Лекции.Орг

Поиск:


Ускладнення первинних форм туберкульозу
Ранні ускладнення.

Туберкульоз бронха. Виникає при переході туберкульозного процесу з внутрішгньогрудних лімфатичних вузлів і з первинного вогнища в легені на стінку бронха. Супроводжується упорним сухим кашлем. В стінці бронха може сформуватися мікроперфорація.

Плеврит.. Характеризується підвищенням температур тіла до 38º-39ºС, появою задишки, болю в грудній клітці. (Дані фізикального обстеження – див мет. розробку “Туберкульозний плеврит”).

Ателектаз. Розвивається внаслідок стискання бронха ураженим лімфатичним вузлом (компресійний ателектаз) або розвитку специфічного ендобронхіту (обтураційний ателектаз), або бронхоспазма. Характерним є поява болю в грудній клітині, сухого кашдю, ознак дихальної недостатності. Легеневий звук над зоною ателектазу приглушений, голосове тремтіння, дихання – ослаблені.

Лімфогематогенна генералізація процесу. Обумовлює появу свіжих туберкульохних вогнищ у верхівках обох легень (клінічні прояви виникають рідко). Ці вогнища відсіву мають назву вогнищ Симона

Бронхогенна дисемінація. Виникає внаслідок утворення мікроперфорації бронха і прориву казеозних мас лімфатичного вузла у бронх чи при формуванні первинної каверни. Такі вогнища частіше уражують нижні відділи легень

Первинна легенева каверна. Рідке ускладнення первинного туберкульозного комплексу. Порожнина утворюється на місці первинного афекту при розплавленні казеозних мас і виділенні їх через дренуючий бронх.

Туберкульозний менінгіт, казеозна пневмонія - найтяжчі ускладнення (рідко).

 

Пізні ускладнення.

Склероз судин – при первинних формах туберкульозу мають місце туберкульозні зміни судин прикореневої ділянки і клітковини середостіння, що призводить в подальшому до формування склеротичних змін у корені легені.

Бронхоектази – порушення кровопостачання бронхів, а також склеротичних змін у корені легені сприяють розвитку бронхоектазів, особливо в прикореневій ділянці.

Кровохаркання.

Бронхолітіаз (камені бронхів) – наявність одного або декількох петрифікованих лімфатичних вузлів (камені бронхів) у просвіті бронхів. Їх проникнення у просвіт бронха відбувається за рахунок пенетрації стінки бронха. Пенетрація стінки викликається постійним тиском на неї петрифікованого лімфатичного вузла.


4. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни

№ з/п Етапи заняття Розподіл часу   Види контролю Засоби навчання  
1. Підготовчий етап 40 хв. (15%)    
1.1 Організаційні питання 4 хв.    
1.2 Формування мотивації 6 хв.    
1.3 Контроль початкового рівня підготовки 30 хв. Тести Підручник, методична розробка заняття
2. Основний етап 176 хв. (65%)    
2.1   Туберкульоз невстановленої локалізації. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. 30 хв.   Усне опитування   Підручник, методична розробка заняття, таблиці
2.2 Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. 26 хв.     Усне опитування   Підручник, методична розробка заняття, рентгенограми, таблиці  
2.3 Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. 40 хв.     Усне опитування, перевірка письмових відповідей Підручник, методична розробка заняття, рентгенограми, таблиці  
2.4 Ускладнення первинних форм туберкульозу. 25 хв.     Усне опитування   Підручник, методична розробка заняття, таблиці
2.5 Особливості перебігу первинного туберкульозу у дітей та підлітків. 15 хв.     Усне опитування Підручник
2.6 Курація хворих - студенти (в групах по 2 чоловіки) проводять курацію хворих, обґрунтовують (за схемою, що додається) діагноз туберкульозу легень, встановлюють клінічну форму і формулюють клінічний діагноз курує мого хворого (відповідно до класифікації).   40 хв.       Методична розробка з курації хворого на туберкульоз, рентгенограми
3. Заключний етап 54 хв. (20%)    
3.1 Контроль кінцевого рівня підготовки 35 хв. Задачі  
3.2 Загальна оцінка навчальної діяльності студента 15 хв. Критерії  
3.3 Інформування студентів про тему наступного заняття 4 хв.    

5. Методика проведення заняття

5.1. Підготовчий етап

Сформулювати тему практичного заняття та її значення для подальшого вивчення фтизіатрії і професійної діяльності лікаря, щоб сформувати мотивацію для цілеспрямованої навчальної діяльності. Ознайомити студентів з навчальними цілями та планом проведення заняття. Провести контроль початкового рівня підготовки студентів з базисних дисциплін, а також контроль поточної навчальної діяльності за допомогою тестів (орієнтований перелік тестів – додаток 1). Тести отримує кожен студент. Перевірка тестів проводиться викладачем під час їх виконання. З урахуванням рівня підготовки далі потрібно перейти до наступного етапу.

 

5.2.Основний етап

1. Проводиться розбір теоретичного матеріалу з демонстрацією рентгенограм клінічних формпервинного туберкульозу легень.

2. Курація хворих.

 

5.3. Заключний етап

Здійснюється кінцевий контроль засвоєного матеріалу шляхом вирішення ситуаційних задач (додаток 2) та оцінки його результатів. Перевірка результатів проводиться під час вирішення задач. Далі викладач інформує студентів про систему оцінювання та загальну оцінку засвоєння теми.

Рекомендована література

Основна:

1. Фтизиатрия: Учебник / В.И. Петренко.- К.: Медицина, 2008. – 488 с.

2. Фтизіатрія. Підручник / За ред. проф. В.І. Петренка.- Вінниця: “Нова книга”, 2006. - 503с.

3. Фтизіатрія. Підручник / За ред. акад. А.Я. Циганенка, проф. С.І. Зайцевої. - Х.: Факт, 2004.- 390с.

4. Савула М.М. Ладний О.Я. Туберкульоз: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 323 с.

 

 

Додаткова література:

1. Фтизіатрія: навчально-методичний посібник. Збірник завдань для тестового контролю знань / За ред. В.Ф. Москаленка, В.І. Петренка. - Вінниця: Нова книга, 2005.- 296с.

2. Сучасні методи діагностики, лікування, і профілактики туберкульозу / Фещенко Ю.І. Мельник В.М. – К.: Здоров’я, 2002. – 904 с.

3. Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. – Фтизиатрия: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО “Издательство “Медицина”, 2004. –520 с.

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.