Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“еоретичне обгрунтуванн€. ѕ≥сл€ розгл€ду справи або в≥дкладенн€ њњ на ≥нший час, секретар судового зас≥данн€ зазначаЇ на пов≥стках ос≥б
ѕ≥сл€ розгл€ду справи або в≥дкладенн€ њњ на ≥нший час, секретар судового зас≥данн€ зазначаЇ на пов≥стках ос≥б, викликаних до суду, про час њх €вки та залишенн€ суду, зав≥р€Ї цей запис своњм п≥дписом з проставленн€м штампа суду.

ѕ≥сл€ розгл€ду справи ≥ постановленн€ судом вироку, р≥шенн€ або ухвали секретар судового зас≥данн€ (секретар касац≥йноњ ≥нстанц≥њ) виконуЇ так≥ д≥њ:

а) п≥дшиваЇ до справи документи в хронолог≥чному пор€дку: постанови, ухвали ≥ листуванн€, €к≥ передували судовому розгл€дов≥, протокол судового зас≥данн€, складений прот€гом 3 д≥б п≥сл€ розгл€ду справи (ст. 87  ѕ  ”крањни), перев≥рений ≥ п≥дписаний суддею ≥ секретарем судового зас≥данн€, вс≥ документи, додан≥ до справи в ход≥ судового розгл€ду в пор€дку њх надходженн€, вирок, р≥шенн€, ухвалу суду, ухвали за касац≥йними скаргами та поданн€ми, а також за окремими скаргами ≥ поданн€ми;

б) продовжуЇ нумерац≥ю аркуш≥в справи ≥ складаЇ опис документ≥в, €к≥ знаход€тьс€ в справ≥, п≥дписуючи його, а в справах з попередн≥м розсл≥дуванн€м продовжуЇ опис, складений органами сл≥дства;

в) приЇднуЇ до справи заповнен≥ суддею п≥сл€ розгл€ду по перш≥й та в касац≥йн≥й ≥нстанц≥€х статистичн≥ картки на засуджених, виправданих, ос≥б, щодо €ких справи закрит≥, а також на ос≥б, визнаних неосудними, до €ких застосован≥ примусов≥ заходи медичного характеру (обл≥ково-статистична картка на п≥дсудного), а також картки по обл≥ку сум збитк≥в, запод≥€них злочинами;

г) робить в≥дпов≥дний запис у журнал≥ судового зас≥данн€ про результати розгл€ду справи;

д) виписуЇ виконавч≥ листи по справах, р≥шенн€ по €ких п≥дл€гають негайному виконанню;

е) забезпечуЇ у раз≥ необх≥дност≥ ознайомленн€ з протоколом прот€гом 3 д≥б з дн€ його складенн€ ос≥б, €к≥ брали участь у судовому зас≥данн≥, про що вказан≥ особи робл€ть запис на зворот≥ останнього аркуша протоколу.

якщо суд обрав запоб≥жний зах≥д п≥дсудному Ц п≥дписку про невињзд або зам≥нив ран≥ше обраний запоб≥жний зах≥д у вигл€д≥ вз€тт€ п≥д варту на п≥дписку про невињзд, секретар судового зас≥данн€ в≥дбираЇ у п≥дсудного п≥дписку про невињзд (ст. 148  ѕ  ”крањни).

якщо розгл€д крим≥нальноњ або цив≥льноњ справи було в≥дкладено ≥ призначено на ≥нший день, тод≥ викликаним ≥ присутн≥м у судовому зас≥данн€ особам (кр≥м п≥дсудних, €к≥ перебувають п≥д вартою) вручаютьс€ пов≥стки про виклик до суду або оголошуЇтьс€ про це п≥д розписку на окремому аркуш≥, доданому до протоколу судового зас≥данн€, розТ€снюютьс€ насл≥дки њх не€вки. ќсобам, €к≥ не були присутн≥ми в судовому зас≥данн≥, але участь €ких суд визнав необх≥дною, надсилаютьс€ не п≥зн≥ше, н≥ж на наступний день пов≥стки про виклик њх до суду. ƒл€ повторного виклику п≥дсудних, €к≥ перебувають п≥д вартою, начальнику м≥сц€ попереднього увТ€зненн€ надсилаЇтьс€ в≥дпов≥дне пов≥домленн€.

«а на€вност≥ ухвали про зупиненн€ провадженн€м крим≥нальноњ, цив≥льноњ справи у звТ€зку з розшуком п≥дсудного або в≥дпов≥дача, коп≥€ ц≥Їњ ухвали надсилаЇтьс€ секретарем в районний (м≥ський) в≥дд≥л (управл≥нн€) внутр≥шн≥х справ за м≥сцем розташуванн€ суду з супров≥дним листом за п≥дписом судд≥.

2.  оп≥њ вироку, р≥шенн€ чи ухвали, що набрали законноњ сили, виготовл€ютьс€ секретарем судового зас≥данн€ (секретарем судовоњ колег≥њ), зав≥р€ютьс€ п≥дписом судд≥ з проставленн€м печатки суду та надсилаютьс€ за належн≥стю. якщо коп≥€ викладена на к≥лькох аркушах, ц≥ аркуш≥ мають бути прошнурован≥ ≥ скр≥плен≥ печаткою ≥з зазначенн€м њх к≥лькост≥.

” тих випадках, коли вирок, р≥шенн€, ухвала не набрали законноњ сили, про це зазначаЇтьс€ на коп≥њ, що видаЇтьс€.

¬идача коп≥й судових р≥шень, вирок≥в, ухвал, постанов, що не в≥дпов≥дають зазначеним вимогам, заборон€Їтьс€.

 оп≥њ вирок≥в у крим≥нальних справах на засуджених, €к≥ утримуютьс€ п≥д вартою, в тому числ≥ ≥ на ос≥б, €к≥ п≥дл€гають негайному зв≥льненню з-п≥д варти у звТ€зку з њх виправданн€м чи засудженн€м до м≥ри покаранн€, не повТ€заноњ з позбавленн€м вол≥, надсилаютьс€ начальнику м≥сц€ попереднього увТ€зненн€ негайно, п≥сл€ розгл€ду справи. якщо обвинувальний або виправдувальний вирок постановлено в≥дносно к≥лькох ос≥б, начальнику м≥сц€ попереднього увТ€зненн€ надсилаютьс€ коп≥њ вирок≥в за числом засуджених чи виправданих, €к≥ перебувають п≥д вартою.

якщо зг≥дно з вироком засудженого треба вз€ти п≥д варту ≥з залу суду, коп≥€ вироку з супров≥дним листом на ≥мТ€ начальника м≥сц€ попереднього увТ€зненн€ вручаЇтьс€ начальнику конвою п≥д розписку.

” вин€ткових випадках, коли виготовленн€ коп≥й негайно п≥сл€ зак≥нченн€ справи неможливе (н≥чний час, великий обс€г вироку), допускаЇтьс€ зам≥на коп≥њ вироку випискою з резолютивноњ частини вироку на кожного засудженого.

¬ таких випадках коп≥њ вирок≥в мають бути виготовлен≥ ≥ над≥слан≥ не п≥зн≥ше наступного дн€.

¬≥дпов≥дно до ст. 344  ѕ  ”крањни коп≥€ вироку вручаЇтьс€ засудженому або виправданому в триденний строк п≥сл€ його проголошенн€. якщо вирок викладено мовою, €коњ не знаЇ засуджений чи виправданий, йому повинен бути вручений письмовий переклад вироку на його р≥дну мову або мову, €кою в≥н волод≥Ї.

 оп≥€ вироку засудженому, €кий перебуваЇ п≥д вартою, вручаЇтьс€ п≥д розписку.

¬≥дпов≥дно до ст. 216 ÷ѕ  ”крањни сторонам та трет≥м особам, €к≥ не були присутн≥ в судовому зас≥данн€ при розгл€д≥ цив≥льноњ справи, коп≥њ р≥шенн€ чи ухвали про залишенн€ за€ви без розгл€ду, про зупиненн€ чи закритт€ справи надсилаютьс€ прот€гом пТ€ти дн≥в з дн€ њњ оголошенн€. ¬ ≥нших випадках коп≥њ р≥шенн€, ухвали, постанови видаютьс€ сторонам на њх проханн€.

ѕо розгл€нутих справах за скаргами на процесуальн≥ д≥њ судового виконавц€ чи нотар≥альн≥ д≥њ коп≥њ ухвали (р≥шенн€) суду надсилаютьс€ дл€ в≥дома судовому виконавцев≥, нотар≥усу чи посадов≥й особ≥, €ка вчин€Ї нотар≥альн≥ д≥њ.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ вс≥х д≥й по оформленню справи, але не п≥зн≥ше трьох дн≥в п≥сл€ њњ розгл€ду секретар судового зас≥данн€ передаЇ њњ секретарев≥ суду (секретарев≥ колег≥њ). —екретар перев≥р€Ї виконанн€ секретарем судового зас≥данн€ вс≥х д≥й, заповнюЇ в≥дпов≥дн≥ рекв≥зити в обл≥ково-статистичних картках щодо дати ≥ насл≥дк≥в розгл€ду справи та розписуЇтьс€ в журнал≥ судового зас≥данн€ про њњ одержанн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 479 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

1438 - | 1241 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.