Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Як має вчинити суд в даній ситуації? Чи може Друзін як обмежено дієздатна особа представляти інтереси Самохіна у цивільній справі? 

 

Тема № 7. Органи та особи яким законом надано право захищати права, свободи і інтереси інших осіб

Семінар 2 години

1 Органи та особи, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Їх правове положення та форми участі у цивільному процесі.

2 Особливості участі в цивільному процесі окремих органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

2.1.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

2.2.Прокурор;

2.3.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

2.4.Фізичні та юридичні особи.

Самостійна робота

Ознайомитися із статтями 45-46 ЦПК України.

Задачі:

Задача 1.

Прокурор в інтересах Веселова пред’явив до підприємства позов про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. У судове засідання Веселов не з’явився та не подав суду заяв, які б свідчили про те, чи підтримує він позов, чи ні.

Чи має прокурор право на пред’явлення позову в інтересах Веселова? Якими мають бути дії суду?

Задача 2.

Суд закрив провадження у справі в зв’язку з тим, що проку­рор, який пред’явив позов до будівельного тресту в інтересах Ломако про відшкодування шкоди, заподіяної йому в результаті нещасного випадку, відмовився від позовних вимог.

Чи має право прокурор, що пред’явив позов, відмовитися від нього?

Які процесуальні наслідки викликає відмова прокурора від пред’явленого ним позову?

Задача 3.

Уповноважений з прав людини пред’явив в інтересах Сліпко позов про відшкодування шкоди, що завдана смертю годувальника, до автотранспортного підприємства. Сліпко від позову відмовилась.

Який процесуальний статус має уповноважений з прав люди­ни в даній справі? Якими мають бути подальші дії суду?

Задача 4.

У суді порушена справа за позовом комунального підприємства до Савченка про стягнення 500 грн. збитків, завданих неправомірними діями. Суд виніс ухвалу про обов’язкову участь прокуро­ра в даній справі та надіслав копію ухвали прокурору. У призначений час для участі в судовому засіданні з’явився помічник про­курора району.

Чи має право приймати участь у цій справі помічник прокуро­ра, а не сам прокурор, який був залучений судом до участі у справі? Як вчинить суд?

Задача 5.

За договором купівлі-продажу державне підприємство «Ластівка» придбало у Васько і Єгорова будинок за 5000 грн. Прокурор в інтересах державного підприємства пред’явив позов про визнання договору недійсним на тій підставі, що Єгоров є недієздатною особою та не мав право підписувати угоду.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 268 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Time 0:00:00. — наука о способах измерения и квантификации показателей качества; позволяет давать количественные оценки качественным характеристикам товара
 2. Божественное питание. Лишь, через несколько дней, я вспомнил, что хотел узнать у Анастасии рецепт целебного настоя и вообще способа правильного питания или диеты для читателей
 3. Введение. Метрология (от греческого metron – мера и logos – слово, понятие, учение) – наука об измерениях, методах обеспечения их повсеместного единства и способах
 4. Введение. Объектом изучения учебной дисциплины является философия как особая форма духовного производства в её культурно-историческом развитии и современном состоянии
 5. Виды и методы измерений. Получать значения ФВ (результаты измерений) можно различ­ными способами
 6. Виды цен в зависимости от способа фиксации в договоре
 7. Включается ли в налоговую базу предоплата, полученная неденежными способами (п. 1 ст. 154 НК РФ)?
 8. Выбор вида (способа) сварки
 9. Выбор метода измерения и способа настройки
 10. Выбор способа смазки и смазочного материала для всех узлов мотор-редуктора
 11. Господарські операції з обліку розрахунків з підзвітними особами за жовтень 20__ р
 12. Два способа познания


Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.01 с.