Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Клас – 130 годин. К-cть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
 

К-cть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
      Фізична підготовка Організуючі та загальнорозвиваючі вправи; гімнастичні вправи;   легка атлетика;   плавання; лижна підготовка; футбол; баскетбол; Спеціальна підготовка Теоретична підготовка Топографічні та спортивні карти Спеціальна фізична підготовка вправи для розвитку витривалості;     вправи для розвитку швидкості;     вправи для розвитку сили; вправи для розвитку координації; вправи для розвитку гнучкості;   Технічна підготовка орієнтування на місцевості; техніка подолання природних перешкод; Інструкторська та суддівська практика   Учень (учениця) виконує: організуючі та загальнорозвиваючі вправи: на місці та у русі, , в парах; без предметів та з предметами (коротка та довга скакалка, набивні м’ячі, гантелі, гімнастична лава) гімнастичні вправи: перекати в групуванні із різних вихідних положень, перекиди (вперед, назад, убік), перевороти (убік і вперед), політ-перекід з місця та з розбігу, стрибки зі скакалкою, згинання і розгинання рук в упорі лежачи, підтягування у висі (хлопці), підтягування у висі лежачі (дівчата). легка атлетика: біг на середні та довгі дистанції, біг по пересіченій місцевості з подоланням природних та штучних перешкод, стрибки в довжину, висоту, багатоскоки;. плавання: проливання дистанції 25, 50, 100м різними способами, стрибки у воду ( вхід ногами, головою) лижна підготовка: підйоми та спуски, одночасні та навперемінні ходи, гальмування, проходження дистанції 1-6 км; футбол: пересування, введення м’яча, удари на місці та у русі, фінти, навчальні ігри; баскетбол:пересування та ведення, передачі та ловля м’яча, кидки різними способами, навчальні ігри; характеризує:відмінності топографічних та спортивних карт, умовні знаки топографічних та спортивних карт; типові форми рельєфу.   виконує: вправи для розвитку витривалості: біг у рівномірному темпі по рівнинний та перепеченій місцевості, відкритій та закритій. Біг в «в гору», «з гори»,по піску, купинах, по м’якому ґрунту. Біг по пересіченій місцевості з подоланням з подоланням природних та штучних перешкод. Біг на лижах на дистанції 5-20 км. Плавання на дистанції 800-1000 м вправи для розвитку швидкості: біг з високого та низького старту, з ходу на дистанції 30-100 м; біг з високим підніманням стегна, біг з закиданням гомілок, біг у гору, біг по піску; біг зі змінами напряму, з раптовими зупинками, оббіганням перешкод; біг зі змінною швидкістю; біг боком і спиною вперед, змійкою між розставленнями в різних положеннях стійками; бар’єрний біг; стрибки по сходинках, у довжину з місця та з розбігу, висоту з місця та з розбігу, багато скоки; вправи зі скакалкою: два стрибки на один оберт скакалки, один стрибок на два оберти скакалки, чергування різних стрибків на одній та двох ногах; різноманітні ігри (баскетбол 3:3, футбол 5:5); вправи для розвитку сили :згинання розгинання рук в упорі лежачі від підлоги, лави; згинання і розгинання рук в упорі лежачи від підвищеної опори; вправи з обтяженнями для різних груп м’язів, вправи на тренажерах;   вправи для розвитку координації: рухливі ігри з елементами бігу, стрибків, метань, з розв’язанням теоретичних ти практичних завдань, естафети – зустрічні і колові з подоланням перешкод, пересуваннями, підлізанням і перелітанням через перешкоди, з перенесенням і збиранням предметів, метаннями в ціль, киданням і ловленням м’яча, ігри на увагу, кмітливість та координацію; вправи для розвитку гнучкості: ходьба з випадами, перехресним кроком; пружисті присідання у положенні випаду, «напівшпагат»; пружисті нахили тулуба вперед, назад, в боки з різних вихідних положень, колові рухи тулубом, повороти без рухів руками та ногами, вправи з палицями; володіє основами топографії, технікою зв’язування мотузок однакового діаметру (вузли: прямий, ткацький), допоміжні вузли (схоплюючий, контрольний) характеризує: поняття масштаб, азимут, перетин рельєфу. визначає:відстань та крутизну схилу, азимут на заданий орієнтир виконує: вправи на розвиток пам’яті та уваги, проходження дистанцій з елементами орієнтування на місцевості; технічні прийоми подолання трав’янистого схилу (спуск, під’їм, траверс схилу), самозатримання на трав’янистих схилах; технічні прийоми подолання водних перешкод (переправа через річку вбрід, переправа через річку вбрід з використанням перил, переправа через річку по колоді); технічні прийоми подолання канави, струмка, рову, скельного прижиму з використанням підвішеної вірьовки(“маятник”); бере участь у змаганнях з техніки пішохідного туризму та орієнтування  

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 443 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.