Лекции.Орг

Поиск:


Організація змісту навчального матеріалу
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри фтизіатрії та пульмонології

 

Завідувач кафедри,

професор В.І. Петренко

 

Р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

 

 

Навчальна дисципліна Фтизіатрія
Модуль № 1
Змістовний модуль № 5
Тема заняття Дисемінований туберкульоз легень. Міліарний туберкульоз Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонок. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Курація хворих.
Курс ІV
Факультет Медичний

 

Виконавець – доцент Г.О. Тимошенко

 

 

Київ - 2014

 


Конкретні цілі

• Визначати на рентгенограмі зміни, характерні для підгострого, хронічного дисемінованого туберкульозу легень, міліарного туберкульозу.

• Встановлювати діагноз підгострого, хронічного дисемінованого туберкульозу легень, міліарного туберкульозу, туберкульозного менінгіту на підставі анамнестичних, клініко-рентгенологічних, лабораторних даних.

• Формулювати клінічний діагноз підгострого, хронічного дисемінованого туберкульозу легень, міліарного туберкульозу, туберкульозного менінгіту згідно з клінічною класифікацією.

• Складати план комплексної терапії при підгострому, хронічному дисемінованому туберкульозі легень, міліарному туберкульозі, туберкульозному менінгіті.

 

2. Базовий рівень підготовки

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1.Анатомія     2. Патофізіологія     3. Рентгенологія     4. Патоморфологія     5. Пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії   6.Фармакологія 1. Визначати розташування часток і сегментів на рентгенограмах.   1. Пояснювати виникнення задишки, дифузного ціанозу у хворих на дисеміновані форми туберкульозу ТБ.   1. Виявляти на рентгенограмах зміни, характерні для дисемінованих форм ТБ легень.   1.Пояснювати патоморфологічні зміни, які виникають при туберкульозі.   1. З’ясувати скарги, зібрати анамнез (хвороби, життя, алергологічний епідеміологічний) у хворого на туберкульоз легень або батьків хворої дитини. 2. Проводити огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію хворого.   1. Пояснювати механізм дії протитуберкульозних препаратів. 2. Визначати можливі побічні дії антимікобактеріальних препаратів.

Організація змісту навчального матеріалу

Дисемінований туберкульоз легень (ДТБ)

характеризується наявністю множинних, звичайно в обох легенях, вогнищ дисемінації гематогенного, лімфогенного або змішаного генезу різної давності і з різним співвідношенням ексудативного та продуктивного запалення, гострим, підгострим або хронічним перебігом.

Міліарний туберкульоз (МТБ) – гематогенна, майже завжди генералізована форма туберкульозу, що характеризується рівномірним густим висипом дрібних, з просяне зерно туберкульозних горбків у легенях.

Серед інших клінічних форм дисемінований ТБ легень становить 20-25%, серед вперше виявлених хворих на туберкульоз - 5%.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 357 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.