Лекции.Орг

Поиск:
Середньовічна філософія
 

 

Грецька філософія сформувалася на ґрунті античного рабовласницького суспільства. Філософська думка Середньовіччя належить до епохи феодалізму (V-XV століття). Проте не слід вважати, що перехід від одного суспільного устрою до іншого відбувся раптово. Період формування нового типу суспільного устрою був досить тривалим. Хоча найчастіше початок Середньовіччя пов’язують із падінням Західної Римської імперії (476 р.), такий зв’язок дуже умовний. Завоювання Риму не могло відразу змінити ні соціально-економічних відносин, ні життєвого устрою, ні релігійних переконань, ні філософських учень даної епохи. Період становлення середньовічної культури – нового типу релігійної віри та філософського мислення справедливо було б віднести до I-IV століть. Протягом зазначеного періоду змагалися між собою філософські вчення стоїків, епікурейців, неоплатоніків, що виросли на старому, язичницькому ґрунті, з осередками нової віри і нової філософської думки. Згодом названі складові утворили основу середньовічної теології та філософії. Зазначимо, що християнська думка нерідко намагалася асимілювати досягнення античної філософії, особливо неоплатонізму і стоїцизму, включаючи їх у новий для них контекст.

Грецька філософія була пов’язана з язичницьким многобожжям – політеїзмом. При всій відмінності різних її вчень грецька філософія носила космологічний характер. Космос був тим цілим, що включало все суще, у тому числі й людину як мікрокосмос.

Що ж до філософської думки Середньовіччя, то вона сягає своїм корінням релігії єдинобожжя – монотеїзму. До таких релігій належать іудаїзм, християнство та мусульманство, і саме із ними пов’язаний розвиток як європейської, так й арабської філософії середніх віків. Тогочасне мислення було теоцентричним. Реальністю, визначаючою все суще, для нього був Бог, а не природа.

В основі християнського монотеїзму лежать два найважливіші принципи, не властиві релігійно-міфологічній свідомості і відповідно філософському мисленню язичницького світу: ідея творіння та ідея одкровення. Обидві вони тісно між собою пов’язані, оскільки передбачають єдиного Бога. Ідея творіння лежить в основі середньовічної онтології (вчення про буття), а ідея одкровення складає фундамент вчення про пізнання. Звідси всебічна залежність середньовічної філософії від теології, а всіх середньовічних інститутів – від церкви.

 

Середньовічна філософія як синтез християнського вчення


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 542 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.