Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ТЕМА 6. Поняття, склад та особливості конституційних відносин
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття з дисципліни «Конституційне право України» мають на меті надання студентам методичної допомоги у засвоєнні навчальних питань, вироблення навичок самостійного використання літератури, розв’язання запропонованих завдань. Завдання розраховані на застосування студентами теоретичних знань і практичних навичок за темами дисципліни.

Студенти мають можливість самостійно використовуючи отримані знання шляхом опрацювання літератури з конституційного права і нормативно-правових актів підготувати до семінарських занять реферати та реферативні повідомлення.

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1. Конституційне право профілююча та фундаментальна галузь правової системи

1. Конституційне право – профілююча та фундаментальна галузь права.

2. Місце галузі конституційного права в системі права.

3. Предмет конституційного права як галузі права.

4. Функції конституційного права.

5. Конституційно-правові методи регулювання суспільних відносин.

 

ТЕМА 2. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна

 1. Предмет конституційного права як науки.

2. Методологія конституційної науки.

3. Джерела конституційного права як науки.

4. Предмет та структура конституційного права як навчальної дисципліни.

 

ТЕМА 3. Конституційно-правові норми: поняття та види

 1. Система конституційного права.

2. Поняття та особливості конституційних норм. Структура конституційної норми.

3. Види конституційних норм.

4. Дія конституційно-правових норм у просторі, в часі та за колом осіб.

 

ТЕМА 4. Конституційно-правові інститути

 1. Конституційно-правові інститути: поняття та закономірності формування.

2. Класифікація конституційно-правових інститутів. Характеристика видів конституційних інститутів.

3. Розвиток конституційно-правових інститутів в умовах конституційної реформи.

ТЕМА 5. Поняття та види джерел конституційного права України

 1. Поняття та види джерел конституційного права
 2. Конституція України – основне джерело конституційного права.
 3. Закон як джерело конституційного права
 4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права
 5. Міжнародно-правові та внутрішні договори як джерело конституційного права.

 

ТЕМА 6. Поняття, склад та особливості конституційних відносин

 1. Поняття, склад та особливості конституційних відносин.
 2. Суб’єктивний склад конституційних відносин:

народ, нація як суб’єкти конституційних відносин;

громадянин як суб’єкт конституційних відносин;

держава та її органи як суб’єкти конституційних відносин;

громадські організації як суб’єкт конституційних відносин;

територіальна громада як суб’єкт конституційних відносин.

 1. Об’єкти конституційних відносин.
 2. Зміст конституційних відносин.
 3. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційних відносин

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 487 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.