Лекции.Орг

Поиск:


Базовий рівень підготовки
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри фтизіатрії та пульмонології

 

Завідувач кафедри,

 

професор В.І. Петренко

“______” __________ 2014 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

 

Навчальна дисципліна Фтизіатрія
Модуль № 1
Змістовний модуль №
Тема заняття Латентна туберкульозна інфекція. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення первинних форм туберкульозу. Особливості перебігу первинних форм туберкульозу у дітей та підлітків. Курація хворих.  
Курс ІV
Факультет Медичний

 

 

Київ - 2014


Конкретні цілі

• Визначати на рентгенограмі зміни, характерні для локальних первинних форм туберкульозу легень.

• Встановлювати діагноз первинних форм туберкульозу на підставі анамнестичних, клініко-рентгенологічних, лабораторних даних.

• Формулювати клінічний діагноз первинних форм згідно з класифікацією.

• Призначати комплексну терапію при різних формах первинного туберкульозу.

• Діагностувати ускладнення первинних форм туберкульозу.

 

Базовий рівень підготовки

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Анатомія   3.Рентгенологія   4. Патоморфологія     5. Пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії   6.Фармакологія 1.Визначати розташування часток і сегментів на рентгенограмах. 2.Визначати групи внутрішньо грудних лімфатичних вузлів. 1. Виявляти на рентгенограмах зміни, характерні для первинного туберкульозного комплексу, туберкульозу внутрішньо грудних лімфатичних вузлів. 1. Пояснювати патоморфологічні зміни, які виникають при первинних формах туберкульозу.   1. З’ясувати скарги, зібрати анамнез (хвороби, життя, алергологічний епідеміологічний) у хворого на туберкульоз, ускладненого плевритом або батьків хворої дитини. 2. Проводити огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію хворого. 3. Визначати зміни голосового тремтіння (підсилення, послаблення). 4. Визначати притуплення легеневого перкуторного звуку, тимпаніт. 5. Визначати зміни везикулярного дихання (послаблення, підсилення; жорстке, сакадоване,патологічне бронхіальне, амфоричне дихання), а також додаткові дихальні шуми (хрипи, крепітація, шум тертя плеври.   1. Пояснювати механізм дії протитуберкульозних препаратів. 2. Визначати можливі побічні дії протитуберкульозних препаратів..

 

3. Організація змісту навчального матеріалу

 

Після потрапляння МБТ до організму вони проникають у різні органи (в залежності від шляху зараження). Протягом певного періоду вони не викликають специфічних морфологічних змін. Цей період має назву латентний мікробізм, тобто МБТ в організмі є, а зміни в оточуючій тканині певного органу ще відсутні.

В подальшому МБТ можуть спричиняти розвиток специфічних морфологічних змін – утворення туберкульозних гранульом. Стан, що характеризується наявністю туберкульозних змін у тканинах, але не супроводжується клінічними проявами, називається латентною туберкульозною інфекцією (інфікування).

З розвитком імунної відповіді розмноження МБТ уповільнюється, кількість їх зменшується, специфічна реакція стихає. Але певна популяція МБТ зберігається в організмі і локалізується в одиничних туберкульозних гранульомах. При порушенні імунної відповіді може виникати активація МБТ первинне інфікування трансформується у первинні форми ТБ.

Також первинне потраплянні МБТ до організму може викликати різні неспецифічні зміни в тканинах. Ці зміни обумовлені МБТ, але не мають ознак специфічного запалення. Це так звані - параспецифічні реакції. Їх виникнення пов’язують з токсичною дією продуктів життєдіяльності МБТ. Вони можуть розвиватись у серцево-судинній системі, різних паренхіматозних органах. Найвиражені такі зміни у лімфатичних вузлах.

 

Перебіг пара специфічних реакцій

       
   


розсмоктування трансформація у специфічні

локальні ураження

 

 

Первинні форми ТБ (основні)

           
     
 


Латентна туберкульозан Первинний туберкульозний Туберкульоз

інфекція комплекс внутрішньогрудних

(туберкульозна інтоксикація лімфатичних вузлів

у дітей)

 

Характерні ознаки первинних форм ТБ (відмінність від вторинних):

1. Гострий початок.

2. Переважне ураження ІІІ, У, УІ, УІІ, УІІІ, ІХ сегментів.

3. Наявність МБТ в крові (бактеріемія) і лімфі (бактерієлімфія).

4. Завжди перебігають із залученням в процес лімфатичної системи (збільшуються периферичні лімфатичні вузли. Особливу увагу звертають на збільшення надключичних і кубітальних лімфатичних вузлів -

5. Лімфогематогенне розсіювання інфекції.

6. Висока сенсибілізація органів і тканин, тому туберкулінові проби більш виражені і є схильність до ексудативних реакцій – може розвиватись ексудативний плеврит.

7. Можуть бути параспецифічні реакції: вузловата еритема (підшкірні гістіолімфоцитарні інфільтрати), фліктенульозний кон’юнктивіт, блефарит, полісерозити, плеврит, артрит, катар верхніх дихальних шляхів.

8. Схильність до доброякісного перебігу, іноді до самовилікування.

 

 

Латентна туберкульозна інфекція (ЛТІ)

Виникає при інфікуванні організму збудником туберкульозу і розвитку первинної туберкульозної інфекції без локальних проявів, що підтверджується рентгенологічним методом дослідження.

Патоморфологія. Наявність одиничних туберкульозних гранульом з казеозним некрозом у центрі (зазвичай у внутрішньогрудних лімфатичних вузлах). При вилікуванні одиничні туберкульозні гранульоми заміщуються сполучною тканиною, у зоні туберкульозного некрозу відкладаються солі кальцію і формуються мікрокальцинати.

 

Туберкульоз невстановленої локалізації характеризується активністю туберкульозного процесу.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 533 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.