Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Конституційне право – профілююча та фундаментальна галузь права.

2. Предмет конституційного права як галузь права.

3. Місце галузі конституційного права.

4. Предмет науки та навчальної дисципліни конституційного права.

5. Функції конституційного права.

6. Конституційно-правові методи регулювання суспільних відносин.

7. Методологія конституційної науки.

8. Система конституційного права.

9. Поняття та особливості конституційних норм. Структура конституційної норми.

10. Види конституційних норм.

11. Дія конституційно-правових норм у просторі, в часі та за колом осіб.

12. Конституційно-правові інститути: поняття, закономірності формування і розвитку в умовах державно-правової реформи.

13. Поняття та види джерел конституційного права.

14. Конституція України – основне джерело конституційного права.

15. Закон як джерело конституційного права.

16. Нормативно-правові акти виконавчої влади як джерело конституційного права.

17. Міжнародно-правові та внутрішні договори як джерело конституційного права.

18. Поняття, склад та особливості конституційних відносин.

19. Суб’єктний склад конституційних відносин.

20. Народ, нація як суб’єкти конституційних відносин.

21. Громадянин як суб’єкт конституційних відносин.

22. Держава та її органи як суб’єкти конституційних відносин.

23. Громадські організації як суб’єкти конституційних відносин.

24. Територіальна громада як суб’єкт конституційних відносин.

25. Об’єкти конституційних відносин.

26. Зміст конституційних відносин.

27. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційних відносин.

28. Конституційні ідеї та акти України в період до жовтня 1917 року.

29. Розвиток конституційних ідей в Україні з 1917 до 1919 р.р.

30. Порівняльна характеристика Конституції РСФРР 1918 року та конституції УРСР 1919 року.

31. Конституційні реалії та декларації в часи СРСР.

32. Конституція СРСР 1936 року: загальна характеристика, структура та механізм дії.

33. Конституція УРСР 1978 року: загальні риси, особливості.

34. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом: правова природа та конституційне значення.

35. Поняття конституції, її функції та властивості.

36. Механізм реалізації Конституції України.

37. Конституція України 1996: структура та загальна характеристика.

38. Конституційна реформа в Україні: основні етапи.

39. Сучасний етап конституційної реформи.

40. Конституція як об’єкт особливої охорони та захисту з боку держави та суспільства.

41. Поняття та функції правової охорони Конституції.

42. Суб’єкти правової охорони Конституції.

43. Конституційно-правовий механізм забезпечення дотримання та захисту Конституції.

44. Роль органів державної влади в механізмі забезпечення дотримання та захисту Конституції.

45. Конституційний Суд України: політико-правова природа, склад компетенція, акти.

46. Порядок формування та склад Конституційного Суду України.

47. Повноваження та акти Конституційного Суду України.

48. Конституційне подання та конституційне звернення.

49. Поняття та функції конституційної відповідальності.

50. Підстави та види конституційної відповідальності.

51. Поняття та склад конституційних порушень (деліктів).

52. Суб’єкти конституційних деліктів.

53. Об’єкти конституційних правопорушень.

54. Об’єктивна сторона конституційних правопорушень. Обов’язкові та факультативні ознаки.

55. Суб’єктивна сторона конституційних правопорушень.

56. Санкції в конституційному праві.

57. Дотримання та охорона Конституції в умовах воєнного та надзвичайного права.

58. Поняття конституційного процесу та процедури.

59. Правове регулювання конституційно-процесуального провадження.

60. Види конституційного провадження: установче, правотворче, виборче, юрисдикційне, виконавче.

 


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 422 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.