Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Договори морського страхування із страхувальниками – резидентами укладаються страховиками, які визнані такими відповідно до законодавства України
1. Договори морського страхування із страхувальниками – резидентами укладаються страховиками, які визнані такими відповідно до законодавства України, одержали в установленому порядку ліцензії на здійснення цього виду страхування і є членами Морського страхового бюро.

2. За будь-яких умов страхування каско суден не підлягають відшкодуванню

збитки: від повної загибелі судна унаслідок вогню, блискавки, бурі, вихру та інших стихійних лих, катастрофи, посадки на мілину, зіткнення з іншим судном або яким- небудь нерухомим або плавучим об'єктом тощо.

3. В правилах ІНКОТЕРМС група Е означає, що продавець зобов'язаний

надати товар у користування перевізника, який надається покупцем.

4. Страхові компанії не відшкодовують збитків від ушкодження вантажу за

відсутності зовнішніх ушкоджень транспортного або тенту чи за наявності цілої ломби.

5. Ліміти відповідальності судновласників установлені англійським законом

«Про морське страхування».

Тести. 1. б; 2. а; 3.г; 4. б; 5.а; 6. б; 7. а; 8. г; 9. б; 10. Б.

Вірно/Не вірно. 1.Н; 2.В; 3.Н; 4.В; 5.В.6. В.

 

 

Практичне заняття № 8

Тема 12.Авіаційне страхування

1. Сутність, форми і особливості авіаційного страхування.

2. Правове забезпечення авіаційного страхування

3. Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації.

4. Добровільне авіаційне страхування.

5. Страхування при здійсненні космічної діяльності.

Література:

[2;4;7;6;11;17;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;66]

Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність та особливості авіаційного страхування.

2. Які умови повинна задовольняти страхова компанія, щоб здійснювати

авіаційне страхування?

3. Розкрийте сутність міжнародного та вітчизняного правового забезпечення авіаційного страхування. На Ваш погляд, які причини спонукали Україну

приєднатися до міжнародних конвенцій?

4. На яких засадах здійснюється страхування каско повітряних суден?

5. Розкрийте порядок страхування життя і здоров’я членів екіпажу та авіа персоналу?

6. Якими є умови страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду заподіяну третім особам ?

7. Розкрийте зміст страхового захисту відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті та вантажу.

8. Розкрийте зміст умов обов'язкового страхування працівників замовника

авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу

при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків.

9. Поясніть сферу поширення добровільного авіаційного страхування.

10. Які особливості притаманні страхуванню космічної діяльності?


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 392 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.