Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

САМОСТІЙНА РОБОТА
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА №1.

Тести:

1. До якого з конституційно-правових методів регулювання суспільних відносин можна застосувати принцип „дозволено тільки те, що прямо передбачено законом”

а) диспозитивний;

б) імперативний.

Відповідь: __________

2. Які способи правового впливу використовуються диспозитивним методом регулювання суспільних відносин:

а) заборона;

б) припис;

в) дозвіл.

Відповідь: __________

3. Визначте який конституційно-правовий метод регулювання суспільних відносин та який спосіб правового впливу використовується у наступних статтях Конституції України:

а) стаття 66 Конституції України: „Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки”.

Відповідь: ________________

б) стаття 42 Конституції України: „Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом”.

Відповідь: ________________

в) стаття 61 Конституції України: „Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення”.

Відповідь: ________________

 

ТЕМА 2.

1. Проаналізуйте наукову статтю з актуальної тематики конституційного права та виділіть, які наукові методи пізнання використав автор.

 

ТЕМА 3.

Тести:

1. Визначить які види норм встановлюють форму, послідовність (порядок) реалізації інших норм:

а) норми-принципи;

б) матеріальні норми;

в) процесуальні норми;

г) норми-дефініції.

Відповідь ________________

2. До якого виду норм за дією у просторі відносяться норми Конституції Автономної Республіки Крим:

а) всеукраїнські норми;

б) локальні норми;

в) регіональні норми.

Відповідь ________________

 

ТЕМА 4

Тести:

1. В систему конституційного права входять наступні інститути:

а) інститут громадянства;

б) інститут спадкування;

в) інститут адміністративної відповідальності;

г) основи правового статусу людини та громадянина;

д) інститут територіального устрою держави;

ж) інститут системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідь _______________

2. Для якого інституту конституційного права характерні норми, що забезпечують можливість для особи користуватися всім комплексом соціально-економічних, політичних, особистих і культурних прав та свобод:

а) загальних засад конституційного ладу України;

б) системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

в) територіального устрою держави;

г) прямого волевиявлення (вибори, референдуми);

д) основ правового статусу людини та громадянина.

 

Відповідь ________________

 

ТЕМА 5.

Тести:

1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

а) Президентові України;

б) народним депутатам України;

в) Конституційному Суду України;

г) Кабінету Міністрів України;

д) Національному банку України.

Відповідь ______________

2. Закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях:

а) не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку;

б) не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання;

в) не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання.

Відповідь ______________

3. Офіційними друкованими виданнями в яких здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України є:

а) "Офіційний вісник України";

б) газета "Урядовий кур'єр";

в) газета "Голос України";

г) "Відомості Верховної Ради України";

д) інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України".

Відповідь ______________

4. Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності:

а) в день їх опублікування в офіційному друкованому виданні;

б) через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні;

в) через п’ятнадцять днів з дня їх офіційного оприлюднення, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Відповідь ______________

 

ТЕМА 6.

Тести:

1. Об'єктами конституційних правовідносин виступають:

а) народний, національний і державний суверенітет;

б) народовладдя;

в) права та свободи людини та гарантії їх реалізації;

г) виборча система;

д) особисті майнові та немайнові права;

ж) державна територія.

Відповідь _____________

2. Серед юридичних подій, які впливають на динаміку конституційно-правових відношень, можна виділити:

а) народження або смерть фізичної особи;

б) обрання народних депутатів України;

в) настання певного віку;

г) настання чи закінчення певного строку;

д) прийняття нормативно-правового акта.

Відповідь _____________

3. Життєві обставини з якими правові норми пов’язують виникнення, зміну та припинення правових відносин називаються:

а) юридичні факти;

б) юридичний склад.

Відповідь _____________

 

ТЕМА 7.

1. Проаналізуйте конституційне значення Декларації про державний суверенітет України 1990 року та Акту проголошення незалежності України 1991 року.

 

ТЕМА 8.

Тести:

1. Форма реалізації Конституції України при якій суб’єкти здійснюють дії, які дозволені Конституцією та реалізують надані їм права:

а) дотримання;

б) виконання;

в) використання;

г) застосування.

Відповідь _____________

2. Які органи в Україні здійснюють офіціальне тлумачення Конституції України та законів України:

а) Верховна Рада України;

б) Верховний Суд України;

в) Конституційний Суд України.

Відповідь _____________

 

ТЕМА 9.

1. Наведіть приклади кожного з наступних видів конституційного контролю: попередній, наступний, обов’язковий та факультативний. 

ТЕМА 10.

Тести:

1. Які акти приймає Конституційний Суд України:

а) рішення;

б) висновки;

в) постанови;

г) ухвали;

д) вироки.

Відповідь _____________

2. Чи може Конституційний Суд України за зверненням сорока п’яти народних депутатів України дати висновок про відповідність Конституції України чинного міжнародного договору України?

а) так, може;

б) ні, не може.

Відповідь _____________

3. Чи може Конституційний Суд України розглянути питання законності актів Кабінету Міністрів України ?

а) так, може;

б) ні, не може.

Відповідь _____________

4. З якими підставами Конституція України пов’язує визнання закону або іншого правового акту неконституційним?

а) невідповідність Конституції України самого правового акту (тобто змісту) та процедури його ухвалення або набрання ним чинності;

б) невідповідність Конституції України самого правового акту (тобто змісту);

в) невідповідність Конституції України самого правового акту (тобто змісту) та процедури його розгляду;

г) невідповідність Конституції України самого правового акту (тобто змісту), процедури його розгляду, ухвалення або набрання ним чинності.

Відповідь ________________

 

ТЕМА 11.

Тести:

1. Діяння суб’єкта конституційної відповідальності, яке не відповідає належній поведінки та яке тягне за собою застосування заходів конституційної відповідальності це:

а) конституційно-правова санкція;

б) конституційний делікт.

Відповідь ______________________

2. До якого з державних органів згідно Конституції України Верховна Рада України може прийняти резолюцію недовіри:

а) Президента України;

б) Кабінету Міністрів України;

г) Уповноваженого Верховною Радою з прав людини.

Відповідь ______________________

3. Яка санкція застосовується Верховною Радою України до Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України:

а) звільнення з посади;

б) усунення з поста в порядку імпічменту;

в) відклик з посади.

Відповідь ______________________

 

ТЕМА 12.

1. Напішить ессе на тему: „Формування Кабінету Міністрів України як приклад установчого конституційного провадження: правове регулювання, перспективи вдосконалення”.

 


 

Питання до заліку

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 325 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.