Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Самостійна робота. 1. Удосконалення методів страхування майна
1. Удосконалення методів страхування майна.

2. Доцільність запровадження обов’язкового страхування майна фізичних осіб.

Теми рефератів

1. Зарубіжний досвід організації страхового захисту врожаю сільськогосподарських

культур і багаторічних насаджень.

2. Зарубіжний досвід організації страхового захисту сільськогосподарських тварин.

3. Державна політика щодо розвитку страхування сільськогосподарських ризиків.

4. Міжнародна практика розвитку системи страхування в агробізнесі.

5. Роль товариств взаємного страхування в організації страхування

сільськогосподарських ризиків.

6. Напрями вдосконалення системи страхування ризиків аграрного

товаровиробника.

7. Проблеми та перспективи розвитку страхування в аграрному секторі економіки.

8. Сучасні технології страхування ризиків в аграрному секторі економіки,

передумови та шляхи їх впровадження в Україні.

9. Принципи запровадження та практичний досвід мультиризикового аграрногострахування.

10. Досвід Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» у страхуваннімайна сільськогосподарських підприємств.

Література: 3;4;7;13;14;21-25;27;34;36;42;44- 48;51;57;59;61;65;68.

Тема 8. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ

Самостійна робота

1. Розширення асортименту страхування відповідальності на страховому ринкуУкраїни.

2. Професійні об’єднання страховиків як суб’єкти обов’язкового страхування

відповідальності на транспорті.

Теми рефератів

1. Сутність технічних ризиків та методів їх оцінки.

2. Функції і завдання Міжнародної асоціації страховиків технічних ризиків.

3. Страхування відповідальності підрядчика за шкоду, заподіяну життю, здоров’юта майну третіх осіб, а також навколишньому середовищу під час проведеннябудівельно-монтажних робіт.

4. Обов’язкове страхування будівельно-монтажних робіт забудовником відповіднодо Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном прибудівництві житла та операціях з нерухомістю".

5. Андерайтинг технічних ризиків.

6. Перспективи розвитку страхування «електронних ризиків» на вітчизняномустраховому ринку.

7. Інновації та їх вплив розвиток страхування технічних ризиків.

8. Зарубіжний досвід страхування технічних ризиків.

9. Місце і роль страхування технічних ризиків у економічній діяльності малих(середніх) підприємств.

10. Нові технологій страхового захисту технічних ризиків.

Література: 3;4;7;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;65;68.

Тема 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 366 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.