Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Теми рефератів. 1. Критерії розмежування медичного страхування і страхування від нещасних1. Критерії розмежування медичного страхування і страхування від нещасних

випадків.

2. Концепції розвитку медичного страхування в Україні.

3. Страховий захист дітей від нещасних випадків.

4. Особливості медичного страхування у зарубіжних країнах.

5. Механізм взаємодії добровільного і обов’язкового медичного страхування.

6. Міжнародне медичне страхування.

7. Сучасний стан страхування здоров’я громадян в Україні.

8. Страхова медицина і медичне страхування: сутність і взаємозв’язок.

9. Правові та економічні аспекти зародження страхової медицини

10. Деякі аспекти взаємодії страхових компаній і служб асистансу на сучасному етапірозвитку страхового ринку в Україні.

Література: 4;7;21-25;27;34;36;42;44- 48;51;57;59;61;65;68.

Модуль 2. «Організація надання страхових послуг у майновому страхуванні»

Тема 6. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Самостійна робота

1. Оптимізація державного регулювання страхового ринку в Україні.

2. Механізм державного регулювання страхового ринку на території ЄС.

Теми рефератів

1. Історичні витоки майнового страхування.

2. Удосконалення методів страхування майна юридичних осіб.

3. Джерела фінансування страхового захисту ризикогенних майнових об’єктів, що євласністю підприємств.

4. Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодженняабо псування,

5. Страхування від ризиків загибелі або пошкодження нерухомості, набутої в

результаті управління майном.

6. Методи управління ризиками майнового походження.

7. Особливості ціноутворення на ризики майнового походження.

8. Страхування відповідальності роботодавця.

9. Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду,

заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну.

10. Страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції

тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду,

заподіяну третім особам.

Література: 3;4;7;21-25;27;34;36;42;44- 48;51;57;59;61;65;68.

Тема 7. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

Самостійна робота

1. Задіяння потенціалу особистого страхування до удосконалення соціального захистунаселення.

2. Страхування життя: стан і проблеми його розвитку в Україні.

3. Концепції розвитку медичного страхування в Україні.

Теми рефератів

1.Шляхи розвитку ринку страхування життя в Україні.

2. Проблеми розвитку особистого страхування в Україні.

3. Страхова медицина і медичне страхування: сутність і взаємозв’язок.

Література:

[3;4;5;7;9;20;25;30;33;34;37;39;43;44;45;48;49;50;51;56 - 59;61;63;65;68]

 

Тема 8. Майнове страхування

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 299 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Автотранспортне страхування і страхування автотранспортних засобів
 3. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Договори морського страхування із страхувальниками – резидентами укладаються страховиками, які визнані такими відповідно до законодавства України
 4. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Медичне страхування – це страхування на випадок утрати здоров'я тільки у
 5. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Страхова сума обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських
 6. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Страхування від нещасних випадків відноситься до довгострокового
 7. Вимоги до посудин що працюють під тиском, причини аварій і нещасних випадків при експлуатації
 8. Д. Соловяненко класифікує бібліотечний сервіс за низкою критеріїв, які є системоутворюючими для онлайнового бібліотечного сервісу
 9. Діагностичні критерії ерогенних і ентерогенних РеА
 10. Додаток В. Критерії оцінки діяльності фахівця закладу
 11. Ефективність державного управління соціальною сферою та її критерії
 12. Класифікація відходів лікувально-профілактичного закладу та особливос­ті дій медичного персоналу


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.