≥сце у к≥мнат≥ управл≥нь ≥ 6 м2 - у конструкторських бюро; 0,9 м2 на одне м≥сце в зал≥ нарад; 0,27 м2 на одного сп≥вроб≥тника у вестибул€х та гардеробних.

ƒо групи сан≥тарно-побутових прим≥щень вход€ть: гардеробн≥, душов≥, туалети, к≥мнати дл€ вмиванн€ та пал≥нн€, прим≥щенн€ дл€ знешкодженн€, суш≥нн€ та знепилюванн€ робочого од€гу, прим≥щенн€ дл€ особистоњ г≥г≥Їни ж≥нок та годуванн€ немовл€т, прим≥щенн€ дл€ об≥гр≥ванн€ прац≥вник≥в. ” сан≥тарно-побутових прим≥щенн€х п≥длоги мають бути вологост≥йкими, з неслизькою поверхнею, св≥тлих тон≥в, ст≥ни та перегородки Ц облицьован≥ вологост≥йким, св≥тлих тон≥в матер≥алами на висоту 1,8 м.

¬ гардеробних прим≥щенн€х дл€ збер≥ганн€ од€гу мають бути шафи розм≥рами: висота 1650 мм, ширина 250Е400 мм, глибина 300 мм.  ≥льк≥сть шаф маЇ в≥дпов≥дати списков≥ к≥лькост≥ прац≥вник≥в.

ќц≥нка умов прац≥ за шк≥дливими факторами та оц≥нка њх в≥дпов≥дност≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чним вимогам. јнал≥з та проф≥лактика профес≥йних захворювань в галуз≥.

ѕроф≥лактика виробничого травматизму та профес≥йноњ захворюваност≥: техн≥чн≥ Ц удосконаленн€ технолог≥чного устаткуванн€, сертиф≥кац≥€ та стандартизац≥€ обладнанн€ ≥ технолог≥чних процес≥в, огородженн€ небезпечних зон, тепло≥зол€ц≥€, контрольно-вим≥рювальн≥ пристроњ та пристроњ безпеки, розташуванн€ виробничого обладнанн€; засоби ≥ндив≥дуального захисту; орган≥зац≥йн≥ Ц навчанн€ прац≥вник≥в з питань охорони прац≥, державний нагл€д ≥ громадський контроль за дотриманн€м вимог з охорони прац≥, стимулюванн€ охорони прац≥, забезпеченн€ працюючих засобами ≥ндив≥дуального захисту.

« метою комплексноњ оц≥нки умов прац≥ Ц з урахуванн€м ф≥з≥олог≥чних ≥ г≥г≥Їн≥чних умов прац≥,  ињвським ≥нститутом медицини прац≥ розроблена ≥ затверджена ≥ затверджена наказом ћ≥н≥стра охорони здоровТ€ ”крањни є382 в≥д 31 грудн€ 1997 р. г≥г≥Їн≥чна класиф≥кац≥€ заснована на принцип≥ диференц≥ац≥њ умов прац≥ залежно в≥д фактично д≥ючих р≥вн≥в фактор≥в виробничого середовища ≥ трудового процесу пор≥вн€но з сан≥тарними нормами, правилами, г≥г≥Їн≥чними нормативами, а також можливим впливом њх на стан здоровТ€ працюючих.

¬она призначена дл€: г≥г≥Їн≥чноњ оц≥нки ≥снуючих умов та характеру прац≥ на робочих м≥сц€х; сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чноњ паспортизац≥њ стану виробничих обТЇкт≥в; сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чноњ паспортизац≥њ стану виробничих п≥дприЇмств; встановленн€ пр≥оритетност≥ в проведенн≥ оздоровчих заход≥в; розробки рекомендац≥й дл€ профв≥дбору, профпридатност≥; створенн€ банку даних про умови прац≥ на р≥вн≥ п≥дприЇмства, району, м≥ста, рег≥ону, крањни.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 542 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1949 - | 1821 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.