Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Нормативно-правові и правозастосовні акти 1 страница
 

1. Конституція України : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 141. 30. - Ст. червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №

2. // Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. 799. 53. - Ст. Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. 429. 31. - Ст. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - №

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. 1918. 32. - Ст. // Офіційний вісник України. - 2005. - №

5. Конституція Автономної Республіки Крим : прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 43. 5. Ст. - 1999. - №

6. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. 701. 146. - Ст.  - 2012. - №

7. Про благодійництво та благодійні організації : Закон України від вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 16 292. 46. - Ст. - 1997. - №

8. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим : Закон України від 10 лютого 1998. 29. - Ст. - № лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.

9. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 2010 р. // Голос України. - 2010. - 31 лип.

10. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 р. № / 4061-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 10 - Ст. 73.

11. Про вибори Президента України : Закон України від 5 бе­­­­резня 1999р. р. // Відомості Верховної Ради України. - 81. 14. - Ст.  - 1999. - № 

12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної 260. 30. - Ст. Ради України. - 2006. - №

13. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // 146. 25. - Ст. Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №

14. Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 8 44 2. - Ст. грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № (Закон визнано неконституційним згідно з рішенням Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 р.).

15. Про всеукраїнський та місцевий референдуми : Закон України 33. - від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 443. Ст.

16. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. 65. 13. - Ст. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №

17. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 1988. 58. - Ст. 2010 р. // Офіц. вісник України. - 2010. - №

18. Про державну службу : Закон України від 16 лютого 1993 р. // 52. - Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 490. Ст.

19. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. // 29. — Ст. 367. Відомості Верховної Ради України. — 2004. — №

20. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України 55. - від 1 липня 2010 року // Офіц. вісник України. - 2010. - №
Ст. 1840.

21. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим : Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 43. 5. - Ст. 1999. - №

22. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 58. 9. - Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 2010

23. Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 4 19. - квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №
Ст. 134.

24. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 272. 49. - Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 1996

25. Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 540. 50. - Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 2004

26. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 24. — Ст. 170. травня 1997 р. // Верховної Ради України. - 1997. - №

27. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 20-21. - квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 190. Ст.

28. Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України - 1. від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 2. Ст.

29. Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 р. 504. 34. - Ст. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №

30. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 254. 48. - Ст. липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №

31. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 -2015 роки : Закон України від 9 січня 2007 р. // Відомості 102. 12. - Ст. Верховної Ради України. - 2007. - №

32. Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 118. 23. - Ст. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № р. 2001

33. Про правовий статус закордонних українців : Закон України від 25. - 4 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 343. Ст.

34. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - 161. 23. - Ст. №

35. Про правонаступництво України : Закон України від 12 вересня 617. 46. - Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 1991

36. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - Ст. 502.37. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // 793. 53. - Ст. Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №

38. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - 397. 45. - Ст. №

39. 6 до Конвенції про захист прав Про ратифікацію Протокола № : Закон України людини і основоположних свобод, який стосується смертної кари 13. - від 31 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 111. Ст.

40. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 28. - 17 лют. лютого 2010 р. // Голос України. - 2010. - №

41. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України 25. - квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № від 23 283. Ст.

42. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 290. 40. - Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 2002

43. Про статус народного депутата України : Закон України від - 3. листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 17 17. Ст.

44. Про столицю України - місто-герой Київ : Закон України від 79. - Ст. 11. січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 15

45. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня // Голос України. - 2010. - 3 серп. 2010 р.

46. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : - Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 99. 20. - Ст. 1998. - №

47. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 1123. 27. - Ст. р. // Офіційний вісник України. - 2011. - № березня 2011 17

 

Монографії, збірники, наукові статті, навчальна литература та інші джерела

 

1. Iєрусалімов О. I. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина / О. І. Iєрусалімов, М. Ф. Стахурський, - І. О. Iєрусалімова ; за заг. ред. I. П. Голосніченка. - К. : ГАН, 2004. с. 352

2. Iнформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua

3. А. Б. Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь Барихин. - М. : Книжный мир, 2005. - 720 с.

4. Абдулаев М. И. Права человека и закон: Историко-теоретические с. аспекты / Абдулаев М. И. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 322.

5. Абрамов В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) / В. І. Абрамов, В. Х. с. Арутюнов. - К. : КНЕУ, 2005. - 178.

6. Авакьян С. А. Конституционное право России : учеб. курс : в 2 1. - 719 С. А. Авакьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - Т. с.

7. Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность с. / С. А. Авакьян. - 2-е изд. - М. : РЮИД «Сашко», 2000. - 528

8. Авдеенкова М. П. Основы теории конституционного права / М. П. Авдеенкова, Ю. А. Дмитриев. - М. : Весь Мир, 2005. - 384 с.

9. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. - 2010.3. - С. 72-79. - №

10. Аверьянов В. Б. Обновление украинской административно-правовой // доктрины на основе принципа верховенства права / В. Б. Аверьянов 1. - С. 31-42. Правоведение. - 2007. - №

11. Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции : курс лекций / Н. М. Азаркин. - М. : Юрид. лит., 2003. - 608 с.

12. Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Российской Федерации («Круглый стол» в Институте государства и права РАН) // 5. - С. 24-45. Гос. и право. - 1997. - №

13. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С. С. Алексеев. - М. : НОРМА, 2001. - 752 с.

14. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития - надежда и драма современной эпохи / С. С. Алексеев. - М. : Статут, 2000. - 256 с.

15. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. - М. : Мысль, 1999. - Т. 1 : Античность. Восточные цивилизации. - 750 с.

16. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. - М. : Мысль, 1999. - Т. 3 : Европа. Америка. XVII - XX вв. - 829 с.

17. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта с. Г. Ю. Семигин. - М. : Мысль, 1999. - Т. 2 : Европа. V - XVII вв. - 830

18. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд. : С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відп. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. слово С. - 992 с. Головатий. - К. : Книга для бізнесу, 2008.

19. Антологія української юридичної думки : в 6 т. / редкол. Ю. С. Шем­шученко (гол.) [та ін.]. - К. : Юрид. кн., 2003. - Т. 10 : Юридична наука незалежної України / упоряд.: В. Ф. Погорілко, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко і В. Ф. Погорілко. - 2005. - 944 с.

20. Антологія української юридичної думки : в 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшученко (гол.) [та ін.]. - К. : Юрид. кн., 2003. - Т. 4 : Конституційне (державне) право. - 600 с.

21. Аппарат государственного управления: интерес и деятельность / В. Ф. Сиренко, Н. В. Онищук, В. Б. Аверьянов [и др.] ; отв. ред. В. Ф. Сиренко - К. : Наук. думка, 1993. - 165 с.

22. Арановский К. В. Конституционная традиция в российской среде / К. В. Арановский. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 658 с.

23. Бабенко К. Конституція як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства / К. Бабенко // Вісник Конституційного Суду 1. - С. 38-44. України. - 2007. - №

24. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов / М. В. Баглай. - М. : НОРМА, 2002. - 800 с.

25. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю. Г. Барабаш. - Х. : Право, 2008. - 220 с.

26. Барабаш Ю. Г. Нариси з конституційного права [Текст] : [зб. наук. пр.] / Юрій Барабаш. - Х. : Право, 2012. - 159 с.

27. Барабаш Ю. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: Конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв'язку [Текст] / Ю. Барабаш // Право України. - 2012. - №1/2. - С. 77-96.

28. Баринов Э. Э. Конституционное правосознание в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 - конституционное право [Електронний ресурс] / Э. Э. Баринов. - Ростов-н/Д, 2001. - 23 с. - Режим доступу: www.law.edu.ru.

29. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні : монографія / О. В. Батанов ; за заг. ред. В. Ф. По­горілка. - К. : Iн Юре, 2003. - 512 с.

30. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та - 656 с. практики : монографія / О. В. Батанов. - К. : Юрид. думка, 2010.

31. Батанов, О. В. Муніципальна влада як категорія сучасного конституційного права [Текст] / О. В. Батанов // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. - 2012. - №4. - С.4-8.

32. Белкин А. А. Избранные работы 90-х годов по конституционному праву / А. А. Белкин. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 321 с.

33. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман ; пер. с англ. Н. Р. Никоновой при участии Н. Н. Деева ; под ред. Н. Я. Рябикина. - 2-е изд. - М. : Изд-во МГУ : Издат. гр. ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 624 с.

34. Берченко Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Берченко Григорій Валерійович; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2012. - 20 с.

35. Биков О. М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Биков Олександр Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 40 с.

36. Бідняжевська А. Ю. Конституційне право на недоторканність житла людини і громадянина та його забезпечення правоохоронними органами в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бідняжевська Алла Юріївна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2012. - 20 с.

37. Бляхман Б. Я. Суверенитет личности: политико-правовая конструкция в системе критериев формирования и функционирования гражданского общества / Б. Я. 1. - С. 55-61. Бляхман // Право и образование. - 2007. - №

38. Боброва Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России / Н. А. Боброва. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2003. - 264 с.

39. Боброва Н. А. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно-правовой аспект) / Н. А. Боб­рова, Т. Д. с. Зражевская. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1985. - 156

40. Бобылев А. И. Предмет и методология теории права и государства/ 11. - С. 16-26. А. И. Бобылев // Право и политика. - 2000. - №

41. Богашева Н. В. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989 - 2006 роки) / Н. В. Богашева, Ю. Б. Ключковський, Л. В. Колісецька. - К. : Фоліант, 2006. - 146 с.

42. Богданова Н. А. Надконституционность и наднормативность в системе характеристик конституции / Н. А. Богданова // Конституция как символ епохи : в 2 т. / под ред. С. А. Авакьяна. - М. : Изд-во МГУ, 2004. - Т. 1. - С. 42-45.

43. Богданова Н. А. Система науки конституционного права / Н. А. Богданова. - М. : Юристъ, 2001. - 256 с. - (Res cot­ti­di­ana).

44. Бойко-Бойчук Л. Синергетика як методологічний підхід у дослідженнях соціальних наук / Л. Бойко-Бойчук // Людина і політика. - 2003. - 5. - С. 56-63. №

45. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. — 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 858 с. - (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).

46. Бондарь Н. Конституционный Суд России - генератор «живого» 6. - (судебного) конституционализма / Н. Бондарь // Право України. - 2010. - № С. 75-86.

47. Бондарь Н. Конституция - ценностно-правовая основа разрешения социальных противоречий (в контексте практики Конституционного Суда Российской Федерации) / Н. Бондарь // Сравнительное конституционное обозрение. - 2008. - 2. - С. 46-58. №

48. Борденюк В. I. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В. І. Борденюк. - К. : Парламент. вид-во, 2007. - 576 с.

49. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України. - 1. - С. 21-25. 2005. - №

50. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні / 12. - С. 24-27. В. Борденюк // Право України. - 2001. - №

51. Бориславський Л. В. Про потребу в новій навчальній дисципліні «Конституційно-процесуальне право України» / Л. В. Бориславський // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку : матеріали / за ред. А. П. Гетьмана. - Х. : Право, виступів учасників «круглого столу» 2009. - С. 108-115.

52. Брезгулевская Н. В. Обсуждение концепции реалистического позитивизма: Круглый стол «Проблемы правопонимания» / 1. - С. 13-20. Н. В. Брезгулевская // Правоведение. - 2005. - №

53. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бровченко Наталя Володимирівна ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2012. - 20 с.

54. Буткевич В. Генеза доктрини міжнародної правосуб’єктності 2. - індивіда / В. Буткевич // Право України. - 2010. - № С. 44-54.

55. Бутусова Н. В. Российское государство как субъект : конституционно-правовых отношений: вопросы теории / Н. В. Бутусова. - Воронеж Воронеж. гос. ун-т, 2005. - 197 с.

56. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХІ / И. Валлерстайн ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. - М. : Логос, 2004. - 368 с.

57. Васильченко О. П. Законодавчий процес в Україні / О. П. Васильченко// Наук. вісник Чернівецьк. ун-ту. Серія: Право­знавство. - 2001. - Вип. 103. - С. 61-63.

58. Виборчий кодекс України [Електронний ресурс] : проект від 4234 / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. березня 2009 р., реєстр. № 19 - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

59. Виноградов В. А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя / В. А. Виноградов. - М. : Ин-т права и публичной политики, 2005. - 420 с.

60. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Спеціальної доповіді «Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини» 10 грудня 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua

61. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Щорічної доповіді «Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» 24 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua/vustyp_frame.htm

62. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс : учеб. пособие для вузов / Н. В. Вит­рук. - М. : Закон и право : ЮНИТИ, 1998. - 383 с.

63. Влада в Україні: шляхи до ефективності / гол. ред. ради О. Д. Святоцький. - К. : Право України : Ін Юре, 2010. - 688 с.

64. Всесвітній самміт з питань інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : підсумкові документи. Женева 2003 - Туніс 2005. - К. : Міжнар. союз електрозв’язку ; Мін-во транспорту та зв’язку України ; Держ. департамент з питань зв’язку та інформатизації, 2006 . - Режим доступу: http://www.kmu.gov/ua

65. Гаджиев Г. Принципы права и право из принципов / Г. Гаджиев // 2 (63). - С. 22-45. Сравнительное конституционное обозрение. - 2008. - №

66. Гаєва Н. П. Місце та роль політичних партій у системі безпосередньої демократії / Н. П. Гаєва // Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики : до 10-ї 6. - С. 206-247. річниці незалежності України. - К., 2001. - Розд.

67. Гальперина П. Л. Понятие правовой системы в контексте теории 6. - С. правового аутопойезиса / П. Л. Гальперина // Правоведение. - 2005. - № 160-179.

68. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і Осадчука та державознавство / Георг Вільгельм Фрідріх Гегель ; пер. з нім. Р. М. Кушніра. - К. : Юніверс, 2000. - 336 с.

69. Гегель Г. В. Ф. Феноменология Духа / Георг Вільгельм Фрідріх Гегель ; пер. с нем. Г. Г. Шпета. - СПб. : Наука, 2002. - 443 с.

70. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. / Георг Вільгельм Фрідріх Гегель ; отв. ред. Е. П. Ситковский. - М. : Мысль, 1974-1977. - Т. 1 : Наука логики. - 452 с.

71. Гегель. Политические произведения / Гегель. - М. : Наука, - 440 с. - (Сер.: «Памятники философской мысли»). 1978.

72. Георгіца А. З. Конституційні принципи: проблеми теорії та її втілення в основних законах сучасних держав / А. З. Георгіца // Наук. вісник 75. - С. 69-73. Чернівец. ун-ту. Серія: Правознавство. - 2000. - Вип.

73. Георгіца А. З. Конституціоналізм як категорія науки конституційного права / А. З. Георгіца, I. Є. Словська // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Серія: Правознавство. - 2001. - Вип. 103. - С. 57- 60.

74. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 - конституційне право / А. З. Георгіца. - К., 1999. - 44 с.

75. Георгіца А. З. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму : наук. доп. / А. З. Георгіца. - Чернівці : Рута, 2002. - 41 с.

76. Гоббс Т. Избр. произв. : в 2 т. / Томас Гоббс ; пер. с англ. А. Гутермана ; ред., вступ. ст. и прим. Е. М. Вейцмана. - М. : Мысль, 1964. - Т. 2 : Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. - 748 с.

77. Годованець, В.Ф. Конституційне право України : Навч. посібник / В.Ф. Годованець, А.С. Головін . ─ К. : Персонал, 2011 . ─ 385 с.

78. Головатий С. Верховенство права: український досвід / Сергій Головатий. - К. : Фенікс, 2006. - Кн. 3. - 1747 с.

79. Голосніченко I. Правосвідомість і правова культура у розбудові 4. - С. 24- Української держави / I. Голосніченко // Право України. - 2005. - № 25.

80. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л. М. Горбунова. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. - 240 с.

81. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В. М. Горшенев. - М. : Юрид. лит., 1972. - 258 с.

82. Горшков Д. М. Політичні партії та місцеві вибори / Д. М. Горшков, В. М. Кампо, Є. М. Петренко. - К. : Юрид. кн., 2001. - 52 с.

83. Государство, общество, личность: проблемы совместимости / П. А. Оль, Р. А. Ромашов, А. Г. Тищенко, Е. Г. Шукшина. -­ М. : Юристъ, 2005. - 303 с.

84. Гошко Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI - початок XVII ст.) / Т. Д. Гошко. - Л. : Афіша, 2002. - 255 с.

85. Григорьев В. А. Становление местного самоуправления в Украине В. А. Григорьев. - О. : Юрид. літ., 2000. - 112 с.

86. Гроций Г. О праве войны и мира: три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Гуго Гроций ; пер. с лат. А. Л. Саккетти. - М. : Ладомир, 1994. - 868 с.

87. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Грушевський. - К. : Знання, 1991. - 240 с.

88. Губайдуллин А. Р. Синергетика в методологии познания правовой динамики / А. Р. Губайдуллин // Правовая политика и правовая жизнь. - 2008.- 4. - С. 102-107. №

89. Губарев В. В. Наука ли синергетика / В. В. Губарев // Вопр. 10. - С. 159-165. философии. - 2009. - №

90. Гультай, М. Повна чи нормативна конституційна скарга: пошук національної моделі [Текст] / М. Гультай // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. - 2013. - №1. - С.24-33.

91. Давид Р. Основные правовые системы современности / Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманова. - М. : Междунар. отношения, 1999. - 400 с.

92. Давидов Р. Питання теорії конституційних правовідносин / Р. 1. - С. 16-18. Давидов, Ю. Данилюк // Право України - 2006. - №

93. Давидова М. Конституціоналізм як гарантія забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні / М. Давидова // Людина і право. - 2001. 5. - С. 105-112. - №

94. Данилюк Ю. В. Теоретичні засади конституційних правовідносин в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 - конституційне право / Ю. В. Данилюк. - К., 2009. - 21 с.

95. Демків Р. Я. Конституційне право України [Текст] : курс лекцій / Р. Я. Демків. - Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 332 с.

96. Державно-правова реформа в Україні : матеріали наук.-практ. конф., Київ, листопад 1997 р. / Iн-т законодавства Верховної Ради України. - К. : Iн-т законодавства Верховної Ради України, 1997. - С. 3-128.

97. До питання форми державного правління в Україні: пошук моделі інтерв’ю провідних учених-правознавців головному редактору журналу «Право 4-82. 10. - С. України» // Право України. - 2009. - №

98. Добреньков В. И. Социология : в 3 т. / В. И. Добренькова, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2000. - Т. 1 : Методология и история. - 400 с.

99. Доклад Генерального секретаря о работе Организации Объединенных Наций от 16 августа 2006 г. Глава IV. Права человека, верховенство права и гуманитарные вопросы [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/sgreport/a-61-1/ch4-1.html

100. Доктринальное сопровождение юридической практики: история и современный опыт кафедры конституционного права : сб. науч.-практ. ст. / сост., авт. предисл. и общ. ред. М. Ф. Орзих. - О. : Юрид. літ., 2007. - 440 с. - (Б-ка журн. «Юридический вестник»).

101. Домашенко М. В. Власність і право власності: Нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні / М. В. с. Домашенко, В. Є. Рубаник. - Х. : Факт, 2002. - 550

102. Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини та 5. - С. 37-41. громадянина / О. Домбровська // Право України. - 2002. - №

103. Драгоманов М. П. Проект основ статуту українського товариства «Вільна спілка» - «Вольный союз» / М. П. Драгоманов // Антологія української юридичної думки : в 6 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К. : Юрид. кн., 2003. - Т. 4 : Конституційне (державне) право. - С. 166-177.

104. Древаль Ю. Синергетика і наука державного управління (на прикладі дослідження органів народного представництва) / Ю. Древаль // Вісник 4. - С. 14-21. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - №

105. Древнегреческая философия. От Платона до Аристотеля : соч. / пер. с древнегреч. ; сост., вступ. ст. П. Сацкий. - Х. : Фолио ; М. : АСТ, 1999. - 832 с. - (Б-ка антич. лит.).

106. Дутка Г. I. Закон в ієрархічній системі нормативно-правових - / Г. I. Дутка // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Серія: Правознавство. актів 1999. - Вип. 70. - С. 16- 20.

107. Дутка Г. I. Закон у системі нормативно-правових актів України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Г. I. Дутка. - К., 2003. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

108. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / Леон Дюги. - О. : Юрид. літ., 2005. - 957 с. - (Антология европейской юридической мысли). -(Репринт. воспр. 1908 г.).

109. Евдокимов В. Б. Местные органы власти зарубежных стран: - 251 с. правовые аспекты / В. Б. Евдокимов, Я. Ю. Старцев - М. : Спарк, 2001.

110. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: теория и история (по материалам межвуз. науч.-практ. конф. «Правовой режим законности: вопросы теории и истории») / Е. Г. Евдокимова, 5 (238). - С. 261-271. Р. А. Ро­машов // Правоведение. - 2001. - №

111. Енгибарян Р. В. Конституционное развитие в современном мире. с. Основные тенденции / Р. В. Енгибарян. - М. : НОРМА, 2007. - 496

112. Еременко Ю. П. Советская Конституция и законность / Ю. П. Ере­менко. - Саратов : Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1982. - 164 с.

113. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты / Ж.-П. Жакке ; пер. с фр. В. В. Маклакова. - М. : Юристъ, 2002. - 365 с.

114. Жук Н. А. Парламент, Президент, Уряд: через взаємо­стримування до рівноваги : монографія / Н. А. Жук. - Х. : Харків. юрид. ін-т, 2007. - 320 с.

115. Журавський В. С. Політична система України: проблеми : становлення і розвитку (правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових с. вчень» / В. С. Журавський. - Х., 2000. - 19

116. Журавський В. Щодо реформи адміністративно-територіального 8. - С. 16-18. устрою України / В. Журавський // Право України. - 2005. - №


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 382 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.027 с.