Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ. Завдання 1. Користуючись прикладом скласти розпорядження про виклик до суду начальнику місця попереднього ув’язнення
Завдання 1. Користуючись прикладом скласти розпорядження про виклик до суду начальнику місця попереднього ув’язнення

Завдання 2. Користуючись прикладом скласти обліково-статистичну картку на справу кримінального судочинства за апеляцією.

Контроль опитування проводиться у формі усного опитування

Завдання додому:Повторити тему: «Приймання та реєстрація повернених справ, скарг і протестів»

 

Штамп суду, вихідний номер і дата _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ прізвище, ініціали начальника установи, у якій тримається під вартою підсудний, найменування установи


___________________________________________________ суд направляє Вам найменування суду доставленого підсудного ___________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові підсудного для подальшого тримання його під вартою та одночасно просить проводити доставку для продовження розгляду справи: "___" __________ 20__ року о _____ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв. Підсудного доставити за адресою: ________________________________________________________. Суддя ________________________________________ підпис, ініціали, прізвище Секретар _____________________________________ підпис, ініціали, прізвище Місце гербової печатки Лінія відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Одержав виклик про доставку до суду для продовження розгляду кримінальної справи: "___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв. Особа, яка перебуває під вартою _________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові підсудного
Начальник конвою ______________________________________________________ підпис, ініціали, прізвище

"___" _____________ 20___ року"

 

ДИСЦИПЛІНА:Діловодство в юридичній практиці Заняття 54

ТЕМА ДИСЦИПЛІНИ:Приймання та реєстрація повернених справ, скарг та протестів

ІНСТРУКЦІЯ

ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №23

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:Робота в місцевому районному суді з поверненими з інших судів справами

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯкабінет №303

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:розвинути у студентів уміння та навички роботи з поверненими з інших судів справами

СТУДЕНТИ ПОВИННІ:

ЗНАТИ:порядок роботи з документами в апеляційних і касаційних судах, з поверненими з інших судів справами

ВМІТИ:приймати та реєструвати справа в апеляційних і касаційних судах та повернені справи в судах першої інстанції

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.Інструкція з діловодства в апеляційному загальному місцевому суді від 06.01.2006 року

2. Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря .-К., 2009

3. Снібецька Л.І.Діловодство.-К., 2006

КОНТРОЛЬ ВХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Приймання та реєстрація заяв про апеляційне оскарження

2. Підготовка розгляду справи апеляційним судом

3. Оформлення ухвали апеляційного суду

4. Оформлення рішення апеляційного суду

5. Порядок повернення справи із суду касаційної інстанції


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 383 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.