Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Завдання 1. Користуючись прикладом скласти номенклатуру справ в місцевому суді

Завдання 2. Заповнити журнал обліку речових доказів

Контроль опитування проводиться у формі усного опитування

Завдання додому:Повторити тему: «Облік і зберігання речових доказів та особистих документів засуджених»

 

__________________________________________________
(найменування суду)

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова суду ____________________________ (підпис, ініціали, прізвище) "___" _____________ 20__ р.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ МІСЦЕВОГО СУДУ

НА ______ РІК

Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Термін зберігання справи (тому, частини) та номер статті згідно з Переліком Примітки
         
         
         
         
         
         


Керівник апарату суду ____________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)


ПОГОДЖЕНО Протокол ЕК суду від "___" _________ 20__ р. ПОГОДЖЕНО Протокол ЕПК регіонального управління Державного комітету архівів України від "___" _________ 20__ р.

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

N з/п Дата надход- ження Найме- нування речових доказів Кількість Номер справи, прізвище, ім'я та по батькові підсудного, правопо- рушника, сторін у справі Зберігання Рішення суду щодо речових доказів, дата його ухвалення Виконання Примітки
місце фактичного зберігання із зазначенням прізвища відпові- дальної особи кому і коли передано для огляду і коли повернено кому надіслані (передані) документи на виконання дата виконання рішення в частині речових доказів кому і коли передані речові докази
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

ДИСЦИПЛІНА:Діловодство в юридичній практиці Заняття 63

ТЕМА ДИСЦИПЛІНИ:Облік і зберігання речових доказів та особистих речей засуджених. Номенклатура основних нарядів

ІНСТРУКЦІЯ

ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №29

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:Порядок ведення та зміст номенклатури основних нарядів, що ведуться в місцевому районному суді

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯкабінет №303

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:розвинути у студентів уміння та навички реєструвати докази в журналі обліку

СТУДЕНТИ ПОВИННІ:

ЗНАТИ:порядок обліку та зберігання речових доказів, особистих документів засуджених, поняття «номенклатура основних нарядів»

ВМІТИ:реєструвати докази у журналі обліку

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.Інструкція з діловодства в загальному місцевому суді від 27.06.2006 року

2. Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря .-К., 2009

3. Снібецька Л.І.Діловодство.-К., 2006

 

КОНТРОЛЬ ВХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Реєстрація доказів в журналі обліку

2. Складання номенклатури справ

3. Порядок ведення номенклатури справ

4. Журнали обліку документів особі, притягнутих до кримінальної відповідальності

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 427 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.