Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ. Завдання 1. Заповнити акт про нестачу архівних справ
Завдання 1. Заповнити акт про нестачу архівних справ

Завдання 2. Користуючись прикладом скласти паспорт архіву суду

Контроль опитування проводиться у формі усного опитування

Завдання додому:Повторити тему: «Порядок видачі судових справ і судових документів.»

 

Найменування суду   АКТ _________________ N _____ _________________________ (місце складання) про нестачу архівних справ (документів) ЗАТВЕРДЖУЮ Керіник апарату суду Підпис Розшифровка підпису Дата Гербова печатка суду
У результаті ____________________________ установлено нестачу (назва заходів) архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у зв'язку з чим уважаємо можливим зняти з обліку
  Опис N Справа N (або номери аркушів документів) Заголовок справи (документа) Дата справи (документа) Кількість аркушів справи (документа) Можливі причини відсутності справ (документів)  
   
               
               
                 

 

Разом ___________________________________________________________ справ (документів) Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений такими справами (документами): __________________________________________________________________ (номери справ, аркушів, їх заголовки) ______
Керівник архіву (особа, відповідальна за архів суду, або особа, відповідальна за діловодство) Підпис Розшифровка підпису
Керівник служби діловодства Дата Підпис Розшифровка підпису


ПОГОДЖЕНОПротокол засідання ЕПК* державного архіву ________________ N ___ СХВАЛЕНОПротокол засідання ЕК суду _______________ N _____
 

ПАСПОРТ архіву суду

 
  Найменування суду Дата створення суду  
       


I. Відомості про документи

N з/п Назва показників Кількість Крайні дати
Справ    
  У тому числі:    
1.1. Постійного зберігання    
  З них:    
1.1.1. Унесених в описи, що схвалені ЕПК    
1.1.2. Що зберігаються понад установлені строки    
1.2. З особового складу    
  З них:    
1.2.1. Унесених в описи    
1.3. Тривалого (понад 10 років) зберігання    
1.3.1. Унесених в описи    

II. Відомості про приміщення

Площа архівосховища в м2 Ступінь завантаженості в % Коротка характеристика приміщення Наявність робочих кімнат, читального залу
       
       
       
       
       

III. Відомості про кадри

  Кількість штатних працівників Прізвище, ім'я, по батькові Освіта, фах Стаж роботи  
           
           
           
           
           
______ (адреса і номер телефону суду)
Керівник архіву (особа, відповідальна за архів) Дата Підпис Розшифровка підпису
               

 

ДИСЦИПЛІНА:Діловодство в юридичній практиці Заняття 60

ТЕМА ДИСЦИПЛІНИ:Порядок видачі судових справ і судових документів

ІНСТРУКЦІЯ


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 315 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.