Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ
1. Сутність та властивості страхової послуги як товару страхового ринку.

2. Класифікація страхових послуг.

3. Умови видачі ліцензії на страхову діяльність.

4. Причини анулювання ліцензії на страхову діяльність.

5. Сутність страхового маркетингу. Етапи розвитку страхового маркетингу

за кордоном і в Україні.

6. Функції страхового маркетингу.

7. Особливості реалізації страхової послуги.

8. Поняття та зміст договорів страхування.

9. Права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання.

10. Порядок укладання договору страхування та набуття ним чинності.

11. Умови здійснення страхової виплати та правові підстави для відмови у

ній.

12. Вирішення суперечок між суб’єктами страхових правовідносин та умови

припинення дії договору страхування.

13. Сутність страхування життя.

14. Таблиця смертності та мета її використання у сфері страхування життя.

15. Умови змішаного страхування життя.

16. Умови страхування дітей, весільного та довічного страхування.

17. Добровільне пенсійне страхування.

18. Характеристика страхування від нещасних випадків.

19. Умови обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на

транспорті.

20. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних

випадків.

21. Сутність медичного страхування. Характеристика основних систем

фінансування сфери охорони здоров’я.

22. Форми медичного страхування.

23. Характеристика принципів і правил добровільного медичного

страхування.

24. Асистанс та його роль у медичному страхування осіб, що від’їжджають

за кордон.

25. Економічна сутність та основні умови страхування підприємствами

ризику втрати майна.

26. Підходи до визначення страхової оцінки майна підприємства та

встановлення страхової суми.

27. Ціноутворення на ризики майнового походження.

28. Порядок укладання підприємством договору страхування ризику втрати

майна та припинення його дії.

29. Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької

діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок

реалізації продукції.

30. Страхування професійної відповідальності.

31. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і

багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими

підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових буряків

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності

32. Обов'язкове страхування сільськогосподарських тварин

33. Умови добровільного страхування майна сільськогосподарських

підприємств

34. Добровільне страхування сільськогосподарських тварин, що належать

аграрним підприємствам та фізичним особам.

35. Сутність та види страхування технічних ризиків.

36. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

37. Страхування монтажних ризиків.

38. Страхування машин від поломки.

39. Страхування електронного обладнання.

40. Економічна природа кредиту, сутність та види страхування кредитних

ризиків.

41. Класифікація кредитного страхування.

42. Страхування фінансових кредитів.

43. Умови страхування товарних та споживчих кредитів. кредитів.

44. Страхування кредитів, виданих під заставу.

45. Страховий захист фінансових ризиків.

46. Сутність автотранспортного страхування і страхування автотранспортних

засобів.

47. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско.

48. Обґрунтування потреби в страхуванні цивільно-правової відповідальності

власників автотранспорту.

49. Сучасні умови обов’язкового страхування цивільно-правової

відповідальності власників автотранспортних засобів.

50. Сутність морського страхування.

51. Умови страхування каско суден.

52. Страхування вантажів.

53. Страхування відповідальності судновласника.

54. Сутність, форми і особливості авіаційного страхування.

55. Правове забезпечення авіаційного страхування

56. Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації

57. Добровільне авіаційне страхування

58.. Страхування нерухомого і домашнього майна фізичних осіб

59. Обов’язкове страхування відповідальності власників собак

60. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України,

що мають у власності зброю

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 316 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.